IMPREZY MASOWE Subscribe to this list

| Select titles to:
Bezpieczeństwo imprez masowych : komentarz / Grzegorz Gozdór. Edition: Stan prawny: październik 2007 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1). Place hold
Bezpieczeństwo imprez masowych : komentarz / Cezary Kąkol. Edition: Stan prawny na 3 marca 2012 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1). Place hold
Bezpieczeństwo obywateli : studium z zakresu polityki prawa / Janina Czapska. Edition: Stan prawny na dzień 30 września 2003 r.Publisher: Kraków : "Polpress", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-054295] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach terenowej administracji publicznej / pod red. Andrzeja Chajbowicza i Tadeusza Kocowskiego ; Województwo Dolnośląskie, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Publisher: Wrocław : Kolonia Limited, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1). Place hold
Bezpieczeństwo zorganizowanych zbiorowości społecznych / Jaroslaw Struniawski. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1). Place hold
EURO 2012 z perspektywy Policyjnego Centrum Dowodzenia / [oprac. tekstu Hanna Grochowska] ; Centrum Szkolenia Policji. Publisher: Legionowo : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Centrum Szkolenia Policji, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1). Place hold
Kompendium dla policjanta. Cz. 2, Współdziałanie ze strażami : leśnictwo, łowiectwo, rybactwo, ochrona przyrody, utrzymanie czystości i porządku ; Bezpieczeństwo imprez masowych / Marek Bojarski, Wojciech Radecki. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1). Place hold
Krajobraz po Mistrzostwach Europy 2012 / pod red. Magdaleny Sitek i Wincentego Bednarka ; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi, 2012. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1). Place hold
Kryminologia : wybrane zagadnienia / Jacek Dworzecki, Jarosław Szymczyk. Publisher: Gliwice : Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości ; Pszczyna : Oficyna Drukarska Z. Spyra, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 343.9] (1). Place hold
Media jako przestrzenie muzyki / red. Magdalena Parus i Artur Trudzik. Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-104839] (2).
  Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Place hold
Międzynarodowe i wewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa w Polsce / red. nauk. Artur R. Kozłowski, Ewa Polak. Publisher: Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa ; Warszawa : CeDeWu, 2014. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1). Place hold
Nowe Zarządzanie Kryzysowe w Praktyce : gotowe procedury, plany reagowania, schematy organizacyjne według nowych przepisów / publikacja prowadzona pod red. oraz nadzorem merytorycznym Janusza Bagińskiego ; [aut.: Wojciech Gaszyński et al.]. Publisher: Poznań : Wydawnictwo FORUM ; 2008-. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1). Place hold
Ochrona fizyczna osób i mienia : II stopień licencji oraz ochrona imprez masowych/ pod red. Janusza Wojtala i Mariana Milewicza ; Zdzisław Borowicz [et al.]. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1). Place hold
Ochrona osób i mienia / red. Janusz Wojtal, Marian Milewicz ; aut. Krzysztof Augustyniak [et al.]. Edition: Wyd. 3.Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2008. Availability: Copies available for loan: [M-089346] (8).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Ochrona osób i mienia / Waldemar Bejgier, Bolesław Grzegorz Stanejko. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2010. Availability: Copies available for loan: [M-080022] (5).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Place hold
Ograniczanie przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" : działania Resortu Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz innych podmiotów współpracujących na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym / praca zbiorowa ; Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ; Komenda Główna Policji. Publisher: Warszawa : MSWiA, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1). Place hold
Organizacja imprez : najlepszy przewodnik dla organizatorów : udanych spotkań, imprez firmowych, balów dobroczynnych, konferencji, konwencji, imprez motywacyjnych i innych wydarzeń specjalnych / Judy Allen ; przeł. Leszek Mokrzycki. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo IPS [International Publishing Service], 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 39] (1). Place hold
Podmioty wykonawcze w zarządzaniu kryzysowym / pod red. Grzegorza Sobolewskiego, Dariusza Majchrzaka, Jarosława Solarza ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademii Narodowej, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1). Place hold
Podręcznik pilota wycieczek : warsztat praktyczny / Radosław Szafranowicz-Małozięć. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Kadry Turystyki, cop. 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1). Place hold
Polityka turystyczna / red. nauk. Aleksander Panasiuk. Publisher: Szczecin ; Kopenhaga : Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1). Place hold
Prawo dla ratowników medycznych / Małgorzata Paszkowska. Edition: [Stan prawny na dzień 14 maja 2016 r.].Publisher: Warszawa : Difin, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-113299] (1). Place hold
Przestępczość stadionowa : etiologia, fenomenologia, przeciwdziałanie zjawisku / pod red. Wiesława Pływaczewskiego, Jana Kudrelka. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1). Place hold
Wybrane zagadnienia pozakodeksowego prawa karnego / Katarzyna Tkaczyk-Rymanowska. Edition: Stan prawny na dzień 10 maja 2011 r.Publisher: Przemyśl ; Rzeszów : nakł. Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Wymiary bezpieczeństwa na progu XXI wieku : między teorią a praktyką / pod red. Agnieszki Zaremby i Bartłomieja Zapały ; Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-092012] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Place hold
Zarządzanie bezpieczeństwem imprez masowych i zgromadzeń publicznych : wymiar administracyjno-prawny. [T. 1] / redakcja naukowa Mariusz Nepelski, Jarosław Struniawski. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1). Place hold
Zarządzanie bezpieczeństwem imprez masowych i zgromadzeń publicznych : wymiar organizacyjno-praktyczny. [T. 2] / redakcja naukowa Mariusz Nepelski, Jarosław Struniawski. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1). Place hold
Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych / Mariusz Nepelski. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2016. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1). Place hold
Log in to create new lists.

Powered by Koha