NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ Subscribe to this list

| Select titles to:
"By człowiek nie musiał cierpieć..." : księga jubileuszowa dedykowana pani Profesor Aleksandrze Maciarz / pod red. Adama A. Zycha i Agnieszki Nowickiej. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1). Place hold
Ableism : the causes and consequences of disability prejudice / Michelle R. Nario-Redmond. Publisher: Hoboken : Wiley Blackwell, 2020. Availability: Copies available for loan: [M-113656] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Place hold
Aksjologiczne problemy współczesnej pedagogiki / red. nauk. Zofia Krzysztoszek i Wiktor Rabczuk ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie. Publisher: Warszawa : Wydaw. WSP TWP, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-045858] (1).
  Copies available for hold on place: [M-018721] (1).
Place hold
Aktualne problemy wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych / pod red. Grażyny Kwaśniewskiej, Anny Wojnarskiej. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-085716] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Place hold
Aktywizacja ucznia z niepełnosprawnością w różnych obszarach jego edukacji / pod red. Piotra Majewicza i Adama Mikruta. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1). Place hold
Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością : bariery i koszty / Marcin Garbat. Publisher: Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-106171] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Place hold
Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością : aspekty ekonomiczne i społeczne / Dorota Kobus-Ostrowska. Edition: Wydanie I.Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018. Availability: Copies available for loan: [M-117646] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Place hold
Bariery i zmiana : proces inkluzji w perspektywie edukacyjnej i społecznej / pod redakcją naukową Krystyny Barłóg, Macieja Kokoszki. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Bezpieczeństwo społeczne : pojęcia, uwarunkowania, wyzwania / red. nauk. Aleksandra Skrabacz, Stanisław Sulowski. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-096921] (2).
  Copies available for reference: [CZ 304] (1).
Place hold
Bezradność : interdyscyplinarne studium zjawiska w kontekście zmiany społecznej i edukacyjnej / red. nauk. Zenon Gajdzica, Marek Rembierz ; [Andrzej Zoll et al.]. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-108054] (1). Place hold
Bezrobocie, niepełnosprawność, potrzeby / Janusz Kirenko, Ewa Sarzyńska. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-080753] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Place hold
Biblioterapia i czytelnictwo w środowiskach osób niepełnosprawnych : zbiór studiów / pod red. Bronisławy Woźniczki-Paruzel ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001. Other title: Bibliotherapy and reading in the community of people with disabilities.Availability: Copies available for loan: [M-094325] (1).
  Copies available for hold on place: [M-117014] (1).
Place hold
Ból i cierpienie / pod red. Grażyny Makiełło-Jarży. Publisher: Kraków : Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-115141] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 616-083] (1).
Place hold
Człowiek integralny : holistyczna wizja człowieczeństwa / red. naukowa Halina Romanowska-Łakomy, Hanna Kędzierska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Psychologii i Kultury "Eneteia", 2009. Availability: Copies available for loan: [M-080967] (7).
  Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Place hold
Człowiek niepełnosprawny w otoczeniu społecznym / red. nauk.: Hanna Kubiak, Anna Jakoniuk-Diallo. Publisher: Warszawa : "Difin", 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1). Place hold
Człowiek niepełnosprawny w różnych fazach życia / red. nauk. Jarosław Bąbka. Publisher: Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1). Place hold
Człowiek niepełnosprawny wobec przeobrażeń społecznych / Amadeusz Krause. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-003124] (1).
  Copies available for hold on place: [M-107756] (1).
Place hold
Człowiek wobec wyzwań i zagrożeń współczesności : rozwój, rodzina, edukacja / Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, Jerzy Herberger, Iwona Grzegorzewska, Anna Mróz, Katarzyna Grunt-Mejer, Dorota Niewiedział, Marzanna Farnicka, Urszula Gembara. Publisher: Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1). Place hold
Człowiek z niepełnosprawnością w przestrzeni społecznej / pod red. Zenona Gajdzicy. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.42] (1). Place hold
Dewiacje wśród młodzieży : uwarunkowania i profilaktyka / pod red. Bronisława Urbana. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
  Checked out (2).
Place hold
Domestic and sexual violence and abuse : tackling the health and mental health effects / Catherine Itzin, Anna Taket and Sarah Barter-Godfrey. Publisher: London ; New York : Routledge, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1). Place hold
Dorastanie osób z niepełnosprawnością intelektualną / Żaneta Stelter. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.92] (1). Place hold
Doświadczanie niepełnosprawności w rodzinie / redakcja naukowa Beata Szluz. Edition: Wydanie I.Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1). Place hold
Doświadczenia człowieka w zdrowiu i w chorobie / redakcja naukowa Ewa Zasępa. Edition: Wydawnie pierwsze.Publisher: Warszawa : Difin, 2020. Availability: Copies available for reference: [CZ 614] (1). Place hold
Dydaktyka specjalna : od wzorca do interpretacji / Joanna Głodkowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1). Place hold
Dysfunkcje seksualne : poradnik dla lekarzy / Sławomir Jakima. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2019. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-112849] (2).
  Copies available for reference: [CZ 613.88] (1).
Place hold
Dziecko o specjalnych potrzebach w kręgu interdyscyplinarnej terapii / pod red. Doroty Kohut ; Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ustroniu. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015. Availability: Copies available for loan: [M-113990] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Place hold
Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w rzeczywistości pedagogicznej / redakcja naukowa Małgorzata Kitlińska-Król ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1). Place hold
Edukacja - szkoła - nauczyciele : promowanie rozwoju dziecka / pod red. Józefa Kuźmy i Janusza Morbitzera. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-040746] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Place hold
Edukacja alternatywna w XXI wieku / red. nauk. Zbyszko Melosik i Bogusław Śliwerski. Publisher: Poznań ; Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. Other title: Edukacja alternatywna w dwudziestym pierwszym wieku.Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
 <<  <  1  2  3  ...  8    >>
Log in to create new lists.

Powered by Koha