Your search returned 73 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Prawo działalności gospodarczej : komentarz / Włodzimierz Kubala. Edition: Stan prawny: 31. 3. 2000 r.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-021316] (1).
Ustawa o partiach politycznych : komentarz / Mirosław Granat, Andrzej Gorgol, Jacek Sobczak ; pod red. Mirosława Granata. Edition: Wyd. 2, stan prawny: 1 stycznia 2003 r.Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Ustawa o partiach politycznych : komentarz / Andrzej Gorgol, Mirosław Granat, Jacek Sobczak ; pod red. Mirosława Granata. Edition: Stan prawny: grudzień 1999 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-074137] (1).
Umowa ubezpieczenia : art. 805-834 kc : komentarz / Marcin Krajewski. Edition: Stan prawny na dzień 1 stycznia 2004 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2004. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for loan: [M-051462] (3).
Europejskie prawo małżeńskie i dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej : jurysdykcja, uznawanie i wykonywanie orzeczeń : komentarz / Jan Ciszewski. Edition: Stan prawny: czerwiec 2004 r.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2004. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for hold on place: [M-024877] (1).
Własność lokali : komentarz / Gerard Bieniek, Zenon Marmaj. Edition: 5. wyd.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-054378] (1).
Prawo pracy : komentarz / Małgorzata Barzycka-Banaszczyk. Edition: Stan prawny na lipiec 1998 r.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-020810] (1).
Ustawa o ochronie osób i mienia : komentarz / Grzegorz Gozdór. Edition: Stan prawny: grudzień 2004.Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-047254] (2).
  Copies available for hold on place: [M-095634] (1).
Apelacja, zażalenie, wznowienie postępowania, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia : komentarz / Agnieszka Góra-Błaszczykowska. Edition: Stan prawny: marzec 2006.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-051398] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Ustrój sądów powszechnych : komentarz / Łucja Korózs, Mariusz Sztorc. Edition: 2. wyd.Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Ustawa o sporcie kwalifikowanym : komentarz / Wiktor Cajsel. Edition: Stan prawny: 18 sierpnia 2006 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Postępowanie w sprawach gospodarczych : komentarz / Radosław Flejszar. Edition: Stan prawny: 15 marca 2006 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-097601] (1).
Mediacja i arbitraż : (art. 183 § 1 - 183 § 15, 1154 - 1217 kpc) : komentarz / Rafał Morek. Edition: Stan prawny: maj 2006.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-076018] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Małżeńskie ustroje majątkowe : art. 31-54 KRO : komentarz / Jacek Ignaczewski. Edition: Wyd. 2, stan prawny: marzec 2006 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-012868] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.6] (1).
Informowanie pracowników i przeprowadzanie z nimi konsultacji : komentarz do ustawy / Anna Pabisiak, Marcin Wojewódka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-047803] (1).
  Copies available for hold on place: [M-097713] (1).
Postępowania odrębne : komentarz / Bartosz Draniewicz, Łukasz Piebiak. Edition: Stan prawny: 20 marzec 2007 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-005072] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Umowa rachunku bankowego : komentarz / Leszek Mazur. Edition: Stan prawny: styczeń 2007 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników | Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for loan: [M-046782] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Pracownicza odpowiedzialność odszkodowawcza : praktyczny komentarz dla pracodawców / Władysław Patulski. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-019268] (2).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Elektroniczne instrumenty płatnicze : komentarz / Jacek Masiota. Edition: Stan prawny: marzec 2003.Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2003. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Bezpieczeństwo imprez masowych : komentarz / Grzegorz Gozdór. Edition: Stan prawny: październik 2007 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Lists:
Podatek dochodowy od osób fizycznych : komentarz / Józef Gach, Andrzej Gomułowicz, Jerzy Małecki. Edition: Stan prawny: maj 1998 r.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-043905] (1).
Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym : komentarz / Arkadiusz Michalak. Edition: Stan prawny: styczeń 2008 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-076020] (1).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
  Checked out (1).
Prawo przewozowe : komentarz / Tomasz Szanciło. Edition: Stan prawny: marzec 2008 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-095704] (1).
Własność lokali : komentarz / Gerard Bieniek, Zenon Marmaj. Edition: 7. wyd., stan prawny: 1 października 2007 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Prawo upadłościowe i naprawcze : komentarz / Piotr Zimmerman. Edition: Stan prawny: 17 października 2007 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-095286] (1).
Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczka alimentacyjna : komentarz / Wojciech Maciejko. Edition: Stan prawny: maj 2007 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.6] (1).
Prawo zamówień publicznych : komentarz / Paweł Granecki. Edition: Stan prawny: październik 2006 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-053523] (1).
Prawo zamówień publicznych : komentarz do nowelizacji / Michał D. Bubnowski. Edition: Stan prawny: 27 października 2006 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Władza rodzicielska : komentarz / Krystyna Gromek. Edition: Stan prawny: 1 czerwca 2008.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 347.6] (1).
Lists:
Świadczenia emerytalne : komentarz / Alicja Kopeć, Wojciech Maciejko, Marcin Wojewódka. Edition: Stan prawny: lipiec 2008 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Lists:

Powered by Koha