Logo Krakowskiej Akademii

HARCERSTWO

This list contains 26 titles

Bariery i zmiana : proces inkluzji w perspektywie edukacyjnej i społecznej / pod redakcją naukową Krystyny Barłóg, Macieja Kokoszki. by
 • Barłóg, Krystyna [Redaktor]
 • Kokoszka, Maciej [Redaktor]
 • Uniwersytet Rzeszowski. Wydawnictwo [Wydawca]
Publication details: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 37.
Dolnośląskie harcerstwo w latach 1945-1975 / Adam Kiewicz. by
 • Kiewicz, Adam, (1923- )
 • Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo [pbl]
Publication details: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1982
Availability:
Items available for loan: (1)M-082944. Items available for reference: (1)M-037960.
Dziedzictwo pedagogiczne Aleksandra Kamińskiego / Wiesław Andrzej Ciczkowski. by
 • Ciczkowski, Wiesław, (1951-2000)
 • Wydawnictwo Adam Marszałek [pbl]
Publication details: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 1996
Availability:
Items available for reference: (1)M-040598.
Dzieje harcerstwa na obczyźnie 1912-2006 : zarys problematyki / Wiesław Kukla, Marian Miszczuk. by
 • Kukla, Wiesław (harcerstwo)
 • Miszczuk, Marian, (1953-2022)
Series: Dzieje Harcerstwa na Uchodźstwie i Poza Krajem ; t. 1
Publication details: Warszawa : Tomiko, 2006
Availability:
Items available for reference: (1)M-054192.
Dzieje harcerstwa na obczyźnie w latach 1912-1992 : materiały z konferencji naukowej odbytej w dniach 29-30 maja 1992 r. w Rogach k. Gorzowa Wlkp. / pod red. Marka Szczerbińskiego ; Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej. Sekcja Historii [et al.]. by
 • Szczerbiński, Marek, (1946- ) [Red.]
Publication details: Gorzów Wlkp. [Wielkopolski] : PTNKF. SH, 1992
Availability:
Items available for reference: (1)M-055047.
Grodno walczące : wspomnienia harcerza / Jan Siemiński ; Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza. Oddział Białostocki. by
 • Siemiński, Jan, (1920- )
 • Zaniewska, Teresa, (1954- ) [Oprac.]
Series: Biblioteka Pamięci i Myśli ; 4
Edition: Wyd. 2 rozsz. / oprac. Teresa Zaniewska.
Publication details: Białystok : TLAM. OB : Filia Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Wydział Humanistyczny. Zakład Teorii i Antropologii Literatury w Instytucie Filologii Polskiej, 1992
Availability:
Items available for reference: (1)M-079876.
Harcerstwo polskie poza granicami kraju : od zarania do 1930 roku w relacjach i dokumentach / Robert K. Daszkiewicz ; przygotował do wyd. Leon Formela ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Instytut Duszpasterstwa i Migracji Polonijnej. by
 • Daszkiewicz, Robert Kazimierz, (1899-1979)
 • Formela, Leon [Oprac.]
Publication details: Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 1983
Availability:
Items available for reference: (1)M-040159.
Harcmistrzynie i harcmistrze Związku Harcerstwa Polskiego mianowani w latach 1920-1949 / Kazimierz Jarzembowski, Ludmiła Kuprianowicz. by
 • Jarzembowski, Kazimierz, (1928- )
 • Kuprianowicz, Ludmiła
Publication details: Kraków : Barbara Hup B. Gąsiorowska : Komisja Historyczna Krakowskiej Chorągwi ZHP, 2006
Availability:
Items available for reference: (1)M-095993.
Ideały wychowawcze i myśl polityczna harcerstwa polskiego : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej z okazji 100-lecia harcerstwa w Polsce / pod red. Grzegorza Baziura ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. by
 • Baziur, Grzegorz [Red.]
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Rotmistrza Witolda Pileckiego (Oświęcim). Wydawnictwo [pbl]
Series: Publikacje Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu ; 15
Publication details: Oświęcim : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zawodowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, 2011
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 06.
Metoda pracy harcerskiej w zarysie / Józef Sowa, Zdzisław Niedzielski. by
 • Sowa, Józef, (1939- )
 • Niedzielski, Zdzisław, (1935- )
 • Wydawnictwo Oświatowe Fosze [pbl]
Publication details: Rzeszów : Wydaw. Oświatowe Fosze, cop. 2003
Availability:
Items available for loan: (2)M-033281, ... Items available for reference: (1)M-030729.
Młodzi walczą : [1912-1920] / Henryk Glass. by
 • Glass, Henryk, (1896-1984)
Publication details: London : Veritas, 1974
Availability:
Items available for reference: (1)M-072683.
O harmonijny rozwój człowieka : myśl pedagogiczna profesora Andrzeja Jaczewskiego / pod redakcją Janusza Wojtyczy. by
 • Wojtycza, Janusz, (1952- ) [Redaktor]
 • Oficyna Wydawnicza AFM [Wydawca]
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego [Wydawca]
Publication details: Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM : na zlecenie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2019
Availability:
Items available for loan: (4)M-113517, ... Items available for reference: (1)CZ KA 37.
Opowieść dwóch proporców / Pogodny Orlik, Wytrwały Marabut. by
 • Orczykowski, Dominik Marian, (1928- )
 • Leonhard, Bolesław
Publication details: Wrocław : Oficyna Wydawnicza W MISJI, cop. 1995
Availability:
Items available for reference: (1)M-008775.
