BEZROBOCIE Subscribe to this list

| Select titles to:
"Aktywizacja społeczeństwa w walce z bezrobociem" : referaty i wystąpienia wygłoszone podczas konferencji w Rzeszowie, Gdańsku, Olsztynie i Warszawie / [oprac. Elżbieta Wichrowska-Janikowska] ; Rzecznik Praw Obywatelskich. Publisher: Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1). Place hold
25 lat gospodarki rynkowej w Polsce / red. nauk. Bożena Borkowska. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. Other title: Dwadzieścia pięć lat gospodarki rynkowej w Polsce.Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1). Place hold
Aktywizująca polityka społeczna / red. nauk. Józef Orczyk, Maciej Żukowski. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-078249] (2).
  Copies available for reference: [CZ 304] (1).
Place hold
Ani bezrobocie, ani opieka społeczna : od wyboru etycznego do ekonomicznej realizacji / Jules Gazon ; z jęz. fr. tł. Krzysztof Malaga. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Other title: Ni chômage, ni assistance.Availability: Copies available for loan: [M-066769] (2).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Place hold
Animal spirits : how human psychology drives the economy, and why it matters for global capitalism / George A. Akerlof and Robert J. Shiller. Publisher: Princeton ; Oxford : Princeton University Press, cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 33] (1). Place hold
Bezpieczeństwo ekonomiczne : casus państw regionu Morza Bałtyckiego w latach 2005-2015 / Józef Zawadzki, Jarosław Ziętarski. Edition: Wyd. 1 (dodr.).Publisher: Warszawa : CeDeWu, 2017. Availability: Copies available for hold on place: [M-109560] (1). Place hold
Bezpieczna szkoła : założenia i realia / pod red. Tadeusza Gracy. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2013. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1). Place hold
Bezrobocie wyzwaniem współczesności / Tomasz Budnikowski. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-096709] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Place hold
Bezrobocie z perspektywy socjologicznej : skrypt dla studentów / Anna Potasińska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2014. Availability: Copies available for hold on place: [M-107738] (1). Place hold
Bezrobocie, bezrobotny, praca socjalna / Ewa Flaszyńska. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : Difin, 2019. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1). Place hold
Co to jest ekonomia? : i inne studia przypadku do nauczania ekonomii / Bogusław Czarny ; Krajowa Szkoła Administracji Publicznej. Publisher: Warszawa : Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 33] (1). Place hold
Człowiek korporacji : od normatywizmu do afirmacji własnego Ja / Maja Biernacka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, cop. 2009. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for hold on place: [M-107709] (1). Place hold
Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia : zagrożenia i wyzwania. T. 2 / pod red. nauk. Mieczysława Plopy. Publisher: Elbląg : Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej ; Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-108032] (1). Place hold
Człowiek wobec masowych zjawisk społecznych / pod red. Jarosława Klebaniuka. Publisher: Wrocław : Oficyna Wydawnicza "Atut" - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 316] (1). Place hold
Czy bieda czyni złodzieja? : związki między bezrobociem, ubóstwem a przestępczością / Anna Kiersztyn. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2008. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-107780] (1). Place hold
Debiuty doktorantów Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania / red. nauk. Łukasz Sułkowski. Publisher: Łódź : Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-095394] (1). Place hold
Demograficzne i społeczne uwarunkowania rewitalizacji miast w Polsce : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Zborowskiego ; Instytut Rozwoju Miast. Publisher: Kraków : Instytut Rozwoju Miast, 2009. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 314] (1). Place hold
Diagnostyka i profilaktyka w teorii i praktyce pedagogicznej / pod red. Marii Deptuły. Publisher: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-094221] (5).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Place hold
Dobroczynność i praca socjalna na pograniczu polsko-słowackim na początku XXI wieku : wybrane aspekty / redakcja Wacław Wierzbieniec. Publisher: Jaroslaw : Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza, 2015. Other title: Dobroczynność i praca socjalna na pograniczu polsko-słowackim na początku dwudziestego pierwszego wieku.Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1). Place hold
Dylematy społeczne i gospodarcze starego regionu przemysłowego : wnioski dla parlamentu / red. naukowy Irena Lipowicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe. Kancelaria Sejmu, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-088896] (1). Place hold
Dylematy współczesnej edukacji / red. nauk. Józef Górniewicz. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Dylematy wyboru modelu rozwoju gospodarczego Polski : księga jubileuszowa dla uczczenia 85. urodzin i 55-lecia pracy naukowej profesora Edwarda Łukawera / [red. nauk. Stanisław Lis] ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1). Place hold
Economics and politics of trade policy / Douglas R. Nelson. Publisher: New Jersey [etc.] : World Scientific, cop. 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1). Place hold
Edukacja dorosłych pracowników i bezrobotnych / Stanisław Suchy. Publisher: Warszawa : Difin, cop. 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1). Place hold
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna wyzwaniem dla nauczycieli i wychowawców nowego wieku / red. nauk. Eugeniusz Bielicki, Mieczysław Ciosek ; Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-112399] (9).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Place hold
Edukacja szansą aktywizacji lokalnego rynku pracy / pod red. Urszuli Pulińskiej. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-014538] (1). Place hold
Ekonomia : podejście historyczne i prospektywne / Marianna Księżyk. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2012. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-092834] (13).
  Copies available for reference: [CZ KA 33] (1).
Place hold
Ekonomia polityczna Unii Europejskiej i jej problemy / Kazimierz Tarchalski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo WNT, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.923] (1). Place hold
Ekonomia życia : od baseballu do akcji afirmatywnej i imigracji, czyli w jaki sposób sprawy realnego świata wpływają na nasze codzienne życie / Gary S. Becker, Guity Nashat Becker ; [tł. Anna Żak]. Publisher: Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2006. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-044886] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338.1(091)] (1).
Place hold
Essentials of economics / N. Gregory Mankiw. Edition: Eighth edition, 3rd printing.Publisher: Boston, MA : Cengage Learning, © 2018. Availability: Copies available for loan: [M-111135] (2).
  Copies available for reference: [CZ 33] (1).
Place hold
 <<  <  1  2  3  ...  5    >>
Log in to create new lists.

Powered by Koha