Logo Krakowskiej Akademii

KLASTRY

This list contains 21 titles

Atrakcyjność klastra dla lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych / Marta Götz. by
 • Götz, Marta, (1979- )
Series: Prace Instytutu Zachodniego ; nr 84Language: Polish Summary language: English
Publication details: Poznań : Instytut Zachodni, 2009
Availability:
Items available for loan: (1)M-093264. Items available for reference: (1)CZ 339.
Cele i uwarunkowania funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw / red. nauk. Janusz Dworak, Tadeusz Falencikowski. by
 • Dworak, Janusz [Red.]
 • Falencikowski, Tadeusz [Red.]
Series: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku ; T. 3
Publication details: Gdańsk : Warszawa : Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ; CeDeWu, 2009
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 658.
Innowacyjność i konkurencyjność międzynarodowa : nowe wyzwania dla przedsiębiorstw i państwa = Innovativeness and international competitiveness new challenges facing enterprises and the state / redakcja naukowa Anna Anetta Janowska, Radosław Malik, Roman Wosiek, Agnieszka Domańska. by
 • Janowska, Anna Anetta [Red.]
 • Malik, Radosław [Red.]
 • Wosiek, Roman [Red.]
 • Domańska, Agnieszka (ekonomia) [Red.]
 • Szkoła Główna Handlowa (Warszawa). Oficyna Wydawnicza [pbl]
Language: Polish, English Summary language: English, Polish
Publication details: Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa, 2017
Other title:
 • Innovativeness and international competitiveness new challenges facing enterprises and the state
Availability:
Items available for reference: (1)M-118926.
Innowacyjność organizacji / [red. nauk. Andrzej Pomykalski]. by
 • Pomykalski, Andrzej, (1941- ) [Red.]
 • Wyższa Szkoła Kupiecka (Łódź). Wydawnictwo [pbl]
Language: Polish Summary language: English
Publication details: Łódź : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, 2009
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 658.
Innowacyjność w Polsce w ujęciu regionalnym : nowe teorie, rola instytucji, funduszy unijnych i klastrów / red. nauk. Sylwia Pangsy-Kania oraz Krzysztof Piech. by
 • Pangsy-Kania, Sylwia [Red.]
 • Piech, Krzysztof (ekonomia) [Red.]
Publication details: Warszawa : Instytut Wiedzy i Innowacji, 2008
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 332.
Klaster perspektywą dla przedsiębiorców : na polskim rynku turystycznym / Jolanta Staszewska. by
 • Staszewska, Jolanta
 • Difin [pbl]
Publication details: Warszawa : Difin, 2009
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 338.48.
Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów : świat - Europa - Polska / Eulalia Skawińska, Romuald I. Zalewski ; aut. Eulalia Skawińska [et al.]. by
 • Skawińska, Eulalia, (1943- )
 • Zalewski, Romuald I
 • Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne [pbl]
Language: Polish Summary language: English
Publication details: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009
Online access:
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 332.
Klastry jako potencjał rozwoju - województwo podlaskie : raport / [Bogusław Plawgo, Magdalena Klimczuk, Mariusz Citkowski] ; Fundacja BFKK. by
 • Plawgo, Bogusław
 • Klimczuk, Magdalena
 • Citkowski, Mariusz
Series: Raport - Fundacja BFKK
Publication details: Białystok : Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, 2010
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 332.
Klastry na świecie : studia przypadków / Bożena Mikołajczyk, Agnieszka Kurczewska, Joanna Fila. by
 • Mikołajczyk, Bożena, (1944- )
 • Kurczewska, Agnieszka (ekonomia)
 • Fila, Joanna
 • Difin [pbl]
Publication details: Warszawa : Difin, 2009
Availability:
Items available for loan: (1)M-057647. Items available for reference: (1)CZ 339.
Koncepcja oceny efektywności struktur sieciowych / Beata Barczak ; [redaktor naukowy Adam Stabryła]. by
 • Barczak, Beata
 • Stabryła, Adam, (1942- ) [Red.]
 • Uniwersytet Ekonomiczny (Kraków). Wydawnictwo [pbl]
Series: Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 241Language: Polish Summary language: English
Publication details: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 005.
Konkurencyjność regionów a parki technologiczne i klastry przemysłowe / Adam Oleksiuk. by
 • Oleksiuk, Adam
 • Oficyna Wydawnicza Branta [pbl]
Language: Polish Summary language: English, Russian
Publication details: Bydgoszcz ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza Branta, 2009
Availability:
Items available for loan: (1)M-093813. Items available for reference: (1)CZ 332.
Kooperencja przedsiębiorstw : czynniki sektorowe i korporacyjne / Joanna Cygler. by
 • Cygler, Joanna
Publication details: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009
Availability:
Items available for loan: (1)M-057044. Items available for reference: (1)M-114668.
Procesy formowania więzi organizacyjnych we współczesnej gospodarce : integracja, kooperencja, klastering / red. nauk. Ryszard Borowiecki, Tomasz Rojek ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. by
 • Borowiecki, Ryszard, (1943- ) [Red.]
 • Rojek, Tomasz [Red.]
Language: Polish Summary language: English
Publication details: Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011
Availability:
Items available for loan: (1)M-081115. Items available for reference: (1)M-115000.
Przedsiębiorczość w zarządzaniu i socjologii / [cz. I red. nauk. Elena Mieszajikina [!], cz. II red. nauk. Renata Maciejewska]. by
 • Maciejewska, Renata [Red.]
 • Mieszajkina, Elena [Red.]
Language: Polish Summary language: English
Publication details: Lublin : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, 2012
Availability:
Items available for reference: (1)M-114755.
Przestrzenne skutki procesów ludnościowych na obszarach wiejskich = Spatial effects of demographic processes in rural areas / pod redakcją Wioletty Kamińskiej i Pauliny Legutko-Kobus. by
 • Kamińska, Wioletta [Redaktor]
 • Legutko-Kobus, Paulina [Redaktor]
 • Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju [Wydawca]
Series: Biuletyn - Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ; z. 267
Edition: Wydanie 1.
Publication details: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2017
Other title:
 • Spatial effects of demographic processes in rural areas
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 314.
Rola klastrów w kształtowaniu zrównoważonej polityki rozwoju / Marta Margiel ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. by
 • Margiel, Marta
 • Wyższa Szkoła Biznesu (Dąbrowa Górnicza) [pbl]
Series: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Publication details: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2014
Availability:
Items available for reference: (1)M-112323.
Rozwój regionalny w Polsce w świetle wyzwań XXI w. = (Regional development in Poland in the light of the XXI century challenges) / pod red. Tadeusza Kudłacza ; Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. by
 • Kudłacz, Tadeusz [Red.]
Series: Studia - Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ; t. 131Language: Polish Summary language: English
Publication details: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2010
Other title:
 • Regional development in Poland in the light of the XXI century challenges
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 332.
Zarządzanie atrakcjami turystycznymi regionu geograficznego : aspekty organizacyjne, marketingowe i psychologiczne / Piotr Halemba, Kazimierz Mrozowicz ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. by
 • Halemba, Piotr, (1966- )
 • Mrozowicz, Kazimierz
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki (Katowice). Dział Nauki, Wydawnictw i Współpracy z Zagranicą [pbl]
Publication details: Katowice : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2013
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 338.48.
Zarządzanie i gospodarka : wybrane zagadnienia i obszary działania : studium przypadku województwa świętokrzyskiego , wyniki badań, doświadczenia, rekomendacje / pod redakcją naukową Janusza Kota. by
 • Kot, Janusz [Red.]
 • Politechnika Świętokrzyska (Kielce). Wydawnictwo [pbl]
Series: Monografie, Studia, Rozprawy - Politechnika Świętokrzyska ; M93 | Nauki Ekonomiczne - Politechnika Świętokrzyska
Publication details: Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2017
Online access:
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 332.
Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy / [red. nauk. Janusz Teczke, Janusz Czekaj]. by
 • Teczke, Janusz, (1949-2018) [Red.]
 • Czekaj, Janusz [Red.]
Series: Nauka i gospodarka ; t. 2
Publication details: Kraków : Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2010
Availability:
Items available for loan: (4)M-065799, ... Items available for reference: (1)M-114614.
Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi / Zbigniew Olesiński. by
 • Olesiński, Zbigniew, (1947- )
 • Wydawnictwo C.H. Beck [pbl]
Series: Zarządzanie - C. H. Beck
Publication details: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010
Availability:
Items available for loan: (4)M-067131, ... Items available for reference: (1)CZ 005.
Logo Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój Flaga Rzeczypospolitej Polskiej Logo Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny