Your search returned 75 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / Tadeusz Kudłacz [et al.] ; pod red. Marka Lisińskiego. Edition: Według stanu prawnego na dzień 15.V.2007 r.Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-082080] (4).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Modele biznesu w sektorach pojawiających się i schyłkowych : tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa opartej na jakości i kryteriach ekologicznych / Adam Jabłoński ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-111904] (2).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Społeczeństwo informacyjne : informatyczne systemy zarządzania : praca zbiorowa / pod red. nauk. Z. Dacko-Pikiewicz, K. Szczepańskiej-Woszczyny, J. Urody. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-107935] (1).
Kampanie wyborcze z perspektywy lokalnej : szkice z socjologii komunikacji politycznej : praca zbiorowa / pod red. nauk. Kazimiery Wódz i Danieli Dzienniak-Puliny. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 324] (1).
Zasady wyceny bilansowej i ich wpływ na kształt sprawozdań finansowych : dylematy metodyczne : praca zbiorowa / pod red. nauk. Anny Kuzior ; [aut. rozdz.: Romuald Hanisz et al.]. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie = Risk management in enterprise : monografia / pod red. nauk. Romualda N. Hanisza. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2010. Other title: Risk management in enterprise.Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Absolwenci wyższych uczelni ekonomicznych na rynku pracy Unii Europejskiej : (międzynarodowe badania porównawcze) / Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Katarzyna Szczepańska-Woszczyna. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Współczesne problemy bezpieczeństwa informacji / Andrzej Grzywak, Jerzy Klamka, Adrian Kapczyński, Marcin Sobota. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-082078] (1).
Informatyczne systemy zarządzania finansami : wprowadzenie do problematyki : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Wieczorka ; Romuald Hanisz [et al.]. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-082079] (1).
Rynek pracy województwa śląskiego / Anna Nehring [et al.]. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Lists:
Modele funkcjonowania współczesnego biznesu : teoria i praktyka : praca zbiorowa / pod red. Adama Jabłońskiego. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Lists:
Status prawny obywatela Unii Europejskiej : praca zbiorowa / pod red. nauk. Stefana Marka Grochalskiego. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2011. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Sprawność i efektywność zarządzania łańcuchem dostaw : praca zbiorowa / pod red. nauk. Krystyny Kowalskiej i Sylwestra Markusika. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-114609] (1).
Inwestycje przedsiębiorstw i źródła ich finansowania : teoria i praktyka : praca zbiorowa / pod red. nauk. Romualda N. Hanisza. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2012. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Jurysdykcyjne postępowanie administracyjne oraz postępowanie egzekucyjne w administracji : tabele, schematy, orzecznictwo i kazusy / Agnieszka Ziółkowska, Anna Gronkiewicz ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-101286] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Kategoria bezpieczeństwa w prawnym wymiarze Unii Europejskiej : praca zbiorowa / pod red. nauk. Stefana Marka Grochalskiego ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Psychologiczne i prawne aspekty komunikacji w sytuacjach kryzysowych / Dariusz Biel ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Koncepcja etyki w procesach zarządzania przedsiębiorstwem / Halina Chwistecka-Dudek ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Legislacja administracyjna : studium z zakresu nauki administracji i prawa administracyjnego / Krystyna Celarek ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-099537] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Internet w społeczeństwie informacyjnym : zastosowania Internetu i systemów komputerowych : praca zbiorowa / pod red. nauk. Ryszard Pregiel, Maciej Rostański ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2013. Online Access: Okładka Availability: Copies available for hold on place: [M-094647] (1).
Internet w społeczeństwie informacyjnym : komputerowe systemy zarządzania i sterowania : praca zbiorowa / pod red. nauk. Andrzej Grzywak, Paweł Buchwald. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2013. Online Access: Okładka Availability: Copies available for hold on place: [M-094648] (1).
Podpis cyfrowy i identyfikacja użytkowników w sieci Internet / A. Grzywak [et al.]. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2013. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 004] (1).
Emisja i higiena głosu w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela / Mirosław Kisiel ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Katedra Pedagogiki. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2012. Availability: Copies available for hold on place: [M-094646] (1).
Zarządzanie projektami i funduszami unijnymi w świetle standardów międzynarodowych / red. nauk. Marcin Lis. ; [Rec. Dorota Jelonek] ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wydawnictwo Naukowe Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2014. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 339.7] (1).
Monitorowanie aktywności użytkowników systemów komputerowych / Paweł Buchwald ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wydawnictwo Naukowe Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2014. Online Access: Okładka | Spis treści | Spis treści Availability: Copies available for hold on place: [M-105310] (1).
Inwestycje i controlling w przedsiębiorstwie / Henryk Walica. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-114742] (1).
Lists:
Internet w społeczeństwie informacyjnym : metody, rozwiązania i analizy technologii informatycznych / red. nauk. Andrzej Grzywak, Dariusz Badura. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, cop. 2014. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 004] (1).
Zastosowania Internetu : praca zbiorowa / pod red. nauk. Piotra Pikiewicza ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2012. Availability: Copies available for hold on place: [M-099941] (1).
Edukacja i zdrowie w dobie globalizacji / redakcja naukowa Wojciech Kojs, Eugenia Rostańska, Katarzyna Wójcik ; [recenzent: Teresa Wilk] ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2015. Other title: Education and health in the age of globalization.Availability: Copies available for hold on place: [M-115368] (1).
Narkotyki i narkomania : zjawiska globalne, problemy lokalne : eksperymenty z narkotykami i innymi substancjami psychoaktywnymi wśród młodzieży i dzieci na Górnym Śląsku i Zagłębiu Dąbrowskim : wybrane problemy / Mariusz Z. Jędrzejko, Marek Walancik. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu, 2014. Other title: Eksperymenty z narkotykami i innymi substancjami psychoaktywnymi wśród młodzieży i dzieci na Górnym Śląsku i Zagłębiu Dąbrowskim.Availability: Copies available for reference: [CZ 613.81/.84] (1).

Powered by Koha