NARKOMANIA Subscribe to this list

| Select titles to:
Alkoholizm, narkomania, nikotynizm wśród młodzieży szkolnej województwa świętokrzyskiego / Jan Śledzianowski. Publisher: Kielce : Jedność : Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.81/.84] (1). Place hold
Bezpieczeństwo młodzieży : poradnik prawny / Anna Maria Wesołowska. Edition: Wyd. zaktual.Publisher: Warszawa : Poltext, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 343.9] (1). Place hold
Bezpieczeństwo w perspektywie komunikowania społecznego i jego edukacyjne uwarunkowania / pod red. Józefa Podgóreckiego, Aleksandry Dąbrowskiej, Kazimierza Czerwińskiego. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-099155] (1). Place hold
Crime, reason and history : a critical introduction to criminal law / Alan Norrie. Edition: 3rd ed.Publisher: Cambridge : Cambridge University Press, 2014. Other title: Critical introduction to criminal law.Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1). Place hold
Człowiek a patologie społeczne / Kazimierz Pierzchała, Czesław Cekiera. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, [ca 2008]. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1). Place hold
Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym : nowy wymiar zagrożeń w świecie realnym i wirtualnym / pod red. Anny Andrzejewskiej, Józefa Bednarka, Sylwii Ćmiel. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, cop. 2013. Other title: Nowy wymiar zagrożeń w świecie realnym i wirtualnym.Online Access: Okładka Availability: Copies available for hold on place: [M-107891] (1). Place hold
Czy marihunana jest z konopii ? / Kamil Sipowicz. Publisher: Warszawa : Baobab, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.7] (1). Place hold
Dependence : let's talk about it openly = Uzależnienia : porozmawiajmy o tym głośno / [ed. board Michalina Taczanowska, Katarzyna Barańska, Jarosław Brzoskowski ; transl. Sara Morawski. Publisher: Kraków : Polish Academy of Arts and Sciences, 2011. Other title: Uzależnienia : porozmawiajmy o tym głośno.Availability: Copies available for loan: [M-094482] (2).
  Copies available for reference: [CZ 613.81/.84] (1).
Place hold
Deviance & deviants : a sociological approach / William E. Thompson and Jennifer C. Gibbs. Publisher: Chichester : Wiley Blackwell, cop. 2017. Other title: Deviance and deviants.Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1). Place hold
Deviant behavior / Erich Goode. Edition: 9th ed., intern. ed.Publisher: Boston [etc.] : Pearson, cop. 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1). Place hold
Diagnostyka i profilaktyka w teorii i praktyce pedagogicznej / pod red. Marii Deptuły. Publisher: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-094221] (5).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Place hold
Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej / pod red. Marii Deptuły. Publisher: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-005938] (7).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Place hold
Dlaczego zebry nie mają wrzodów? : psychofizjologia stresu / Robert M. Sapolsky ; przeł. Małgorzata Guzowska-Dąbrowska. Edition: Wyd. 1, 2 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Dobre praktyki w dziedzinie redukcji szkód : skrypt / red. Elżbieta Czyż ; [Jacek Charmast et al.]. Publisher: Warszawa : Helsińska Fundacja Praw Człowieka, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-040251] (1).
  Copies available for reference: [CZ 613.81/.84] (1).
Place hold
Dopóki nie jest za późno : poradnik dla rodziców / Jep Hostetler ; przekł. Zenon Miernicki. Publisher: Katowice : Edytor, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-071384] (1). Place hold
Drug Abuse : prevention and treatment. Vol 3 / ed. by Mangai Natarajan. Publisher: Farnham ; Burlington : Ashgate, cop. 2010. Other title: Prevention and treatment.Availability: Copies available for reference: [CZ 304] (1). Place hold
Dylematy etyczne współczesności / Paweł Czarnecki. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1). Place hold
Dym : powszechna historia palenia / red. Sander L. Gilman, Zhou Xun ; przekł. Jagoda Sochoń-Jasnorzewska. Publisher: Kraków : "Universitas", cop. 2009. Other title: Smoke.Availability: Copies available for reference: [CZ 613.81/.84] (1). Place hold
Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości : strategie rozwoju / pod red. Jolanty Szempruch. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-111989] (1). Place hold
Epidemiologia a zagrożenia zdrowia publicznego człowieka / redakcja naukowa Małgorzata Marć, Wacław Kruk. Edition: Wydanie I.Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020. Availability: Copies available for reference: [CZ 614] (1). Place hold
Gdy dziecko potrzebuje pomocy : poradnik oraz komplet dokumentów dotyczących praw dzieci / [aut. Beata Balińska et al. ; pod red. Anny Grajcarek]. Edition: Stan prawny na dzień 31 marca 2004 r.Publisher: Kraków : Wydaw. ad vocem im. prof. Marka Hieronima Sycha, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-054779] (10).
  Copies available for reference: [CZ 616-053.2] (1).
Place hold
Harmonizując napięcie : nowe spojrzenie w profilaktyce uzależnień / Jacek Bylica. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. Other title: Nowe spojrzenie w profilaktyce uzależnień.Availability: Copies available for reference: [CZ 613.81/.84] (1). Place hold
Jakość życia współczesnego człowieka : wybrane problemy / pod redakcją naukową Agnieszki Gawor i Alicji Głębockiej. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 316] (1). Place hold
Katastrofy i zagrożenia we współczesnym świecie / [red. prow. Wojciech Baturo]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1). Place hold
Kompendium psychiatrii, psychoterapii, medycyny psychosomatycznej / Harald J. Freyberger, Wolfgang Schneider, Rolf-Dieter Stieglitz, red. dzieła ; red. naukowa tł. Adam Bilikiewicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2005. Other title: Kompendium Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatische Medizin.Availability: Copies available for reference: [CZ 616.89] (1). Place hold
Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela / pod red. nauk. Danuty Wosik-Kawali, Teresy Zubrzyckiej-Maciąg. Publisher: Kraków : Impuls, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-067068] (4).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Place hold
Kryminologia : wybrane zagadnienia / Jacek Dworzecki, Jarosław Szymczyk. Publisher: Gliwice : Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości ; Pszczyna : Oficyna Drukarska Z. Spyra, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 343.9] (1). Place hold
Kryminologia / Brunon Hołyst. Edition: Wyd. 11.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 343.9] (1). Place hold
Kryminologia i kara kryminalna : wybrane zagadnienia / pod red. nauk. Anetty Jaworskiej. Publisher: Kraków : "Impuls", 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 343.9] (1). Place hold
Kto używa narkotyków? / Peter Gwynne ; [tł. Adam Bujnik]. Publisher: Warszawa : " Profi", 1994. Other title: Who uses drugs.Availability: Copies available for loan: [M-005571] (1).
  Copies available for hold on place: [M-088853] (1).
Place hold
Labirynty współczesnego społeczeństwa : kluczowe problemy społeczne w kształceniu pracowników socjalnych / Krzysztof Czekaj, Krzysztof Gorlach, Małgorzata Leśniak. Publisher: Warszawa : Interart, 1996. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1). Place hold
Medycyna sądowa. 2, Diagnostyka sądowa / redakcja naukowa Grzegorz Teresiński. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : PZWL, 2020. Other title: Diagnostyka sądowa.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-115991] (1).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 343.9] (1).
  On hold (1).
Place hold
Megatrendy współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa / redakcja naukowa Józef Zawadzki i Grzegorz Pietrek. Publisher: Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa ; Warszawa : CeDeWu, 2016. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 327] (1). Place hold
Między domem a ulicą : wokół problemów wychowania w dobie globalizacji i kultury masowej / pod red. Andrzeja Augustyńskiego i Andrzeja Bukowskiego. Publisher: Kraków : Urząd Miasta. Wydział Spraw Społecznych. Miejski Program Przeciwdziałania Przestępczości Młodzieży : współpr. Demos, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-045884] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Place hold
Miejsce rodziny i szkoly w profilaktyce uzależnień : Świętokrzyskie Dni Profilaktyki - Kielce 2003, Ogólnopolska Konferencja 14-15 maja 2003 roku : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Sakowicza i Anny Kieszkowskiej ; Akademia Świętokrzyska. Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Publisher: Kielce : Jedność, cop. 2003. Availability: Copies available for loan: [M-045874] (1).
  Copies available for hold on place: [M-086991] (1).
Place hold
Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne : [diagnoza, profilaktyka, resocjalizacja : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Kawuli i Henryka Machela]. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, cop. 2001. Availability: Copies available for loan: [M-005576] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Place hold
Największe zagrożenia dla współczesnych adolescentów jako czynniki z zakresu etiologii kryminologiczno-prawnej : przegląd teorii oraz empiryki problemu / Andrzej Cichy, Cezary T. Szyjko ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1). Place hold
Narkomania : studium kryminologiczno-kryminalistyczne / Tadeusz Hanausek i Wiesława Hanausek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1976. Availability: Copies available for hold on place: [M-087435] (1). Place hold
Narkomania : podręcznik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców / Zygfryd Juczyński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.81/.84] (1). Place hold
Narkotyki : jak pomóc człowiekowi i jego rodzinie? : duchowe aspekty leczenia uzależnienia / Paweł Karpowicz. Edition: Wyd. 2.Publisher: Białystok : Kreator, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-049127] (1).
  Copies available for reference: [CZ 613.81/.84] (1).
Place hold
Narkotyki : kompendium wiedzy o środkach uzależniajacych / Bogdan Szukalski. Publisher: Warszawa : Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-090392] (1).
  Copies available for reference: [CZ 613.81/.84] (1).
Place hold
Narkotyki : rozpoznawanie i podstawy profilaktyki / pod red. Mariusza Jędrzejko ; [zespół aut. Mariusz Jędrzejko et al.] ; Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej, Departament Wychowania i Promocji Obronności MON, PZU Życie SA. Publisher: Warszawa : KGŻW, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.81/.84] (1). Place hold
Narkotyki : organizacja przestępczości i systemy przeciwdziałania / pod red. Konrada Raczkowskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1). Place hold
Narkotyki ! : i co dalej... / Marzena Pasek. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Warszawa : Toret, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-109650] (1). Place hold
Narkotyki i narkomania : odlot donikąd / Wojciech Wanat. Publisher: Warszawa : "Iskry", cop. 2006. Other title: Odlot donikąd.Availability: Copies available for loan: [M-076388] (3).
  Copies available for reference: [CZ 613.81/.84] (1).
Place hold
Narkotyki i narkomania : zjawiska globalne, problemy lokalne : eksperymenty z narkotykami i innymi substancjami psychoaktywnymi wśród młodzieży i dzieci na Górnym Śląsku i Zagłębiu Dąbrowskim : wybrane problemy / Mariusz Z. Jędrzejko, Marek Walancik. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu, 2014. Other title: Eksperymenty z narkotykami i innymi substancjami psychoaktywnymi wśród młodzieży i dzieci na Górnym Śląsku i Zagłębiu Dąbrowskim.Availability: Copies available for reference: [CZ 613.81/.84] (1). Place hold
Narkotyki i narkomania w Wojsku Polskim / Mariusz Jędrzejko ; Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR ; Pułtusk : WSH, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.81/.84] (1). Place hold
Narkotyki i nastolatki : zagrożenia, zapobieganie, leczenie / Peter D. Rogers, Lea Goldstein ; przekł. Leon Marian Kalinowski. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007. Other title: Drugs and your kid.Availability: Copies available for reference: [CZ 613.81/.84] (1). Place hold
Narkotyki i nowe substancje psychoaktywne : zjawisko, zagrożenia, profilaktyka / Mariusz Z. Jędrzejko, Tomasz Białas, współpraca autorska Zbigniew Staśczak. Edition: Wydanie III zmienione, uzupełnione i uaktualnione.Publisher: Warszawa : Oficyna wydawnicza ASPRA ; [Milanówek] : Centrum Profilaktyki Społecznej Oficyna Wydawnicza von Velke, 2019. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 613.81/.84] (1). Place hold
Narkotyki w kulturze młodzieżowej / Beata Hoffmann. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.81/.84] (1). Place hold
Narkotyki, narkomania - podstawy wiedzy / Jacek Wrona. Edition: Wyd. 2.Publisher: Częstochowa : Drukarnia COLONEL, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1). Place hold
Nastolatek we współczesnym świecie : przewodnik dla rodziców i wychowawców / Andrzej Zwoliński. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Monumen, cop. 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1). Place hold
Nauka o uzależnieniach : od neurobiologii do skutecznych metod leczenia / Carlton K. Erickson ; przeł. Jerzy Vetulani. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2010. Availability: Copies available for loan: [M-084243] (1).
  Copies available for reference: [CZ 613.81/.84] (1).
Place hold
Nielegalne laboratoria narkotykowe / Waldemar Krawczyk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 343.9] (1). Place hold
O haszyszu : teksty literackie, zapiski, materiały / Walter Benjamin ; przeł. Ewa Drzazgowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.81/.84] (1). Place hold
Oblicza bezpieczeństwa / redakcja Tomasz Cichoń, Witold Mazurek, Anna Suchoń, Wojciech Węglarz. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Attyka, 2015. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1). Place hold
Oblicza współczesnych uzależnień / red. nauk. Lidia Cierpiałkowska ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Edition: Wyd. 2.Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.81/.84] (1). Place hold
Odurzeni : historia narkotyków 1500-2000 / Richard Davenport-Hines ; przeł. Agnieszka Cioch. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.81/.84] (1). Place hold
Osobowość nałogowa / W. Miles Cox ; [tł. Adam Bujnik]. Publisher: Warszawa : "Profi", 1995. Other title: Addictive personality.Availability: Copies available for loan: [M-078458] (4).
  Copies available for reference: [CZ 613.81/.84] (1).
Place hold
Oxford textbook of correctional psychiatry / edited by Robert L. Trestman, Kenneth L. Appelbaum, Jeffrey L. Metzner. Publisher: Oxford [etc.] : Oxford University Press, cop. 2015. Other title: Textbook of correctional psychiatry | Correctional psychiatry.Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1). Place hold
Patologiczne zachowania więźniów w kontekście izolacji i resocjalizacji penitencjarnej / Dariusz Sarzała. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-107105] (1).
  Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
  Checked out (2).
Place hold
Patologie społeczne / pod red. Mariusza Jędrzejko ; Wyższa Szkoła Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora. Publisher: Pułtusk : WSH im. Aleksandra Gieysztora ; [Warszawa] : na zlec. wydawcy Oficyna Wydawnicza ASPR-JR, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-110600] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Patologie społeczne / Irena Pospiszyl. Edition: Wyd. 1, 5 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-072269] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Place hold
Patologie wśród dzieci i młodzieży : leczenie i profilaktyka / Stanisław Kozak. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-102674] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Pedagogika i profilaktyka społeczna : nowe wyzwania, konteksty, problemy / redakcja naukowa Mariusz Z. Jędrzejko, Adam Szwedzik. Publisher: Milanówek : Centrum Profilaktyki Społecznej - Oficyna Wydawnicza von Velke ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA (ASPRA-JR F.H.U.), 2018. Other title: Education sciences and social preventive measures : new challenges, contexts, problems | Pädagogik und soziale Prävention : neue Herausforderungen, Zusammenhänge, Probleme.Availability: Copies available for loan: [M-114163] (6).
  Copies available for reference: [CZ 37.013.42] (1).
Place hold
Police law / Richard Card, Jack English. Edition: 15th ed., impr.: 1.Publisher: Oxford : Oxford University Press, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1). Place hold
Poprawa dostępu do leczenia dla osób z problemami związanymi z alkoholem i narkotykami : projekt IATPAD / [tł. Monika Swadowska]. Publisher: Warszawa : Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2009. Other title: Improvement of access to treatment for people with alcohol- and drug-related problems | Poprawa dostępu do leczenia.Availability: Copies available for reference: [CZ 613.81/.84] (1). Place hold
Problemy i dylematy polityki społecznej w Polsce. T. 2 / Władysław Ratyński. Publisher: Warszawa : Difin ; 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 304] (1). Place hold
Problemy wieku dorastania. Publisher: Kraków : Ad Vocem : Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, [ca 2001]. Availability: Copies available for loan: [M-054793] (14).
  Copies available for hold on place: [M-088781] (1).
Place hold
Profilaktyka w przestrzeni publicznej. T. 1 / pod red. nauk. Izabeli Bieńkowskiej [et al.]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo "Scriptum" Tomasz Sekunda, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1). Place hold
Przepis na chuligana : publikacja dla dorosłych : stosować codziennie / Maciej Kwaśniewski, Marek Lubaś-Harny. Publisher: Kraków : "Le-tic", 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Psychologia kryminalistyczna : diagnoza i praktyka / Brunon Hołyst. Edition: Wydanie IV poprawione i rozszerzone.Publisher: Warszawa : Difin, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 343.9] (1). Place hold
Psychopatologia / Martin E. P. Seligman, Elaine F. Walker, David L. Rosenhan ; przekład Joanna Gilewicz, Aleksander Wojciechowski. Edition: Wyd. 1. w tej edycji.Publisher: Poznań : Zysk i S-ka, cop. 2017. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-114465] (4).
  Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
  Checked out (3).
Place hold
Psychospołeczne uwarunkowania przestępczości nieletnich dziewcząt / Joanna Stanisława Nowak. Publisher: Elbląg : Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1). Place hold
Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T. 2 / red. nauk. Bronisław Urban, Jan M. Stanik. Edition: Wyd. 1, 2 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-085715] (8).
  Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Resocjalizacja skazanych : poradnik dla kuratorów sądowych / Jerzy Kamiński, Stanisław Milewski. Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1975. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1). Place hold
Riki-tiki narkotyki czyli rozważania gliniarza / Jacek Wrona. Publisher: Kraków : Regionalna Agencja Reklamowa Pro-Art, cop. 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.81/.84] (1). Place hold
Rodzice i dzieci : psychologiczny obraz sytuacji problemowych : praca zbiorowa / pod red. Ewy Milewskiej i Aleksandry Szymanowskiej. Publisher: Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-004508] (14).
  Copies available for hold on place: [M-107727] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Rodzina w nurcie współczesnych przemian : studia interdyscyplinarne / red. Dariusz Krok, Paweł Landwójtowicz. Publisher: Opole : Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-065962] (1).
  Copies available for hold on place: [M-108781] (1).
Place hold
Rodzina źródłem życia i mądrości / red. nauk. Tadeusz Sakowicz, Krzysztof Gąsior ; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Publisher: Kielce : Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-108798] (1). Place hold
Rytuały przejścia a użycie substancji psychoaktywnych / Grzegorz Dąbrowski. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-108476] (1). Place hold
Samoniszczenie : samobójstwo, alkoholizm, narkomania / Maria Jarosz. Publisher: Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1). Place hold
Shades of deviance : a primer on crime, deviance and social harm / edited by Rowland Atkinson. Publisher: Abingdon ; New York : Routledge, [dr. 2015]. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1). Place hold
Skuteczne interwencje w pracy z młodymi ludźmi z grup ryzyka / pod red. Kathryn Geldard ; [tł. Krzysztof Mazurek]. Publisher: Warszawa : PARPAMEDIA Wydawnictwo Edukacyjne : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2010. Other title: Practical interventions for young people at risk.Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1). Place hold
Skuteczność leczenia substytucyjnego uzależnienia od opiatów / Annette Verster, Ernst Buning ; [tł. Paweł Nowocień]. Publisher: Warszawa : Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, 2004. Other title: Information for policymakers on the effectiveness of substitution treatment for opiate dependence.Availability: Copies available for hold on place: [M-109646] (1). Place hold
Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych : podstawy opracowywania oraz ewaluacja programów dla dzieci i młodzieży / Krzysztof Ostaszewski. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe "Scholar", 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-109651] (1). Place hold
Socjologia kryminalistyczna. T. 2 / Brunon Hołyst. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 316] (1). Place hold
Stawić czoło uzależnieniom : alkohol, nikotyna, narkotyki, hazard / Charly Cungi ; wstęp Ovide Fontaine ; przeł. Agata Tomaszewska ; il. Charly Cungi. Publisher: Warszawa : "Pax", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-050170] (5).
  Copies available for reference: [CZ 613.81/.84] (1).
Place hold
Strategie interwencji kryzysowej / Richard K. James, Burl E. Gilliland ; [tł. Andrzej Bidziński, Krzysztof Mazurek]. Publisher: Warszawa : Parpamedia - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Wydawnictwo Edukacyjne, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-003471] (5).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Place hold
Strategie rozwiązywania problemów uzależnień / pod red. Sylwii Badory i Ireny Mudreckiej ; Uniwersytet Opolski. Publisher: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.81/.84] (1). Place hold
Szczypta naszej nadziei : leczenie substytucyjne uzależnionych od opiatów w Krakowie, 2000-2007 / red. Jan Chrostek Maj, Grzegorz Wodowski. Publisher: Kraków : Stowarzyszenie Życzliwa Dłoń, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-085580] (11).
  Copies available for hold on place: [M-109647] (1).
Place hold
Szkolne interakcje zaburzające skuteczne wychowanie / Janusz Mastalski. Publisher: Kraków : Wydaw. Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-014615] (1). Place hold
Terapia poznawcza uzależnień / Aaron T. Beck [et al.] ; tł. Jan Chodkiewicz, Joanna Witkowska. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007. Other title: Cognitive therapy of substance abuse.Availability: Copies available for reference: [CZ 613.81/.84] (1). Place hold
Terapia uzależnień : metody oparte na dowodach naukowych / red. nauk. Peter M. Miller ; [przekł. Elżbieta Józefowicz]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2013. Other title: Evidence-based addiction treatment.Availability: Copies available for reference: [CZ 613.81/.84] (1). Place hold
The re-evolution of American street gangs / edited by Mohamad Khatibloo, Gregorio Estevane, Dale L. June. Publisher: Boca Raton [etc.] : CRC Press is an imprint of the Taylor & Francis Group, cop. 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1). Place hold
Toxicological aspects of drug-facilitated crimes / ed. by Pascal Kintz. Publisher: London [etc.] : Elsevier/Academic Press, cop. 2014. Online Access: Licencja krajowa Availability: Copies available for reference: [CZ 613.81/.84] (1). Place hold
Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii : komentarz / Katarzyna Łucarz, Anna Muszyńska. Edition: Stan prawny na 1 grudnia 2007 r.Publisher: Warszawa : Oficyna - a Wolters Kluwer Business, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1). Place hold
Uwarunkowania zachowań ryzykownych u młodzieży leczonej w szpitalach warszawskich / Joanna Sadowska-Mazuryk. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Academicon, 2018. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 316.6] (1). Place hold
Uzależnienia : geneza, terapia, powrót do zdrowia / Bohdan T. Woronowicz. Publisher: Poznań : Media Rodzina ; Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, cop. 2009. Availability: Copies available for loan: [M-111591] (11).
