Your search returned 182 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Rozwiązanie umowy przez strony / Agnieszka Pyrzyńska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Karta Praw Społecznych Rady Europy / Andrzej Marian Świątkowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-049727] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Ochrona godności i innych dóbr osobistych pracownika / Dominika Dörre-Nowak. Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-098675] (4).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Lists:
Instytucja skargi subsydiarnej w procesie karnym / Jarosław Zagrodnik. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-047066] (1).
  Copies available for hold on place: [M-095652] (1).
Odpowiedzialność odszkodowawcza za wykonywanie władzy publicznej / Ewa Bagińska. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-047032] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Europejska spółka akcyjna : założenie, funkcjonowanie, likwidacja / Katarzyna Niedzielska. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-075676] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Kontrola i nadzór w prawie komunalnym / Daniel Wacinkiewicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-010025] (6).
  Copies available for hold on place: [M-095678] (1).
Nieważność czynności prawnej / Maciej Gutowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-010005] (3).
Stosunki majątkowe między przedsiębiorcą i jego małżonkiem w świetle ustroju wspólności ustawowej / Małgorzata Łączkowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-019269] (2).
  Copies available for hold on place: [M-099178] (1).
Charakter prawny Unii Europejskiej w świetle prawa międzynarodowego / Ewelina Cała-Wacinkiewicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for loan: [M-051690] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Prawa pacjenta : między autonomią a paternalizmem / Jędrzej Bujny. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007 2006. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for loan: [M-005084] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Lists:
Ustrojowa pozycja banku centralnego w Polsce / Agnieszka Mikos. Edition: [Stan prawny na dzień 1.4.2006 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for loan: [M-066766] (4).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Niedozwolone postanowienia umowne jako środek ochrony słabszej strony umowy obligacyjnej / Łukasz Węgrzynowski. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2006. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Swoboda umów według art. 353¹ kc : konstrukcja prawna / Piotr Machnikowski. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Użytkowanie wieczyste / Cezary Woźniak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-079111] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Swoboda działalności gospodarczej / Marek Szydło. Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności krajowemu tytułowi egzekucyjnemu / Maciej Muliński. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-008276] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Testamenty wspólne / Konrad Osajda. Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-047805] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.6] (1).
Umowy odnoszące się do osób trzecich / Ewa Łętowska, Przemysław Drapała, Małgorzata Bednarek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for loan: [M-046985] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Realizacja prawa do sądu w postępowaniu cywilnym / Piotr Pogonowski. Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2005. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Wzorce umów w prawie polskim / Małgorzata Bednarek. Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2005. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Sytuacja prawna syndyka masy upadłości / Izabella Gil. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Wybrane zagadnienia prawa cywilnego / wprow. Marek Safjan ; red. prowadzący Michał Warciński, Kamil Zaradkiewicz ; aut. Bartosz Bolesławski [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-046994] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Ochrona znaków towarowych w Internecie / Anna Kobylańska. Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.77] (1).
Przedsiębiorca w postępowaniu cywilnym rozpoznawczym / Radosław Flejszar. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-095690] (1).
Działanie osoby prawnej / Katarzyna Anna Dadańska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-046992] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Agent handlowy : regulacje polskie i europejskie / Ewa Rott-Pietrzyk. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-046991] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Własność zabytków / Monika Drela. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-095666] (1).
Dobra wiara w konwencji o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów / Mateusz Pilich. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-046990] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Odpowiedzialność cywilna władzy publicznej / Paweł Dzienis. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-076263] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).

Powered by Koha