BLOGI Subscribe to this list

| Select titles to:
Barwy codzienności : analiza socjologiczna / red. nauk. Malgorzata Bogunia-Borowska. Publisher: Warszawa : Scholar, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-083684] (1).
  Copies available for hold on place: [M-107735] (1).
Place hold
Blog w perspektywie genologii multimedialnej / Marta Więckiewicz. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.77] (1). Place hold
Blogi i wirtualne społeczności - wykorzystanie w marketingu / Grzegorz Mazurek. Publisher: Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer Polska, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-096272] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339.138] (1).
Place hold
Blogi w procesie komunikacji marketingowej / Bogdan Gregor, Dominika Kaczorowska-Spychalska. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 339.138] (1). Place hold
Blogobojni czyli O nowych mediach w Kościele / Mateusz Pietrzak. Publisher: Kraków : eSPe, 2017. Other title: O nowych mediach w Kościele.Availability: Copies available for reference: [CZ 316.77] (1). Place hold
Blogowanie w biznesie : rewolucyjny sposób na zwiększenie sprzedaży, zbudowanie marki i osiągnięcie spektakularnych sukcesów / Jeremy Wright ; przeł. Kinga Robson. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2007. Other title: Blog marketing.Availability: Copies available for reference: [CZ 339.138] (1). Place hold
Fotoblogi, pamiętniki z opcją przekazu : fotografia i fotoblogerzy w kulturze konsumpcyjnej / Krzysztof Olechnicki. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-108626] (1). Place hold
Get up to speed with online marketing : how to use websites, blogs, social networking and much more / Jon Reed. Publisher: Harlow [etc.] : Financial Times Prentice Hall, an imprint of Pearson Education, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.138] (1). Place hold
Historia, polityka, dyplomacja : blogosfera MSZ / [red. Kazimierz Stembrowicz]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2014. Availability: Copies available for loan: [M-104708] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Place hold
Język a media : zjawiska komunikacyjne we współczesnych mediach / pod redakcją naukową Bogusława Skowronka, Ewy Horyń i Agnieszki Waleckiej-Rynduch. Publisher: Kraków : Collegium Columbinum, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1). Place hold
Komunikacja społeczna a wyzwania współczesności / red. nauk. Dorota Majka-Rostek. Publisher: Warszawa : Difin, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-112160] (1). Place hold
Komunikacja wobec wyzwań współczesności / pod red. Mirosławy Wawrzak-Chodaczek, Iwony Jagoszewskiej. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-112144] (1). Place hold
Kult amatora : jak internet niszczy kulturę / Andrew Keen ; tł. Małgorzata Bernatowicz, Katarzyna Topolska-Ghariani ; wprowadzenie Kazimierz Krzysztofek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007. Other title: Jak internet niszczy kulturę.Availability: Copies available for loan: [M-007307] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.325] (1).
Place hold
Ludzie "starych" mediów vs. ludzie "nowych" mediów : spory między dziennikarzami i blogerami na polskim rynku medialnym / Marta Więckiewicz-Archacka. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 050+070] (1). Place hold
Media - kultura popularna - polityka : wzajemne oddziaływania i nowe zjawiska = Media - popular culture - politics : interactions and new phenomena / red. nauk. Joanna Bierówka, Katarzyna Pokorna-Ignatowicz ; [aut. Joanna Bierówka et al.]. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2014. Other title: Media - popular culture - politics : interactions and new phenomena.Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-095273] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 659.3] (1).
Place hold
Media alternatywne / Olga Guedes Bailey, Bart Cammaerts, Nico Carpentier ; przekł. Anna Gąsior-Niemiec. Publisher: Kraków : Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1). Place hold
Media audiowizualne : podręcznik akademicki / red. nauk. Wiesław Godzic ; współpr. Aleksandra Drzał-Sierocka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne : Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Academica, cop. 2010. Availability: Copies available for loan: [M-111624] (4).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Place hold
Narzędzia i techniki komunikacji marketingowej XXI wieku : przykłady aplikacji w wybranych organizacjach non profit / red. nauk. Krystyna Śliwińska, Mirosław Pacut. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-090538] (2).
  Copies available for reference: [CZ 339.138] (1).
Place hold
Nie tylko internet : nowe media, przyroda i "technologie społeczne" a praktyki kulturowe / pod red. Janusza Muchy. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy "NOMOS", 2010. Availability: Copies available for loan: [M-065452] (3).
  Copies available for hold on place: [M-107920] (1).
Place hold
Nowe media : wyzwania i ograniczenia / red. nauk. Tomasz Gackowski ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Publisher: Warszawa : Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1). Place hold
Nowe media we współczesnym społeczeństwie / pod red. Marka Jezińskiego, Aleksandry Sekleckiej, Łukasza Wojtkowskiego. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-099699] (8).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Place hold
O harmonijny rozwój człowieka : myśl pedagogiczna profesora Andrzeja Jaczewskiego / pod redakcją Janusza Wojtyczy. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM : na zlecenie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2019. Availability: Copies available for loan: [M-113517] (4).
  Copies available for reference: [CZ KA 37] (1).
Place hold
Ped@gog w blogosferze / Bogusław Śliwerski. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. Other title: Pedagog w blogosferze.Availability: Copies available for loan: [M-095982] (3).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Place hold
Prawo blogosfery / Łukasz Goździaszek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1). Place hold
Przestrzenie wizualne i akustyczne człowieka : antropologia audiowizualna jako przedmiot i metoda badań / red. Agnieszka Janiak, Wanda Krzemińska, Anna Wojtasik-Tokarz. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-097742] (1). Place hold
Public relations w czasach mp3 i Internetu / pod red. Dariusza Tworzydło i Zbigniewa Chmielewskiego ; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 659] (1). Place hold
Społeczne konteksty internetu : implikacje dla edukacji / wstęp, wybór tekstów i koncepcja konferencji Damian Muszyński, Grzegorz Dominik Stunża. Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-059732] (1).
  Copies available for hold on place: [M-107931] (1).
Place hold
Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela : nowe wyzwania edukacyjne / pod red. Jacka Migdałka i Anny Stolińskiej. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1). Place hold
The new rules of marketing and PR : how to use news releases, blogs, podcasting, viral marketing, and online media to reach buyers directly / David Meerman Scott. Publisher: Hoboken : John Wiley & Sons, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-058478] (1).
  Copies available for hold on place: [M-058479] (1).
Place hold
Treść jest kluczowa : jak tworzyć powalające blogi, podkasty, wideo, e-booki, webinaria (i inne) / Ann Handley, C. C. Chapman ; [tł. Sławomir Kupisz]. Publisher: Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.138] (1). Place hold
 <<  <  1  2    >>
Log in to create new lists.

Powered by Koha