ARTETERAPIA Subscribe to this list

| Select titles to:
Aksjologiczne problemy współczesnej pedagogiki / red. nauk. Zofia Krzysztoszek i Wiktor Rabczuk ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie. Publisher: Warszawa : Wydaw. WSP TWP, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-045858] (1).
  Copies available for hold on place: [M-018721] (1).
Place hold
Arteterapia : od rozważań nad teorią do zastosowań praktycznych / red. Wiesław Karolak, Barbara Kaczorowska. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 615.851] (1). Place hold
Arteterapia w medycynie i edukacji / red. Wiesław Karolak, Barbara Kaczorowska ; Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi. Publisher: Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-053254] (1).
  Copies available for reference: [CZ 615.851] (1).
Place hold
Arteterapia w teorii i praktyce / Ewelina J. Konieczna. Edition: Wyd. 4.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 615.851] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Arteterapia z wykorzystaniem plastyki : próba klasyfikacji form, metod i technik poprzez pryzmat działalności Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu / Beata Jagieła ; fot. Andrzej Czarny. Publisher: Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 615.851] (1). Place hold
Arteterapie dla dzieci i młodzieży : muzykoterapia, choreoterapia, terapia sztuką / Thomas Stegemann, Marion Hitzeler, Monica Blotevogel ; przy współpracy Anny Badorrek-Hinkelmann ; słowo wstępne Franz Resch i Michael Schulte-Markwort ; uwagi wstępne Hans-Helmut Decker-Voigt ; przekład Elżbieta Cieślik. Publisher: Gdańsk : Harmonia Universalis, 2015. Other title: Künstlerische Therapien mit Kindern und Jugendlichen.Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 615.851] (1). Place hold
Bajki, które leczą. Cz. 2 / Doris Brett ; przekł. Hanna Dankiewicz. Edition: Wyd. 2 w jęz. pol.Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. Other title: More Annie stories.Availability: Copies available for loan: [M-046419] (1).
  Copies available for reference: [CZ 615.851] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Bajki, które leczą. Cz. 1 / Doris Brett ; przekł. Małgorzata Trzebiatowska. Edition: Wyd. 2 w jęz. pol.Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006. Other title: Annie stories.Availability: Copies available for loan: [M-046408] (1).
  Copies available for reference: [CZ 615.851] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Bezpieczeństwo w perspektywie komunikowania społecznego i jego edukacyjne uwarunkowania / pod red. Józefa Podgóreckiego, Aleksandry Dąbrowskiej, Kazimierza Czerwińskiego. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-099155] (1). Place hold
Biblioterapia i czytelnictwo w środowiskach osób niepełnosprawnych : zbiór studiów / pod red. Bronisławy Woźniczki-Paruzel ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001. Other title: Bibliotherapy and reading in the community of people with disabilities.Availability: Copies available for loan: [M-094325] (1).
  Copies available for reference: [CZ 615.851] (1).
Place hold
Biblioterapia w praktyce : poradnik dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów / pod red. Eweliny J. Koniecznej. Edition: Wyd. 2 popr.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 615.851] (1). Place hold
Diagnostyka i profilaktyka w teorii i praktyce pedagogicznej / pod red. Marii Deptuły. Publisher: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-094221] (5).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Place hold
Dziecko w świecie przedmiotów : studium projektowe pomocy dydaktycznych / Jolanta Kruk. Publisher: Kraków : "Impuls", 2002. Availability: Copies available for loan: [M-005322] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Place hold
Edukacja czytelnicza dzieci w młodszym wieku szkolnym / Iwona Konopnicka ; Uniwersytet Opolski. Publisher: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Edukacja elementarna w zreformowanym systemie szkolnym. T. 1 / red. nauk. i oprac. Zdzisław Ratajek, Małgorzata Kwaśniewska. Publisher: Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-062400] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Place hold
Fizjoterapia w psychiatrii / red. nauk. Antoni Florkowski ; aut. Dominika Berent [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2012. Online Access: Dostęp autoryzowany Availability: Copies available for loan: [M-096672] (5).
  Copies available for reference: [CZ 615.8] (1).
Place hold
Historyczne dyskursy nad pedagogiką specjalną - w ujęciu pedagogicznym / pod red. nauk. Jacka J. Błeszyńskiego, Ditty Baczały i Józefa Binnebesela. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1). Place hold
Humanistyczna terapia rozwojowa : wzmożona pobudliwość psychiczna i nerwice w perspektywie osobowego rozwoju / Zofia Paśniewska-Kuć. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Dispicio, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-066015] (1).
  Copies available for hold on place: [M-097297] (1).
Place hold
Ja i grupa : trening dla uczniów / Justyna Święcicka. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Difin, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-099620] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Place hold
Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela / pod red. nauk. Danuty Wosik-Kawali, Teresy Zubrzyckiej-Maciąg. Publisher: Kraków : Impuls, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-067068] (4).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Place hold
Mapping w twórczym samorozwoju i arteterapii / Wiesław Karolak. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 615.851] (1). Place hold
Media wobec wielorakich potrzeb dziecka / [red.] Stanisław Juszczyk, Irena Polewczyk. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1). Place hold
Metody twórczej resocjalizacji : teoria i praktyka wychowawcza / Marek Konopczyński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : "Pedagogium", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-051110] (3). Place hold
Metodyka pracy socjalno-wychowawczej : wybrane zagadnienia / pod red. nauk. Ewy Kantowicz. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2013. Availability: Copies available for loan: [M-096758] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Place hold
Możesz pomóc : poradnik dla rodzin pacjentów chorych na schizofrenię i zaburzenia schizotypowe / Bogdan de Barbaro, Krystyna Ostoja-Zawadzka, Andrzej Cechnicki ; współpr. Jolanta Robak, Maja Ludwikowska. Edition: Wyd. 2 zm. i poszerz.Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005. Other title: Poradnik dla rodzin pacjentów chorych na schizofrenię i zaburzenia schizotypowe.Availability: Copies available for loan: [M-067250] (2).
  Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Place hold
Mózgowe porażenie dziecięce w teorii i terapii / Kazimierz Jacek Zabłocki. Publisher: Warszawa : "Żak", 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 616.8] (1). Place hold
Muzyka jako element wychowania w rozwoju osobowym dziecka z niepełnosprawnością : [+ scenariusze zajęć] / Agnieszka Ewa Jarkowska. Publisher: Tychy : Maternus Media, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 615.8] (1). Place hold
Muzykoterapia w rehabilitacji i profilaktyce / Aldona Gąsienica-Szostak. Edition: W druku na żądanie.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, copyright 2003. Availability: Copies available for loan: [M-079206] (1).
  Copies available for reference: [CZ 615.8] (1).
Place hold
O czym mówią rysunki dzieci : dostrzeganie i rozumienie zawartych w nich znaków : poradnik dla rodziców i pedagogów / Rose Fleck-Bangert ; [tł. Magdalena Jałowiec]. Edition: Wyd. 3.Publisher: Kielce : "Jedność", 2004. Other title: Was Kinderbilder uns erzählen.Availability: Copies available for loan: [M-003441] (3).
  Copies available for hold on place: [M-095889] (1).
Place hold
Proces wychowania w szkole i poza nią / red. nauk. Kazimierz Denek [et al.]. Publisher: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
 <<  <  1  2    >>
Log in to create new lists.

Powered by Koha