Your search returned 124 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Jak zaprogramować wyborcę? / Norbert Maliszewski. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", 2008. Availability: Copies available for loan: [M-052546] (1).
  Copies available for reference: [CZ 324] (1).
Wstęp do psychologii / Andrzej Augustynek. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Wprowadzenie do polityki społecznej : praca zbiorowa / pod red. Renaty Gabryszak i Dariusza Magierka. Publisher: Warszawa : Difin, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-096983] (1).
  Copies available for reference: [CZ 304] (1).
Wokół Freuda i Lacana : interpretacje psychoanalityczne / red. nauk. Lena Magnone i Anna Mach ; przedm. Paweł Dybel. Publisher: Warszawa : Difin, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-053839] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Dysfunkcjonalność uczniów gimnazjum / Agnieszka Iłendo-Milewska. Publisher: Warszawa : Difin, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-100801] (2).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Doradztwo zawodowe : wybrane metody badań / Anna Paszkowska-Rogacz. Publisher: Warszawa : Difin, cop. 2009. Availability: Copies available for loan: [M-054620] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Szkolnictwo wyższe : wyzwania XXI wieku : Polska, Europa, USA / Jerzy K. Thieme. Publisher: Warszawa : Difin, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Werbalne i niewerbalne oddziaływania w psychoterapii / Wiesław Sikorski. Publisher: Warszawa : Difin, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-077218] (1).
  Copies available for reference: [CZ 615.851] (1).
Lists:
Młodzież przeciwko sobie : zaburzenia odżywiania i samouszkodzenia - jak pomóc nastolatkom w szkole / Jowita Wycisk, Beata Ziółkowska. Publisher: Warszawa : Difin, cop. 2010. Availability: Copies available for loan: [M-100795] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Jak towarzyszyć uczniom w rozwoju społeczno-zawodowym? : gry szkoleniowe i scenariusze zajęć do pracy z młodzieżą / Iwona Kania. Publisher: Warszawa : Difin, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-062047] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Negocjacje międzynarodowe / Magdalena Kendik. Publisher: Warszawa : Difin, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.77] (1).
  Checked out (1).
Lists:
Corpus delicti - rozkoszne ciało : szkice nie tylko z socjologii ciała / red. nauk. Ewa Banaszak, Paweł Czajkowski. Publisher: Warszawa : "Difin", cop. 2010. Other title: Szkice nie tylko z socjologii ciała.Availability: Copies available for loan: [M-062003] (5).
  Copies available for hold on place: [M-108485] (1).
Uzależnienia komputerowe : diagnoza, rozpowszechnienie, terapia / Andrzej Augustynek. Publisher: Warszawa : Difin, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Narody i nacjonalizm / Ernest Gellner ; przeł. Teresa Hołówka ; wstęp John Breuilly ; wstęp przeł. Agnieszka Grzybek. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Difin, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-080479] (4).
  Copies available for reference: [CZ 323.12/.14] (1).
Patologia eurosieroctwa w Polsce : skutki migracji zarobkowej dla dzieci i ich rodzin / Stanisław Kozak. Publisher: Warszawa : Difin, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-084478] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Psychologia transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego / Dorota Bąk-Gajda, Jadwiga Bąk. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : Difin, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Przedsiębiorczość kobiet w Polsce / Ewa Rollnik-Sadowska. Publisher: Warszawa : Difin, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Patologiczny hazard : poradnik dla osób grających niebezpiecznie, zagrożonych schorzeniem, ich rodzin oraz terapeutów / Aleksandra Derwich-Nowak. Publisher: Warszawa : Difin, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.81/.84] (1).
Lists:
Etyka pielęgniarska / Stefan Konstańczak. Publisher: Warszawa : Difin, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Wolontariat hospicyjny : perspektywa interdyscyplinarna / Patrycja Stawiarska. Publisher: Warszawa : "Difin", 2011. Availability: Copies available for loan: [M-088307] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Lists:
Napastowanie seksualne : głupia zabawa czy poważna sprawa? / Anna Wołosik ; współpr. Ewa Majewska. Publisher: Warszawa : "Difin", 2011. Availability: Copies available for loan: [M-080619] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).
Leksykon psychologii rozwoju człowieka. T. 1, [A-M] / Lucyna Bakiera, Żaneta Stelter. Publisher: Warszawa : Difin, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-067617] (2).
  Copies available for reference: [CZ 159.92] (1).
Leksykon psychologii rozwoju człowieka. T. 2, [N-Ż] / Lucyna Bakiera, Żaneta Stelter. Publisher: Warszawa : Difin, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-067619] (2).
  Copies available for reference: [CZ 159.92] (1).
Zachowania zdrowotne młodzieży : uwarunkowania podmiotowe i rodzinne / Magdalena Zadworna-Cieślak, Nina Ogińska-Bulik. Publisher: Warszawa : Difin, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.2] (1).
Proaktywna starość : strategie radzenia sobie ze stresem w okresie późnej dorosłości / Małgorzata Brzezińska. Publisher: Warszawa : Difin, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Mechanizmy przemocy w rodzinie : z pokolenia na pokolenie / Agnieszka Widera-Wysoczańska. Publisher: Warszawa : Difin, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-082457] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Lists:
Bulimia od A do Z : kompendium wiedzy dla rodziców, nauczycieli i wychowawców / Dorota Mroczkowska, Beata Ziółkowska. Publisher: Warszawa : Difin, cop. 2011. Availability: Copies available for loan: [M-084422] (1).
  Copies available for reference: [CZ 616] (1).
Nauczycielskie poniżanie : szkolna przemoc wobec dziewcząt / Lucyna Kopciewicz. Publisher: Warszawa : Difin, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Lists:
Osoby niepełnosprawne w systemie edukacji i poradnictwa zawodowego / Daniel Kukla, Wioleta Duda, Monika Czerw-Bajer. Publisher: Warszawa : Difin, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-089635] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
E-learning dla dorosłych / Jakub Jerzy Czarkowski. Publisher: Warszawa : Difin, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-106983] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Lists:

Powered by Koha