BIEDA Subscribe to this list

| Select titles to:
"Zło niechrześcijańskie i nieludzkie" : historia dzieciobójstwa i inne szkice z dziejów codzienności / Dariusz Łukasiewicz. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1). Place hold
(Żyć) na marginesie wielkiego miasta / pod red. Wielisławy Warzywody-Kruszyńskiej ; [aut. W. Warzywoda-Kruszyńska et al.]. Publisher: Łódź : Absolwent, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-103445] (1). Place hold
25 lat gospodarki rynkowej w Polsce / red. nauk. Bożena Borkowska. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. Other title: Dwadzieścia pięć lat gospodarki rynkowej w Polsce.Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1). Place hold
Animal spirits : how human psychology drives the economy, and why it matters for global capitalism / George A. Akerlof and Robert J. Shiller. Publisher: Princeton ; Oxford : Princeton University Press, cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 33] (1). Place hold
Bieda / Ruth Lister ; przeł. Alina Stanaszek. Publisher: Warszawa : "Sic!", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-107344] (2).
  Copies available for hold on place: [M-107775] (1).
Place hold
Biedni o sobie i swoim życiu / pod red. Elżbiety Tarkowskiej, Wielisławy Warzywody-Kruszyńskiej, Kazimiery Wódz. Publisher: Katowice ; Warszawa : "Śląsk", 2003. Availability: Copies available for loan: [M-046158] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Place hold
Bogactwo i nędza narodów : dlaczego jedni są tak bogaci, a inni tak ubodzy / David S. Landes ; przeł. Hanna Jankowska. Edition: Wyd. 4.Publisher: Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie "Muza", 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.1(091)] (1). Place hold
Człowiek wobec zagrożeń współczesnego świata : zagrożenia rodziny / redakcja Tadeusz Iwanek, Grzegorz Chmielewski ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie. Publisher: Nysa : Oficyna Wydawnicza PWSZ, 2015. Other title: Zagrożenia rodziny.Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1). Place hold
Czy bieda czyni złodzieja? : związki między bezrobociem, ubóstwem a przestępczością / Anna Kiersztyn. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2008. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-107780] (1). Place hold
De revolutionibus orbium populorum Ioannis Pauli II : Papież wobec wykluczenia społecznego / pod redakcją Krzysztofa Pilarczyka ; przy współpracy Grzegorza Sokołowskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2015. Other title: Papież wobec wykluczenia społecznego | Nauczanie Społeczne Jana Pawła II : Papież wobec wykluczenia społecznego.Availability: Copies available for reference: [CZ 2] (1). Place hold
Determinanty rozwoju Polski : rynek pracy i demografia / redakcja naukowa Eugeniusz Kwiatkowski, Barbara Liberda ; IX Kongres Ekonomistów Polskich ; [recenzenci Wacław Jarmołowicz, Elżbieta Kryńska]. Publisher: Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1). Place hold
Determinanty społeczne i kulturowe / Brunon Hołyst. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright © 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 316] (1). Place hold
Dylematy współczesnej edukacji / red. nauk. Józef Górniewicz. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Dzieci ulicy : procesy marginalizacji i automarginalizacji nieletnich / pod red. Krzysztofa Frysztackiego, Marcjanny Nóżki i Marty Smagacz-Poziemskiej. Publisher: Kraków : Uniwersytet Jagielloński. Instytut Socjologii, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-080169] (2).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Place hold
Dzieci ulicy : studium szczególnego problemu miejskiego / Krzysztof Frysztacki, Marcjanna Nóżka, Marta Smagacz-Poziemska. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1). Place hold
Edukacja a problemy ubóstwa w nauczaniu Jana Pawła II / Wioletta Szymczak. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos", 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 2] (1). Place hold
Fenomen wielkomiejskiej biedy : od epizodu do "underclass" / Jolanta Grotowska-Leder. Publisher: Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-078893] (1).
  Copies available for hold on place: [M-101356] (1).
Place hold
Globalopolis - kosmiczna wioska : szanse i zagrożenia / pod red. Roberta Borkowskiego. Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-095290] (1).
  Copies available for hold on place: [M-107949] (1).
Place hold
Głód jako współczesny problem globalny / Anna Sakson-Boulet. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-099552] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Place hold
Kapitał społeczny a zjawiska patologii społecznej w wielkim mieście / Agnieszka Barczykowska. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-107941] (1). Place hold
Karawana kryzysu : za kulisami przemysłu pomocy humanitarnej / Linda Polman ; z przedmową Janiny Ochojskiej ; przełożyła Ewa Jusewicz-Kalter. Edition: Wyd. 2.Publisher: Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2016. Other title: Crisiskaravaan.Availability: Copies available for loan: [M-110957] (2).
  Copies available for reference: [CZ 06] (1).
Place hold
Konflikty międzygrupowe : przejawy, źródła i metody rozwiązywania / redakcja Krystyna Skarżyńska, Urszula Jakubowska, Jacek Wasilewski. Publisher: Warszawa : Academica - Wydawnictwo SWPS, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-066894] (8).
  Copies available for hold on place: [M-112153] (1).
Place hold
Konteksty dysfunkcyjności państw Afryki Subsaharyjskiej / Robert Kłosowicz. Edition: Wydanie I.Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego , copyright 2017 . Availability: Copies available for loan: [M-107085] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Kwestia romska w polityce państw i w stosunkach międzynarodowych / pod red. Elżbiety i Tomasza Szyszlaków. Publisher: Wrocław : Fundacja Integracji Społecznej Prom : Centrum Badań Partnerstwa Wschodniego, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.12/.14] (1). Place hold
Ludność świata : powinność i kapitał / Andrzej Ochocki. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2010. Other title: Population du monde - le devoir et le capital.Availability: Copies available for loan: [M-079011] (1).
  Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Place hold
Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy : etnografia człowieka zdegradowanego / Tomasz Rakowski. Publisher: Gdańsk : Słowo/Obraz Terytoria, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-103447] (1). Place hold
Mężczyźni z enklaw biedy : rekonstrukcja pełnionych ról społecznych / Agnieszka Golczyńska-Grondas. Publisher: Łódź : Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Absolwent, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-054487] (1).
  Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Place hold
Między domem a ulicą : wokół problemów wychowania w dobie globalizacji i kultury masowej / pod red. Andrzeja Augustyńskiego i Andrzeja Bukowskiego. Publisher: Kraków : Urząd Miasta. Wydział Spraw Społecznych. Miejski Program Przeciwdziałania Przestępczości Młodzieży : współpr. Demos, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-045884] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Place hold
Mikroekonomia / N. Gregory Mankiw, Mark P. Taylor ; red. nauk. przekł. Bogusław Czarny ; tł. Bogusław Czarny [et al.]. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-106892] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Miłosierdzie i praktyka : społeczne dzieje pomocy człowiekowi / Janusz Radwan-Pragłowski, Krzysztof Frysztacki. Publisher: Katowice : "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1). Place hold
 <<  <  1  2  3    >>
Log in to create new lists.

Powered by Koha