Palenie tytoniu : wolność czy zniewolenie? / red. Czesław Cekiera i Witold Zatoński. by
 • Cekiera, Czesław, (1930- ) [Red.]
 • Zatoński, Witold A, (1942- ) [Red.]
 • Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego [pbl]
Series: Źródła i Monografie - Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 205Language: Polish Summary language: English, German
Publication details: Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, cop. 2001
Availability:
Items available for loan: (1)M-077576. Items available for reference: (1)CZ 613.81/.84.
Pedagogiczne aspekty rekreacji, turystyki i wypoczynku dzieci i młodzieży w przedszkolu, szkole i poza szkołą : praca zbiorowa / pod red. nauk. Mirosława Kisiela ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. by
 • Kisiel, Mirosław [Red.]
Series: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie GórniczejLanguage: Polish Summary language: English
Publication details: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2010
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 379.8.
Powojenna historia harcerstwa w Stanach Zjednoczonych / oprac. Ewy Gieratowej. by
 • Gieratowa, Ewa, (1922-2014) [Oprac.]
 • Związek Harcerstwa Polskiego poza Granicami Kraju. Okręg Stany Zjednoczone. Zarząd [pbl]
 • Związek Harcerstwa Polskiego poza Granicami Kraju. Okręg Stany Zjednoczone [pbl]
Publication details: Detroit : Orchard Lake : nakł. Zarządu Okręgu ZHP ; Polish Scouting Organization, ZHP, Inc., 1990
Other title:
 • Historia ZHP w USA 1949-1989
 • History of Polish scouting in the U.S.A.
Availability:
Items available for reference: (1)M-077832.
Przyrzeczenie harcerskie : historia, metodyka, manipulacje / Bogusław Śliwerski. by
 • Śliwerski, Bogusław, (1954- )
 • Oficyna Wydawnicza Impuls [pbl]
Publication details: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 06.
Studia z dziejów harcerstwa 1944-1989 / pod red. Marka Wierzbickiego. by
 • Wierzbicki, Marek, (1964- ) [Red.]
 • Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu [pbl]
Series: Studia i Materiały - Instytut Pamięci Narodowej ; t. 15
Publication details: Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2009
Availability:
Items available for reference: (1)M-063382.
Szare Szeregi : harcerze 1939-1945. T. 1, Materiały - relacje / pod red. Jerzego Jabrzemskiego. by
 • Jabrzemski, Jerzy, (1918-2003) [Red.]
 • Państwowe Wydawnictwo Naukowe (1951-1992) [pbl]
Publication details: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1988
Availability:
Items available for loan: (2)M-000961, ... Items available for reference: (1)M-027032.
Szare Szeregi : harcerze 1939-1945. T. 2, Materiały - relacje / pod red. Jerzego Jabrzemskiego. by
 • Jabrzemski, Jerzy, (1918-2003) [Red.]
 • Państwowe Wydawnictwo Naukowe (1951-1992) [pbl]
Publication details: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1988
Availability:
Items available for loan: (2)M-033017, ... Items available for reference: (1)M-027033.
Szare Szeregi : harcerze 1939-1945. T. 3, Lista poległych i zmarłych, indeksy - ilustracje / pod red. Jerzego Jabrzemskiego. by
 • Jabrzemski, Jerzy, (1918-2003) [Red.]
 • Państwowe Wydawnictwo Naukowe (1951-1992) [pbl]
Publication details: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1988
Availability:
Items available for loan: (1)M-000962. Items available for reference: (1)M-027034.
Szczera wola i zniewolenie : harcerstwo w Polsce 1945-1980 : zarys problematyki ideowej i wychowawczej / Stanisław Czopowicz. by
 • Czopowicz, Stanisław, (1950- )
Publication details: Warszawa : Niezależne Wydawnictwo Harcerskie, 2010
Other title:
 • Harcerstwo w Polsce 1945-1980
Online access:
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 06.
Szkice z dziejów harcerstwa polskiego w latach 1911-1939 / Sikorski Eugeniusz. by
 • Sikorski, Eugeniusz, (1909- )
 • Wydawnictwo Interpress [pbl]
Publication details: Warszawa : Interpress, 1989
Availability:
Items available for loan: (1)M-036066. Items available for reference: (1)M-036067.
Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. by
 • Krakowski, Stanisław
Publication details: Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998
Availability:
Items available for reference: (1)M-066844.
Wyrwani z szeregów : harcerki i harcerze na Pawiaku w latach okupacji hitlerowskiej / Zygmunt Zonik. by
 • Zonik, Zygmunt
 • Młodzieżowa Agencja Wydawnicza [pbl]
Publication details: Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1988
Availability:
Items available for loan: (2)M-020781, ... Items available for reference: (1)M-041109.
Związek Harcerstwa Polskiego w Niemczech : zarys historyczny ze szczególnym uwzględnieniem lat 1933-1939 / Henryk Kapiszewski ; przedm. Aliny Glińskiej. by
 • Kapiszewski, Henryk, (1900-1964)
 • Glińska, Alina, ( -2004) [Przedm.]
 • Instytut Wydawniczy "Pax" [pbl]
Publication details: Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 1969
Availability:
Items available for reference: (1)M-074256.
Logo Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój Flaga Rzeczypospolitej Polskiej Logo Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny