Logo Krakowskiej Akademii

BEZROBOCIE

This list contains 148 titles

"Aktywizacja społeczeństwa w walce z bezrobociem" : referaty i wystąpienia wygłoszone podczas konferencji w Rzeszowie, Gdańsku, Olsztynie i Warszawie / [oprac. Elżbieta Wichrowska-Janikowska] ; Rzecznik Praw Obywatelskich. by
 • Wichrowska-Janikowska, Elżbieta [Oprac.]
Publication details: Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 2006
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 331.
25 lat gospodarki rynkowej w Polsce / red. nauk. Bożena Borkowska. by
 • Borkowska, Bożena
 • Uniwersytet Ekonomiczny (Wrocław). Wydawnictwo [pbl]
Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 352Language: Polish, English Summary language: English, Polish
Publication details: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014
Other title:
 • Dwadzieścia pięć lat gospodarki rynkowej w Polsce
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 338.
Aktywizująca polityka społeczna / red. nauk. Józef Orczyk, Maciej Żukowski. by
 • Orczyk, Józef, (1940- ) [Red.]
 • Żukowski, Maciej, (1959- ) [Red.]
 • Akademia Ekonomiczna (Poznań). Wydawnictwo [pbl]
Series: Zeszyty Naukowe - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ; 89
Publication details: Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2007
Availability:
Items available for loan: (2)M-078249, ... Items available for reference: (1)CZ 304.
Ani bezrobocie, ani opieka społeczna : od wyboru etycznego do ekonomicznej realizacji / Jules Gazon ; z jęz. fr. tł. Krzysztof Malaga. by
 • Gazon, Jules
 • Malaga, Krzysztof [Tł.]
 • Wydawnictwo Naukowe PWN [pbl]
Series: Współczesna EkonomiaLanguage: Polish Original language: French
Publication details: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
Other title:
 • Ni chômage, ni assistance
Availability:
Items available for loan: (2)M-066769, ... Items available for reference: (1)CZ 331.
Animal spirits : how human psychology drives the economy, and why it matters for global capitalism / George A. Akerlof and Robert J. Shiller. by
 • Akerlof, George A, (1940- )
 • Shiller, Robert J, (1946- )
Publication details: Princeton ; Oxford : Princeton University Press, cop. 2009
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 33.
Bezpieczeństwo ekonomiczne : casus państw regionu Morza Bałtyckiego w latach 2005-2015 / Józef Zawadzki, Jarosław Ziętarski. by
 • Zawadzki, Józef (bezpieczeństwo międzynarodowe)
 • Ziętarski, Jarosław
 • CeDeWu [pbl]
Edition: Wyd. 1 (dodr.).
Publication details: Warszawa : CeDeWu, 2017
Availability:
Items available for reference: (1)M-109560.
Bezrobocie - między diagnozą a działaniem / Łukasz Arendt [et al.]. by
 • Arendt, Łukasz, (1979- )
 • Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich [pbl]
Series: Między Diagnozą a Działaniem
Publication details: Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, [2012]
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 331.
Bezrobocie : podstawy teoretyczne / Eugeniusz Kwiatkowski. by
 • Kwiatkowski, Eugeniusz, (1947- )
 • Wydawnictwo Naukowe PWN [pbl]
Series: Współczesna Ekonomia
Edition: Wyd. 1, 5 dodr.
Publication details: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2009
Availability:
Items available for loan: (2)M-066770, ... Items available for reference: (1)CZ 331.
Bezrobocie i polityka zatrudnienia / red. naukowa Zbigniew Góral. by
 • Góral, Zbigniew [Red.]
 • Wolters Kluwer Polska [pbl]
Series: Monografie - Wolters Kluwer Polska
Edition: Stan prawny na 31 października 2012 r.
Publication details: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 349.2.
Bezrobocie kobiet w Polsce / Zdzisława Janowska, Jolanta Martini-Fiwek, Zbigniew Góral. by
 • Janowska, Zdzisława, (1940- )
 • Martini-Fiwek, Jolanta
 • Góral, Zbigniew
Series: Polityka Ekonomiczna i Społeczna ; z. 18
Publication details: Warszawa : Fundacja im. Friedricha Eberta, 1992
Availability:
Items available for reference: (1)M-078824.
Bezrobocie na świecie i w Polsce / Tomasz Budnikowski. by
 • Budnikowski, Tomasz, (1950- )
Series: Prace Instytutu Zachodniego ; nr 69Language: Polish Summary language: English
Publication details: Poznań : IZ, 2002
Availability:
Items available for reference: (1)M-086473.
Bezrobocie wyzwaniem współczesności / Tomasz Budnikowski. by
 • Budnikowski, Tomasz, (1950- )
Series: Prace Instytutu Zachodniego ; nr 83Language: Polish Summary language: English
Publication details: Poznań : Instytut Zachodni, 2009
Availability:
Items available for loan: (1)M-096709. Items available for reference: (1)CZ 331.
Bezrobocie z perspektywy socjologicznej : skrypt dla studentów / Anna Potasińska. by
 • Potasińska, Anna
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa). Wydawnictwo [pbl]
Publication details: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2014
Availability:
Items available for reference: (1)M-107738.
Bezrobocie, bezrobotny, praca socjalna / Ewa Flaszyńska. by
 • Flaszyńska, Ewa, (1977- ) [Autor]
 • Difin [Wydawca]
Series: Engram | Biblioteka Pracy Socjalnej
Edition: Wydanie pierwsze.
Publication details: Warszawa : Difin, 2019
Online access:
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 364.
Bezrobocie, niepełnosprawność, potrzeby / Janusz Kirenko, Ewa Sarzyńska. by
 • Kirenko, Janusz, (1954- )
 • Sarzyńska-Mazurek, Ewa
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin). Wydawnictwo [pbl]
Publication details: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010
Availability:
Items available for loan: (1)M-080753. Items available for reference: (1)CZ 364.
Co to jest ekonomia? : i inne studia przypadku do nauczania ekonomii / Bogusław Czarny ; Krajowa Szkoła Administracji Publicznej. by
 • Czarny, Bogusław, (1957- )
Publication details: Warszawa : Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, 2010
