BIEDA Subscribe to this list

| Select titles to:
"Zło niechrześcijańskie i nieludzkie" : historia dzieciobójstwa i inne szkice z dziejów codzienności / Dariusz Łukasiewicz. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1). Place hold
(Żyć) na marginesie wielkiego miasta / pod red. Wielisławy Warzywody-Kruszyńskiej ; [aut. W. Warzywoda-Kruszyńska et al.]. Publisher: Łódź : Absolwent, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-103445] (1). Place hold
25 lat gospodarki rynkowej w Polsce / red. nauk. Bożena Borkowska. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. Other title: Dwadzieścia pięć lat gospodarki rynkowej w Polsce.Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1). Place hold
Animal spirits : how human psychology drives the economy, and why it matters for global capitalism / George A. Akerlof and Robert J. Shiller. Publisher: Princeton ; Oxford : Princeton University Press, cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 33] (1). Place hold
Bieda / Ruth Lister ; przeł. Alina Stanaszek. Publisher: Warszawa : "Sic!", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-107344] (2).
  Copies available for hold on place: [M-107775] (1).
Place hold
Biedni o sobie i swoim życiu / pod red. Elżbiety Tarkowskiej, Wielisławy Warzywody-Kruszyńskiej, Kazimiery Wódz. Publisher: Katowice ; Warszawa : "Śląsk", 2003. Availability: Copies available for loan: [M-046158] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Place hold
Bogactwo i nędza narodów : dlaczego jedni są tak bogaci, a inni tak ubodzy / David S. Landes ; przeł. Hanna Jankowska. Edition: Wyd. 4.Publisher: Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie "Muza", 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.1(091)] (1). Place hold
Ciągłość i zmiana : sto lat rozwoju polskiej wsi. T. 1 / redakcja naukowa Maria Halamska, Monika Stanny, Jerzy Wilkin. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : IRWiR PAN : Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o, copyright © 2019. Other title: Sto lat rozwoju polskiej wsi | Ciągłość i zmiana : sto lat rozwoju polskiej wsi 1918-2018.Availability: Copies available for loan: [M-117357] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.4] (1).
Place hold
Codzienność uliczna z perspektywy dziecka / Kamila Zdanowicz-Kucharczyk. Publisher: Elbląg : Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1). Place hold
Człowiek korporacji : od normatywizmu do afirmacji własnego Ja / Maja Biernacka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, cop. 2009. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for hold on place: [M-107709] (1). Place hold
Człowiek wobec zagrożeń współczesnego świata : zagrożenia rodziny / redakcja Tadeusz Iwanek, Grzegorz Chmielewski ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie. Publisher: Nysa : Oficyna Wydawnicza PWSZ, 2015. Other title: Zagrożenia rodziny.Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1). Place hold
Czy bieda czyni złodzieja? : związki między bezrobociem, ubóstwem a przestępczością / Anna Kiersztyn. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2008. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-107780] (1). Place hold
De revolutionibus orbium populorum Ioannis Pauli II : Papież wobec wykluczenia społecznego / pod redakcją Krzysztofa Pilarczyka ; przy współpracy Grzegorza Sokołowskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2015. Other title: Papież wobec wykluczenia społecznego | Nauczanie Społeczne Jana Pawła II : Papież wobec wykluczenia społecznego.Availability: Copies available for reference: [CZ 2] (1). Place hold
Determinanty rozwoju Polski : rynek pracy i demografia / redakcja naukowa Eugeniusz Kwiatkowski, Barbara Liberda ; IX Kongres Ekonomistów Polskich ; [recenzenci Wacław Jarmołowicz, Elżbieta Kryńska]. Publisher: Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1). Place hold
Determinanty społeczne i kulturowe / Brunon Hołyst. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright © 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 316] (1). Place hold
Dobroczynność i praca socjalna na pograniczu polsko-słowackim na początku XXI wieku : wybrane aspekty / redakcja Wacław Wierzbieniec. Publisher: Jaroslaw : Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza, 2015. Other title: Dobroczynność i praca socjalna na pograniczu polsko-słowackim na początku dwudziestego pierwszego wieku.Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1). Place hold
Dylematy współczesnej edukacji / red. nauk. Józef Górniewicz. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Dzieci ulicy : procesy marginalizacji i automarginalizacji nieletnich / pod red. Krzysztofa Frysztackiego, Marcjanny Nóżki i Marty Smagacz-Poziemskiej. Publisher: Kraków : Uniwersytet Jagielloński. Instytut Socjologii, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-080169] (2).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Place hold
Dzieci ulicy : studium szczególnego problemu miejskiego / Krzysztof Frysztacki, Marcjanna Nóżka, Marta Smagacz-Poziemska. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1). Place hold
Dziecko zagrożone wykluczeniem : elementy diagnozy, działania profilaktyczne i pomocowe / red. Krzysztof Biel i Justyna Kusztal. Publisher: Kraków : Wydawnictwo WAM : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum", 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1). Place hold
Edukacja a problemy ubóstwa w nauczaniu Jana Pawła II / Wioletta Szymczak. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos", 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 2] (1). Place hold
Ekonomia życia : od baseballu do akcji afirmatywnej i imigracji, czyli w jaki sposób sprawy realnego świata wpływają na nasze codzienne życie / Gary S. Becker, Guity Nashat Becker ; [tł. Anna Żak]. Publisher: Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2006. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-044886] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338.1(091)] (1).
Place hold
Fenomen wielkomiejskiej biedy : od epizodu do "underclass" / Jolanta Grotowska-Leder. Publisher: Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-078893] (1).
  Copies available for hold on place: [M-101356] (1).
Place hold
Globalopolis - kosmiczna wioska : szanse i zagrożenia / pod red. Roberta Borkowskiego. Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-095290] (1).
  Copies available for hold on place: [M-107949] (1).
Place hold
Głód jako współczesny problem globalny / Anna Sakson-Boulet. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-099552] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Place hold
Horyzonty kultury : pomiędzy ciągłością a zmianą / red. nauk. Rafał Wiśniewski, Małgorzata Szupejko. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2012. Other title: Horizons of culture : between continuity and change.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-108970] (1). Place hold
Instytucje wsparcia społecznego : skrypt dla studentów / Dorota Smykowska ; Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi. Publisher: Łódź : WSInf Wyższa Szkoła Informatyki, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-057050] (2).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Place hold
Kapitał społeczny a zjawiska patologii społecznej w wielkim mieście / Agnieszka Barczykowska. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-107941] (1). Place hold
Karawana kryzysu : za kulisami przemysłu pomocy humanitarnej / Linda Polman ; z przedmową Janiny Ochojskiej ; przełożyła Ewa Jusewicz-Kalter. Edition: Wyd. 2.Publisher: Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2016. Other title: Crisiskaravaan.Availability: Copies available for loan: [M-110957] (2).
  Copies available for reference: [CZ 06] (1).
Place hold
Katastrofy i zagrożenia we współczesnym świecie / [red. prow. Wojciech Baturo]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1). Place hold
 <<  <  1  2  3  ...  5    >>
Log in to create new lists.

Powered by Koha