SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU Subscribe to this list

| Select titles to:
/Nie/ład komunikacyjny w demokracji lokalnej : komunikowanie polityczne w budowaniu lokalnego społeczeństwa obywatelskiego / Grażyna Piechota. Publisher: Katowice : Śląsk, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-079929] (1).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Place hold
Aksjologia odpowiedzialności materialnej pracownika / Sebastian Koczur. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. Other title: Aksjologia odpowiedzialności materialnej pracownika : w poszukiwaniu sprawiedliwej odpowiedzialności.Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1). Place hold
Business and sustainability : concepts, strategies and changes / edited by Gabriel Eweje, Martin Perry. Publisher: Bingley : Emerald Group Publishing, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1). Place hold
Ekologiczna, społeczna odpowiedzialność biznesu (Environmental Corporate Social Responsibility) : raport przedsiębiorstw i gmin odpowiedzialnych ekologicznie / Adam Jabłoński [et. al.]. Publisher: Katowice : Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-060886] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Etyka i prawa człowieka w biznesie : w poszukiwaniu metody / Robert Sroka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2016. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1). Place hold
Knowledge, economy, society : challenges of the contemporary management / ed. by Anna Malina, Renata Oczkowska, Tomasz Rojek ; Cracow University of Economics. Faculty of Management ; Foundation of the Cracow University of Economics. Publisher: Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1). Place hold
Komunikowanie w organizacjach gospodarczych / Arkadiusz Potocki, Renata Winkler, Agnieszka Żbikowska. Publisher: Warszawa : "Difin", cop. 2011. Availability: Copies available for loan: [M-106992] (2).
  Copies available for reference: [CZ 316.77] (1).
Place hold
Modele biznesu w sektorach pojawiających się i schyłkowych : tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa opartej na jakości i kryteriach ekologicznych / Adam Jabłoński ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-111904] (2).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Place hold
Obywatel Coke : kapitalizm według Coca-Coli / Bartow J. Elmore ; przełożyła Anna Zdziemborska. Edition: Wydanie I.Publisher: Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2018. Availability: Copies available for loan: [M-110020] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym / Anna Lewicka-Strzałecka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1). Place hold
Potencjał biznesowy mediów społecznościowych : diagnoza, metody, komunikacja / Katarzyna Bachnik, Justyna Szumniak-Samolej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Poltext, cop. 2015. Availability: Copies available for loan: [M-101126] (2).
  Copies available for reference: [CZ 004] (1).
Place hold
Prywatyzując Polskę : o bobofrutach, wielkim biznesie i restrukturyzacji pracy / Elizabeth C. Dunn ; przeł. Przemysław Sadura ; wstęp David Ost. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2008. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-049288] (1).
  Copies available for hold on place: [M-101545] (1).
Place hold
Przedsiębiorcy, którzy zmieniają świat / Matthieu Dardaillon, Jonas Guyot ; tłumaczenie Aneta Kowalska. Publisher: [Warszawa] : Wydawnictwo Nieoczywiste - imprint GAB Media, 2018. Availability: Copies available for loan: [M-110477] (5).
  Copies available for reference: [CZ 339.138] (1).
Place hold
Przejawy społecznej nieodpowiedzialności organizacji publicznych / Jerzy Bogdanienko. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1). Place hold
Socially responsible business / ed. by Dariusz Fatuła, Bojan Krstić. Publisher: Kraków : Krakow Society for Education. AFM Publishing House : commissioned by Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, 2014. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-096091] (9).
  Copies available for reference: [CZ KA 658] (2).
  Checked out (1).
Place hold
Społeczna odpowiedzialność biznesu : krytyczna analiza / pod red. Macieja Bernatta, Jerzego Bogdanienki, Tadeusza Skocznego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1). Place hold
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw : teoria i praktyka / Jadwiga Adamczyk. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
  Checked out (2).
Place hold
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych / Justyna Nakonieczna. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-053845] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Place hold
The employer brand : keeping faith with the deal / Helen Rosethorn. Publisher: Surrey ; Burlington : Gower, cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1). Place hold
The growth of non-governmental development organisations in Poland and their cooperation with Polish aid / Galia Chimiak. Publisher: Warsaw : Wydawnictwo IFiS PAN, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 334] (1). Place hold
Vademecum kultury politycznej : personalistyczna koncepcja polityki / Witold Kawecki. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2015. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1). Place hold
Wielokulturowość, ukierunkowanie na wartości i społeczna odpowiedzialność : nowe wyzwania w zarządzaniu organizacją / red. nauk. Małgorzata Rozkwitalska ; [Wyższa Szkoła Bankowa, Gdańsk]. Publisher: Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa ; Warszawa : CeDeWu, 2013. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1). Place hold
Współczesne wyzwania zarządzania organizacjami / pod red. Andrzeja Chodyńskiego ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Wyższej Szkoły im Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2006. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-049974] (9).
  Copies available for reference: [CZ 005] (2).
Place hold
Wybrane aspekty zmiany społecznej / redakcja Witold Jedynak, Jarosław Kinal. Edition: Wydanie I.Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.4] (1). Place hold
Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych : praca zbiorowa / pod redakcją naukową Marka Makowca ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Zachowań Organizacyjnych. Publisher: Kraków : Katedra Zachowań Organizacyjnych. Uniwersytet Ekonomiczny, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1). Place hold
Wykłady z etyki biznesu / Wojciech Gasparski. Edition: Nowa edycja uzup.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1). Place hold
Wymiary użyteczności społecznej : biznes, administracja publiczna i organizacje pozarządowe a społeczeństwo obywatelskie / pod red. Grzegorza Makowskiego, Małgorzaty Koziarek ; Instytut Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-108002] (1). Place hold
Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności PN-ISO 26000 / Polski Komitet Normalizacyjny. Publisher: Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, 2012. Other title: PN-ISO 26000:2012 | Guidance on social responsibility.Availability: Copies available for reference: [PN] (1). Place hold
Log in to create new lists.

Powered by Koha