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 33.
Człowiek korporacji : od normatywizmu do afirmacji własnego Ja / Maja Biernacka. by
 • Biernacka, Maja
 • Wydawnictwo Naukowe Scholar [pbl]
Publication details: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, cop. 2009
Online access:
Availability:
Items available for reference: (1)M-107709.
Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia : zagrożenia i wyzwania. T. 2 / pod red. nauk. Mieczysława Plopy. by
 • Plopa, Mieczysław, (1948- ) [Red.]
 • Oficyna Wydawnicza Impuls [pbl]
Language: Polish Summary language: English
Publication details: Elbląg : Kraków : Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej ; Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007
Availability:
Items available for reference: (1)M-108032.
Człowiek wobec masowych zjawisk społecznych / pod red. Jarosława Klebaniuka. by
 • Klebaniuk, Jarosław [Red.]
 • Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe [pbl]
Publication details: Wrocław : Oficyna Wydawnicza "Atut" - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2006
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 316.
Czy bieda czyni złodzieja? : związki między bezrobociem, ubóstwem a przestępczością / Anna Kiersztyn. by
 • Kiersztyn, Anna
 • Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego [pbl]
Series: Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego ; 481Language: Polish Summary language: English
Publication details: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2008
Availability:
Items available for reference: (1)M-107780.
Czy Polska importuje bezrobocie? : o wpływie handlu zagranicznego na polski rynek pracy w okresie transformacji / Gabriela Grotkowska. by
 • Grotkowska, Gabriela
 • Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego [pbl]
Series: Badania Ekonomiczne - Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych
Publication details: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2012
Availability:
Items available for loan: (1)M-083181. Items available for reference: (1)CZ 331.
Debiuty doktorantów Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania / red. nauk. Łukasz Sułkowski. by
 • Sułkowski, Łukasz [Red.]
Series: Przedsiębiorczość i Zarządzanie - Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi ; t. 9, z. 4Language: Polish Summary language: English
Publication details: Łódź : Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2008
Availability:
Items available for reference: (1)M-095394.
Demograficzne i społeczne uwarunkowania rewitalizacji miast w Polsce : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Zborowskiego ; Instytut Rozwoju Miast. by
 • Zborowski, Andrzej (demografia) [Red.]
Series: Rewitalizacja Miast Polskich ; t. 5Language: Polish Summary language: English
Publication details: Kraków : Instytut Rozwoju Miast, 2009
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 314.
Diagnostyka i profilaktyka w teorii i praktyce pedagogicznej / pod red. Marii Deptuły. by
 • Deptuła, Maria [Red.]
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (Bydgoszcz). Wydawnictwo [pbl]
Series: Seria Diagnostyka ; 03Language: Polish Summary language: English
Publication details: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2006
Availability:
Items available for loan: (5)M-045307, ... Items available for reference: (1)CZ 37.
Dobroczynność i praca socjalna na pograniczu polsko-słowackim na początku XXI wieku : wybrane aspekty / redakcja Wacław Wierzbieniec. by
 • Wierzbieniec, Wacław, (1963- ) [Red.]
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza (Jarosław) [pbl]
Publication details: Jaroslaw : Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza, 2015
Other title:
 • Dobroczynność i praca socjalna na pograniczu polsko-słowackim na początku dwudziestego pierwszego wieku
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 364.
Dylematy społeczne i gospodarcze starego regionu przemysłowego : wnioski dla parlamentu / redaktor naukowy Irena Lipowicz. by
 • Lipowicz, Irena, (1953- ) [Redaktor]
 • Wydawnictwo Sejmowe [Wydawca]
Edition: Wydanie pierwsze.
Publication details: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe. Kancelaria Sejmu, 1996
Availability:
Items available for reference: (1)M-088896.
Dylematy współczesnej edukacji / red. nauk. Józef Górniewicz. by
 • Górniewicz, Józef Henryk, (1956- ) [Red.]
 • Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit" [pbl]
Publication details: Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2007
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 37.
Dylematy wyboru modelu rozwoju gospodarczego Polski : księga jubileuszowa dla uczczenia 85. urodzin i 55-lecia pracy naukowej profesora Edwarda Łukawera / [red. nauk. Stanisław Lis] ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. by
 • Lis, Stanisław, (1940- ) [Red.]
 • Akademia Ekonomiczna (Kraków). Wydawnictwo Uczelniane [pbl]
 • Akademia Ekonomiczna (Kraków). Wydawnictwo [pbl]
Language: Polish, English
Publication details: Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 338.
Economics and politics of trade policy / Douglas R. Nelson. by
 • Nelson, Douglas R
 • World Scientific Publishing [pbl]
Series: World Scientific Studies in International Economics ; vol. 33
Publication details: New Jersey [etc.] : World Scientific, cop. 2014
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 339.
Edukacja dorosłych pracowników i bezrobotnych / Stanisław Suchy. by
 • Suchy, Stanisław
 • Difin [pbl]
Publication details: Warszawa : Difin, cop. 2010
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 331.
 <<  <  1  2  3  ...  5    >>
Logo Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój Flaga Rzeczypospolitej Polskiej Logo Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny