Your search returned 96 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / Wiesław Skrzydło. Edition: 5 wyd., stan prawny na 1 stycznia 2007 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-008350] (3).
Grupowe zwolnienia : komentarz / Kazimierz Jaśkowski, Eliza Maniewska, Jakub Stelina ; red. Kazimierz Jaśkowski. Edition: 2. wyd., stan prawny na 1 kwietnia 2007 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-056677] (4).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Zbiorowe prawo pracy : komentarz / Krzysztof Wojciech Baran. Edition: 2. wyd., stan prawny na 1 czerwca 2010 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-080092] (4).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Kodeks spółek handlowych : objaśnienia / Andrzej Kidyba. Edition: Wyd. 5, stan prawny na 15 maja 2007 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-107582] (1).
Kodeks postępowania cywilnego : praktyczny komentarz / Joanna Bodio [et al.] ; red. Andrzej Jakubecki. Edition: Wyd. 2, stan prawny na 1 lipca 2005 r.Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-046700] (1).
  Copies available for hold on place: [M-040861] (1).
Kodeks spółek handlowych : objaśnienia : suplement / Andrzej Kidyba. Edition: Wyd. 4. Stan prawny na 1 lipca 2006 r.Publisher: Kraków : Wolters Kluwer Polska : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-040844] (4).
  Copies available for hold on place: [M-040843] (1).
Ustawa o referendum lokalnym : komentarz / Piotr Uziębło. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, cop. 2008. Availability: Copies available for loan: [M-078935] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Umowa ubezpieczenia : komentarz do nowelizacji kodeksu cywilnego / Marcin Orlicki, Jakub Pokrzywniak. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer, cop. 2008. Availability: Copies available for loan: [M-051474] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.764] (1).
Kodeks postępowania cywilnego : komentarz / Joanna Bodio [et al.] ; red. Andrzej Jakubecki. Edition: Wyd. 3, [stan prawny na dzień 1 marca 2008 r.].Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-055950] (2).
  Copies available for hold on place: [M-007230] (1).
Alimenty i ojcostwo : komentarz / Zdzisław Krzemiński. Edition: 3. wyd., stan prawny na 1 stycznia 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.6] (1).
Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości : komentarz / Radosław Skwarło. Edition: Stan prawny na dzień 1 stycznia 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Ustawa o opłacie skarbowej : komentarz / Radosław Skwarło. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-108357] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Prawo prasowe : komentarz / Ewa Ferenc-Szydełko. Edition: Stan prawny na 15 marca 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-096580] (1).
  Checked out (1).
Ustawa o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz / Bartosz Rakoczy. Edition: Stan prawny na 28 lutego 2008 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 2] (1).
Rady pracowników : komentarz / Arkadiusz Sobczyk. Edition: Stan prawny na 15 listopada 2007 r.Publisher: Warszawa : Oficyna - a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-078543] (2).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Zbiorowe prawo pracy : komentarz / Krzysztof Wojciech Baran. Edition: Stan prawny na 31 lipca 2007 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-108388] (2).
  Copies available for hold on place: [M-063968] (1).
Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy : komentarz / Adrianna Jasińska-Cichoń. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Spółdzielnie mieszkaniowe : komentarz / Ewa Bończak-Kucharczyk. Edition: [Stan prawny sierpień 2007 r.].Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-108387] (2).
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie : komentarz / Sylwia Spurek. Edition: Stan prawny na 1 sierpnia 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-077229] (2).
  Copies available for hold on place: [M-062025] (1).
Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji : komentarz / Mariusz Bieżuński, Paweł Bieżuński. Edition: Stan prawny na 30 kwietnia 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Ustawa o gospodarce komunalnej : komentarz / Marek Szydło. Edition: Stan prawny na 15 kwietnia 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-111663] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym : komentarz / Małgorzata Sieradzka. Edition: Stan prawny na 30 września 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-108125] (1).
Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : komentarz / Ludmiła Lipiec-Warzecha. Edition: Stan prawny na 1 września 2008 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.73::336.1] (1).
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną : komentarz / pod red. Jacka Gołaczyńskiego ; [aut. Jacek Gołaczyński et al.]. Edition: Stan prawny na 5 stycznia 2009 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Akty wykonawcze do Kodeksu pracy : komentarz / Ewa Wronikowska. Edition: Stan prawny na 20 stycznia 2009 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Ustawa o ochronie prawnej odmian roślin : komentarz / pod red. Krzysztofa Felchnera ; [aut.] Krzysztof Felchner [et al.]. Edition: Stan prawny na 1 lutego 2009.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.42] (1).
Kodeks wykroczeń : komentarz / Wojciech Kotowski. Edition: Wyd. 3, stan prawny na 1 września 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa : komentarz / Agnieszka Rzetecka-Gil. Edition: Stan prawny na 15 kwietnia 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-093974] (3).
  Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Zatrudnienie tymczasowe : komentarz / Arkadiusz Sobczyk. Edition: Stan prawny na 20 października 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-092470] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz / Wiesław Skrzydło. Edition: 6. wyd., stan prawny na 1 stycznia 2009 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-089889] (1).

Powered by Koha