Your search returned 38 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Przesłanki tworzenia i działalności przedsiębiorstw wielonarodowych / Leon Żurawicki. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa UW, 1978. Availability: Copies available for loan: [M-012588] (1).
Absorpcja kwalifikacji w procesie pracy w polskich przedsiębiorstwach w latach osiemdziesiątych / Krzysztof Opolski, Włodzimierz Włodarski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1991. Availability: Copies available for loan: [M-024059] (16).
  Copies available for hold on place: [M-011290] (1).
Federalizm socjalistyczny : (zasady konstytucyjne) / Maria Kruk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa UW, 1989. Availability: Copies available for hold on place: [M-011904] (1).
Poza granice kontynentu : teoria pogranicza Fredericka Jacksona Turnera a idea ekspansji dalekowschodniej w amerykańskiej polityce zagranicznej 1893-1922 / Krzysztof Michałek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1992. Availability: Copies available for loan: [M-069188] (11).
  Copies available for hold on place: [M-013439] (1).
Studien zur deutschen Intonation / Jan Koźbiał. Publisher: Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego, 1991. Availability: Copies available for loan: [M-024044] (14).
  Copies available for hold on place: [M-013429] (1).
Conventional implicature and semantic theory / Ewa Mioduszewska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1992. Availability: Copies available for loan: [M-013369] (1).
  Copies available for hold on place: [M-013368] (1).
Gramatyka Wissariona Bielińskiego i jej miejsce w rozwoju badań nad językiem rosyjskim / Maria Rutkowska. Publisher: Warszawa : Wydaw. UW, 1993. Availability: Copies available for loan: [M-024235] (6).
  Copies available for hold on place: [M-013366] (1).
Koncepcja słownikowej informacji morfologicznej i jej komputerowej weryfikacji / Janusz S. Bień. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa UW, 1991. Availability: Copies available for hold on place: [M-013373] (1).
Spór o teorię gospodarki chłopskiej : gospodarstwo chłopskie w teorii ekonomii i w historii gospodarczej / Jacek Kochanowicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1992. Availability: Copies available for loan: [M-024035] (12).
  Copies available for hold on place: [M-013381] (1).
Geomorfologia i utwory górnego czwartorzędu rejonu jeziora Kiwu na tle geologii ryftu środkowoafrykańskiego / Krzysztof Grzybowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 1993. Availability: Copies available for loan: [M-069200] (6).
  Copies available for hold on place: [M-013364] (1).
Drugi obieg gospodarczy : przesłanki, mechanizmy i skutki w Polsce lat osiemdziesiątych / Marek Bednarski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1992. Availability: Copies available for loan: [M-013390] (3).
  Copies available for hold on place: [M-013389] (1).
Podaż dóbr trwałego użytku w sterowaniu konsumpcją indywidualną w Polsce (1960-1986) / Władysława Zborowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa UW, 1992. Availability: Copies available for loan: [M-024012] (12).
  Copies available for hold on place: [M-013411] (1).
Formacje atrybutywne typu podgórski, nadludzki w języku polskim / Elżbieta Wójcikowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1991. Availability: Copies available for loan: [M-068889] (6).
  Copies available for hold on place: [M-013374] (1).
Wielokryterialna optymalizacja liniowa i dyskretna : modele preferencji i zastosowania do wspomagania decyzji / Włodzimierz Ogryczak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-069190] (9).
  Copies available for hold on place: [M-013376] (1).
Bariery modernizacji : studium z dziejów Egiptu w pierwszej połowie XIX wieku / Barbara Stępniewska-Holzer. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa UW, 1994. Availability: Copies available for loan: [M-069187] (13).
  Copies available for hold on place: [M-013393] (1).
Postępowanie wewnątrzspółdzielcze / Małgorzata Wrzołek-Romańczuk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1991. Availability: Copies available for loan: [M-024215] (14).
  Copies available for hold on place: [M-013401] (1).
Models of language use and language learning in the theory of language didactics / Maria Dakowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1995. Availability: Copies available for loan: [M-069209] (4).
  Copies available for hold on place: [M-013263] (1).
Wolność pracy - próba ujęcia wielopłaszczyznowego / Andrzej Patulski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1992. Availability: Copies available for hold on place: [M-013370] (1).
Język protobułgarski : przyczynek do rekonstrukcji na podstawie porównań turecko-słowiańskich / Anna Parzymies. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa UW, 1994. Availability: Copies available for loan: [M-069194] (6).
  Copies available for hold on place: [M-013362] (1).
Archaizacja w XX-wiecznej polskiej powieści historycznej o średniowieczu / Stanisław Dubisz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa UW, 1991. Other title: Archaizacja w dwudziestowiecznej polskiej powieści historycznej o średniowieczu.Availability: Copies available for loan: [M-068882] (4).
  Copies available for hold on place: [M-013371] (1).
Zagadnienia parlamentaryzmu w Polsce Ludowej / Andrzej Gwiżdż. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1972. Availability: Copies available for hold on place: [M-015179] (1).
Zagadnienia władzy lokalnej i finansów lokalnych w wybranych krajach kapitalistycznych / Eugeniusz Ruśkowski. Publisher: Białystok : Dział Wydawnictw Filii UW, 1986. Availability: Copies available for hold on place: [M-015206] (1).
Ujarzmienie rozumu politycznego : polityczne horyzonty krakowskiej szkoły historycznej / Stanisław Filipowicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1984. Availability: Copies available for loan: [M-016703] (9).
  Copies available for hold on place: [M-016710] (1).
Walka o władzę w Rzeczypospolitej Polskiej po wygaśnięciu dynastii Jagiellonów : (1572-1573) / Stefan Gruszecki. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969. Availability: Copies available for hold on place: [M-028922] (1).
Dzieje ustroju i prawa księstw Oświęcimskiego i Zatorskiego / Andrzej Nowakowski. Publisher: Białystok : Dział Wydawnictw Filii Uniwersytetu Warszawskiego, 1988. Availability: Copies available for hold on place: [M-029203] (1).
Środki i metody oddziaływania USA w bliskowschodnim procesie pokojowym (1991-2000) / Justyna Zając. Edition: Wyd. 1 (dodr.).Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-051368] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Podstawy penologii : teoria kary / Jarosław Utrat-Milecki. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-046986] (1).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Prawa człowieka w polskiej polityce zagranicznej po 1989 roku / Agnieszka Bieńczyk-Missala. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Międzynarodowa ochrona uchodźców wewnętrznych : aspekty prawne i praktyka / Dorota Heidrich-Hamera. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-046844] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Public relations a demokracja / Teresa Święćkowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2008. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 659] (1).

Powered by Koha