Your search returned 38 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Fryderyk Wielki a Polska / Władysław Konopczyński ; posł. opatrzył Emanuel Rostworowski. Edition: Wyd. 2.Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 1981. Availability: Copies available for hold on place: [M-011064] (1).
Migracja siły roboczej do krajów EWG i jej konsekwencje społeczno-gospodarcze / Jan Rymarczyk. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 1986. Availability: Copies available for loan: [M-072462] (1).
  Copies available for hold on place: [M-069888] (1).
Polacy wobec Niemców : z dziejów kultury politycznej Polski 1945-1989 / praca zbior. pod red. Anny Wolff-Powęskiej. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 1993. Availability: Copies available for loan: [M-064926] (2).
  Copies available for hold on place: [M-088513] (1).
Procesy dezintegracji i integracji ekonomicznej we współczesnym kapitalizmie / Zdzisław Nowak. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 1972. Availability: Copies available for loan: [M-068224] (1).
  Copies available for hold on place: [M-008448] (1).
Ustawa zasadnicza (konstytucja) Republiki Federalnej Niemiec z 23 maja 1949 r. : wersja niemiecka i polska z uwzględnieniem tekstów wszystkich kolejnych zmian = Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949 / red. wprowadzenie i weryfikacja Lech Janicki ; tł. Jolanta Koprucka-Purolowa, Bohdan Demby. Edition: Wyd. 2 uaktual., wg stanu na 31 grudnia 1996 r.Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 1997. Other title: Grundgesetz Für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949 | Ustawa zasadnicza Republiki Federalnej Niemiec.Availability: Copies available for loan: [M-051832] (2).
Uznanie nabytków terytorialnych w prawie międzynarodowym / Bolesław Wiewióra. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 1961. Other title: Recognition of territorial acquisitions in international law.Availability: Copies available for hold on place: [M-013513] (1).
Sprawy łotewskie w bałtyckiej polityce Niemiec w latach 1914-1919 / Leon Kiewisz. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 1970. Availability: Copies available for loan: [M-033406] (1).
  Copies available for hold on place: [M-020420] (1).
Współpraca zagraniczna samorządu lokalnego w Wielkopolsce / Ryszarda Formuszewicz. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-075182] (1).
  Copies available for hold on place: [M-075993] (1).
Kultura polska a niemiecka : elementy rodzime a wpływy niemieckie w ustroju i kulturze Polski średniowiecznej. T. 1 / Marian Friedberg. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Instytutu Zachodniego, 1946. Online Access: Dostępny w sieci Politechniki Śląskiej Availability: Copies available for loan: [M-070860] (2).
  Copies available for hold on place: [M-073376] (1).
Kultura polska a niemiecka : elementy rodzime a wpływy niemieckie w ustroju i kulturze Polski średniowiecznej. T. 2 / Marian Friedberg. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Instytutu Zachodniego, 1946. Online Access: Dostępny w sieci Politechniki Śląskiej Availability: Copies available for loan: [M-070901] (1).
  Copies available for hold on place: [M-073501] (1).
Polska - Niemcy : dziesięć wieków zmagania / Zygmunt Wojciechowski. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Instytutu Zachodniego, 1945. Availability: Copies available for hold on place: [ZS-000511] (1).
Losy polskich środowisk artystycznych w latach 1939-1945 : architektura, sztuki plastyczne, muzyka i teatr : problemy metodologiczne strat osobowych / Maria Rutowska, Edward Serwański. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 1987. Availability: Copies available for loan: [M-073828] (1).
  Copies available for hold on place: [M-073827] (1).
Gra o Europę : bezpieczeństwo europejskie w polityce Stanów Zjednoczonych pod koniec XX wieku / Jadwiga Kiwerska. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Dostosowania do wymogów Unii Europejskiej : przykład Polski / pod red. Piotra Kalki. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-093246] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Wspólnota Francuska w Afryce : (Communauté) / Jerzy Krasuski. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 1983. Availability: Copies available for hold on place: [M-050582] (1).
Encyklopedia konspiracji wielkopolskiej : 1939-1945 : praca zbiorowa / pod red. Mariana Woźniaka ; [aut. haseł Bauer Piotr et al.]. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-051802] (1).
  Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1).
A bliźniego swego... : kościoły w Niemczech wobec "problemu żydowskiego" / Anna Wolff-Powęska. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-096691] (1).
  Copies available for reference: [CZ 323.12/.14] (1).
Atrakcyjność klastra dla lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych / Marta Götz. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-093264] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Bezrobocie wyzwaniem współczesności / Tomasz Budnikowski. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-096709] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Osoba ludzka w doktrynie i praktyce europejskich wspólnot gospodarczych / Jerzy Chodorowski. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 1990. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-081438] (1).
Kultura prapolska / Józef Kostrzewski. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 1947 (Poznań : Drukarnia św. Wojciecha pod Zarządem Państwowym). Availability: Copies available for hold on place: [M-082625] (1).
Ustawa zasadnicza (konstytucja) Republiki Federalnej Niemiec z 23 maja 1949 r. : wersja niemiecka i polska z uwzględnieniem wszystkich kolejnych zmian = Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949 / red. wprowadzenie i weryfikacja Lech Janicki ; tł. Jolanta Koprucka-Purolowa, Bohdan Demby, Ryszarda Formuszewicz. Edition: Wyd. 3, uzup. i zm., stan prawny na 30 czerwca 2007 r. / red. Ryszarda Formuszewicz.Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 2007. Other title: Grundgesetz Für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949 | Ustawa zasadnicza Republiki Federalnej Niemiec.Availability: Copies available for hold on place: [M-083519] (1).
Bezrobocie na świecie i w Polsce / Tomasz Budnikowski. Publisher: Poznań : IZ, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-086473] (1).
Trudny dialog : polsko-niemiecka wspólnota interesów w zjednoczonej Europie : praca zbiorowa / pod redakcją Krzysztofa Malinowskiego i Markusa Mildenbergera. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-086605] (1).
Transformacja w Polsce i w Niemczech Wschodnich - próba bilansu / pod red. Andrzeja Saksona ; [tł. tekstów niem. Zbigniew Szulczyński]. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Centrum przeciwko Wypędzeniom (1999-2005) / Zbigniew Mazur. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-086665] (1).
Polska myśl polityczna okresu II wojny światowej wobec Niemiec / Bronisław Pasierb. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 1990. Availability: Copies available for hold on place: [M-092319] (1).
Polityka budowy pokoju : pomoc humanitarna i rozwojowa / pod red. Joanny Dobrowolskiej-Polak. Publisher: Poznań : WSNHiD : Instytut Zachodni, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Przemiany pamięci społecznej a teoria kultury : praca zbiorowa / pod red. Bartosza Korzeniewskiego. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-097109] (1).
Narodowe i europejskie aspekty polityki historycznej : praca zbiorowa / pod red. Bartosza Korzeniewskiego. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 2008. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-097112] (1).

Powered by Koha