  Copies available for reference: [CZ 613.81/.84] (1).
Place hold
Uzależnienia / Maree Teesson, Louisa Degenhardt, Wayne Hall ; przekł. Zofia Pelc. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-004208] (1).
  Copies available for reference: [CZ 613.81/.84] (1).
Place hold
Uzależnienia w praktyce klinicznej : zagadnienia diagnostyczne / pod red. Barbary Bętkowskiej-Korpała ; Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-088156] (3).
  Copies available for reference: [CZ 613.81/.84] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży szkolnej : na przykładzie województwa świętokrzyskiego / Jan Śledzianowski. Publisher: Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-063056] (1).
  Copies available for reference: [CZ 613.81/.84] (1).
Place hold
Używanie narkotyków na świecie / Marc Kusinitz ; [tł. Jarosław Chojnacki]. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Profi", 1994. Other title: Drug use around the world.Availability: Copies available for hold on place: [M-109653] (1). Place hold
Współczesne teorie uzależnień od substancji psychoaktywnych / red. nauk. Mariusz Jędrzejko ; Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. Publisher: Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.81/.84] (1). Place hold
Wybrane zagadnienia z patologii społecznej / Leszek Albański ; Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa). Publisher: Jelenia Góra : Kolegium Karkonoskie (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa), 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1). Place hold
Z zagadnień bezpieczeństwa biznesu / pod. red. Jerzego Koniecznego. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne. Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2008. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-114733] (9).
  Copies available for reference: [CZ KA 658] (1).
Place hold
Zachowania dewiacyjne młodzieży / Bronisław Urban. Edition: Wyd. 4.Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2000. Availability: Copies available for loan: [M-007392] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Place hold
Zagadnienia patologii społecznej : praca zbiorowa / pod redakcją Adama Podgóreckiego. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1). Place hold
Zagrożenia zdrowia i życia człowieka : (wybór zagadnień ) / Kazimierz Kośmider, Marian Sygit ; Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie. Publisher: Koszalin : Wydawnictwa Uczelniane BWSH : Wydawnictwo Miscellanea, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-068992] (34).
  Copies available for hold on place: [M-115350] (1).
Place hold
Zagrożona młodzież : ujęcie kompleksowe dla pracowników poradni, nauczycieli, psychologów i pracowników socjalnych / J. Jeffries McWhirter [et al. ; tł.: Agnieszka Basaj, Helena Grzegołowska-Klarkowska, Krzysztof Mazurek]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-102673] (7).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Place hold
Zagrożona młodzież i rodzina w środowisku lokalnym / red. nauk. Krzysztof Gąsior, Mirosław Jamrożek ; Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji, Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego. Publisher: Kielce : [s.n.], 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1). Place hold
Zapewnienie opieki i leczenia zakażenia HIV osobom przyjmującym narkotyki : wnioski płynące z badań i praktyki / [przekł. z jęz. ang. Dorota Rogowska-Szadkowska, Katarzyna Gajewska]. Publisher: [Warszawa] : Społeczny Komitet ds. AIDS [etc.], cop. 2007. Other title: Delivering HIV care and treatment for people who use drugs.Availability: Copies available for hold on place: [M-109645] (1). Place hold
Zarys psychiatrii/ Michael I. Levi ; wprow. Simon Baugh ; red. nauk. tł. Stanisław Pużyński ; z jęz. ang. tł. Roman Krysztofiak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2010. Other title: Basic notes in psychiatry.Availability: Copies available for reference: [CZ 616.89] (1). Place hold
Zjawiska patologii społecznej : przyczyny - przebieg - skutki / Stanisław Piotr Zakrzewski. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1). Place hold
Log in to create new lists.

Powered by Koha