UZALEŻNIENIA Subscribe to this list

| Select titles to:
(Nie)bezpieczny komputer : od euforii do uzależnień / Anna Andrzejewska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-081594] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
  Checked out (1).
A casual revolution : reinventing video games and their players / Jesper Juul. Publisher: Cambridge ; London : The MIT Press, cop. 2010. Other title: Reinventing video games and their players.Availability: Copies available for hold on place: [M-108544] (1).
Addiction / David J. Nutt, Liam J. Nestor. Edition: 1st impression.Publisher: Oxford : Oxford University Press, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.81/.84] (1).
Alkoholizm : przyczyny - leczenie - profilaktyka / Lidia Cierpiałkowska, [cz. 3 oprac. Agnieszka Rosińska] ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Edition: Wyd. 2.Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-072423] (1).
  Copies available for reference: [CZ 613.81/.84] (1).
Alkoholizm i grzech, i choroba, i... / Wiktor Osiatyński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Iskry, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-059683] (2).
  Copies available for reference: [CZ 613.81/.84] (1).
Alkoholizm ojców a sytuacja rodzinna i szkolna dzieci / Marian Ochmański. Edition: Wyd. 2 zm. i popr.Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-075626] (1).
  Copies available for hold on place: [M-107723] (1).
Alkoholizm, narkomania, nikotynizm wśród młodzieży szkolnej województwa świętokrzyskiego / Jan Śledzianowski. Publisher: Kielce : Jedność : Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.81/.84] (1).
Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne / Marian Golka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-057005] (2).
  Copies available for hold on place: [M-107889] (1).
Bezpieczeństwo w perspektywie komunikowania społecznego i jego edukacyjne uwarunkowania / pod red. Józefa Podgóreckiego, Aleksandry Dąbrowskiej, Kazimierza Czerwińskiego. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-099155] (1).
Cyberseks : skuteczna walka z uzależnieniem / Patrick Carnes [et al.] ; tł. Krzysztof Nowak. Publisher: Poznań : Harbor Point, Media Rodzina, cop. 2010. Other title: In the shadows of the net.Availability: Copies available for reference: [CZ 316.83] (1).
Cyberświat - możliwości i zagrożenia / red. nauk. Józef Bednarek, Anna Andrzejewska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak Teresa i Józef Śniecińscy, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-107883] (1).
Człowiek w l@biryncie sieci / red. nauk. Jarosław Jęczeń, Karolina Komsta. Publisher: Lublin : Stowarzyszenie "Rodzina" z Puław, 2013. Other title: Człowiek w labiryncie sieci.Availability: Copies available for hold on place: [M-107890] (1).
Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym : nowy wymiar zagrożeń w świecie realnym i wirtualnym / pod red. Anny Andrzejewskiej, Józefa Bednarka, Sylwii Ćmiel. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, cop. 2013. Other title: Nowy wymiar zagrożeń w świecie realnym i wirtualnym.Online Access: Okładka Availability: Copies available for hold on place: [M-107891] (1).
Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym : wybrane patologie społeczno-wychowawcze w cyberprzestrzeni / pod red. Anny Andrzejewskiej, Józefa Bednarka, Sylwii Ćmiel. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, cop. 2013. Other title: Wybrane patologie społeczno-wychowawcze w cyberprzestrzeni.Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 316.325] (1).
Czy marihunana jest z konopii ? / Kamil Sipowicz. Publisher: Warszawa : Baobab, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.7] (1).
Dependence : let's talk about it openly = Uzależnienia : porozmawiajmy o tym głośno / [ed. board Michalina Taczanowska, Katarzyna Barańska, Jarosław Brzoskowski ; transl. Sara Morawski. Publisher: Kraków : Polish Academy of Arts and Sciences, 2011. Other title: Uzależnienia : porozmawiajmy o tym głośno.Availability: Copies available for loan: [M-094482] (2).
  Copies available for reference: [CZ 613.81/.84] (1).
Diagnostyka i profilaktyka w teorii i praktyce pedagogicznej / pod red. Marii Deptuły. Publisher: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-094221] (5).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej / pod red. Marii Deptuły. Publisher: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-005938] (7).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Dlaczego zebry nie mają wrzodów? : psychofizjologia stresu / Robert M. Sapolsky ; przeł. Małgorzata Guzowska-Dąbrowska. Edition: Wyd. 1, 2 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
  Checked out (1).
Dobre praktyki w dziedzinie redukcji szkód : skrypt / red. Elżbieta Czyż ; [Jacek Charmast et al.]. Publisher: Warszawa : Helsińska Fundacja Praw Człowieka, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-040251] (1).
  Copies available for reference: [CZ 613.81/.84] (1).
Dopalacze : demony naszych czasów / Jacek Wrona. Publisher: Częstochowa : Pomoc Wydawnictwo Misjonarzy Krwi Chrystusa, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.81/.84] (1).
Dopalacze / Krzysztof Warecki. Publisher: Radom : Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.81/.84] (1).
Drug Abuse : prevention and treatment. Vol 3 / ed. by Mangai Natarajan. Publisher: Farnham ; Burlington : Ashgate, cop. 2010. Other title: Prevention and treatment.Availability: Copies available for reference: [CZ 304] (1).
DSM-5® bez tajemnic : praktyczny przewodnik dla klinicystów / James Morrison ; tłumaczenie Robert Andruszko ; [redaktor naukowy Janusz Heitzman]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2016. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-106746] (7).
  Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
  Checked out (1).
Dym : powszechna historia palenia / red. Sander L. Gilman, Zhou Xun ; przekł. Jagoda Sochoń-Jasnorzewska. Publisher: Kraków : "Universitas", cop. 2009. Other title: Smoke.Availability: Copies available for reference: [CZ 613.81/.84] (1).
Dzieci konsoli : uzależnienie od gier / Hilarie Cash, Kim McDaniel ; tł. Bolesław Ludwiczak. Publisher: Poznań : Media Rodzina, cop. 2014. Other title: Video games & your kids.Availability: Copies available for reference: [CZ 613.81/.84] (1).
Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości : strategie rozwoju / pod red. Jolanty Szempruch. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-111989] (1).
Ekonomia życia : od baseballu do akcji afirmatywnej i imigracji, czyli w jaki sposób sprawy realnego świata wpływają na nasze codzienne życie / Gary S. Becker, Guity Nashat Becker ; [tł. Anna Żak]. Publisher: Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2006. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-044886] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338.1(091)] (1).
Eksplikatywne ujęcie procesu resocjalizacji / pod red. Elżbiety Łuczak, Sławomira Przybylińskiego, Joanny Żeromskiej-Charlińskiej. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo UWM, cop. 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Elementy psychopatologii i psychologii klinicznej / Krzysztof Klimasiński. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2000. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-084583] (8).
  Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
 <<  <  1  2  3  ...  6    >>
Log in to create new lists.

Powered by Koha