Logo Krakowskiej Akademii

GRY KOMPUTEROWE

This list contains 35 titles

(Kon)teksty kultury medialnej : analizy i interpretacje. T. 1 / red. nauk. Marek Sokołowski. by
 • Sokołowski, Marek, (1962- ) [Red.]
Language: Polish Summary language: English
Publication details: Olsztyn : "Algraf", 2007
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 659.3.
A casual revolution : reinventing video games and their players / Jesper Juul. by
 • Juul, Jesper, (1948-2019)
 • MIT Press [pbl]
Publication details: Cambridge ; London : The MIT Press, cop. 2010
Other title:
 • Reinventing video games and their players
Availability:
Items available for reference: (1)M-108544.
Cyberprzestrzeń i edukacja / red. nauk. Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki. by
 • Lewowicki, Tadeusz, (1942- ) [Red.]
 • Siemieniecki, Bronisław, (1950- ) [Red.]
 • Wydawnictwo Adam Marszałek [pbl]
Series: Multimedialna Biblioteka PedagogicznaLanguage: Polish, Slovak, English Summary language: English
Publication details: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2012
Availability:
Items available for reference: (1)M-107882.
Cyberscience 2.0 : research in the age of digital social networks / Michael Nentwich, René König. by
 • Nentwich, Michael, (1964- )
 • König, René, (1980- )
 • Campus Verlag
Series: Interaktiva ; vol. 11
Publication details: Frankfurt ; New York : Campus Verlag, cop. 2012
Other title:
 • Research in the age of digital social networks
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 316.325.
Cyberświat - możliwości i zagrożenia / red. nauk. Józef Bednarek, Anna Andrzejewska. by
 • Bednarek, Józef [Red.]
 • Andrzejewska, Anna (pedagogika) [Red.]
 • Wydawnictwo Akademickie Żak [pbl]
Language: Polish Summary language: English
Publication details: Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak Teresa i Józef Śniecińscy, 2009
Availability:
Items available for reference: (1)M-107883.
Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego / red. nauk. Józef Bednarek. by
 • Bednarek, Józef [Red.]
 • Difin [pbl]
Series: Engram
Publication details: Warszawa : Difin, 2014
Online access:
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 316.325.
Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym : nowy wymiar zagrożeń w świecie realnym i wirtualnym / pod red. Anny Andrzejewskiej, Józefa Bednarka, Sylwii Ćmiel. by
 • Andrzejewska, Anna (pedagogika) [Red.]
 • Bednarek, Józef [Red.]
 • Ćmiel, Sylwia [Red.]
 • Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi (Józefów). Wydawnictwo [pbl]
Publication details: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, cop. 2013
Other title:
 • Nowy wymiar zagrożeń w świecie realnym i wirtualnym
Availability:
Items available for reference: (1)M-107891.
Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym : wybrane patologie społeczno-wychowawcze w cyberprzestrzeni / pod red. Anny Andrzejewskiej, Józefa Bednarka, Sylwii Ćmiel. by
 • Andrzejewska, Anna (pedagogika) [Red.]
 • Bednarek, Józef [Red.]
 • Ćmiel, Sylwia [Red.]
 • Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi (Józefów). Wydawnictwo [pbl]
Publication details: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, cop. 2013
Other title:
 • Wybrane patologie społeczno-wychowawcze w cyberprzestrzeni
Online access:
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 316.325.
Gry fabularne - nowe zjawisko kultury współczesnej / Jerzy Zygmunt Szeja. by
 • Szeja, Jerzy Zygmunt, (1965- )
 • Wydawnictwo Rabid [pbl]
Publication details: Kraków : Rabid, 2004
Availability:
Items available for loan: (1)M-057768. Items available for reference: (1)CZ 316.7.
Gry informacyjne : dziennikarstwo epoki cyfrowej / Ian Bogost, Simon Ferrari, Bobby Schweizer ; przekł. Joanna Gilewicz. by
 • Bogost, Ian
 • Ferrari, Simon
 • Schweizer, Bobby
 • Gilewicz, Joanna [Tł.]
 • Uniwersytet Jagielloński. Wydawnictwo [pbl]
Series: Media - Wydawnictwo Uniwersytetu JagiellońskiegoLanguage: Polish Original language: English
Publication details: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2012
Other title:
 • Newsgames : journalism at play
Availability:
Items available for loan: (1)M-116533. Items available for reference: (1)CZ 050+070.
Homo players : strategie odbioru gier komputerowych / Dominika Urbańska-Galanciak. by
 • Urbańska-Galanciak, Dominika
Series: Cyberkultura, Internet, Społeczeństwo
Publication details: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009
Availability:
Items available for loan: (1)M-053843. Items available for reference: (1)CZ 316.325.
HTML5 : tworzenie gier / Jacob Seidelin ; tł. Maciej Reszotnik. by
 • Seidelin, Jacob
 • Reszotnik, Maciej [Tł.]
 • Grupa Wydawnicza Helion [pbl]
Language: Polish Original language: English
Publication details: Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2012
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 004.
Komputer a rzeczywistość : wykorzystanie gier komputerowych w rozwijaniu wybranych zdolności poznawczych dzieci w młodszym wieku szkolnym na przykładzie badań dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym / Marta Koplejewska. by
 • Koplejewska, Marta [Autor]
 • Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego [Wydawca]
Series: Dziecko w Wieku Przedszkolnym i Wczesnoszkolnym ; t. 5
Publication details: Kraków : Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2023
Availability:
Items available for loan: (1)M-119856. Items available for reference: (1)CZ KA 37.013.82.
Komunikacja sieciowa : uwarunkowania, kategorie i paradoksy / Włodzimierz Gogołek ; Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, [kom. red.: Janusz W. Adamowski et al.]. by
 • Gogołek, Włodzimierz, (1949- )
 • Adamowski, Janusz Włodzimierz, (1952- ) [Red.]
 • Oficyna Wydawnicza Aspra-JR [pbl]
Series: Media Polskie ; t.4Language: Polish Summary language: English
Publication details: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA JR., 2010
Availability:
Items available for loan: (1)M-109738. Items available for reference: (1)CZ 316.77.
Kulturotwórcza funkcja gier : gra jako medium, tekst i rytuał. T. 2 / red. nauk. Augustyn Surdyk, Jerzy Szeja ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Instytut Lingwistyki Stosowanej. by
 • Surdyk, Augustyn [Red.]
 • Szeja, Jerzy Zygmunt, (1965- ) [Red.]
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań). Wydawnictwo Naukowe [pbl]
Series: Język, Kultura, Komunikacja ; 2Language: Polish, English
Publication details: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2007
Online access:
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 316.7.
Media - kultura popularna - polityka : wzajemne oddziaływania i nowe zjawiska = Media - popular culture - politics : interactions and new phenomena / red. nauk. Joanna Bierówka, Katarzyna Pokorna-Ignatowicz ; [aut. Joanna Bierówka et al.]. by
 • Bierówka, Joanna [Red.]
 • Pokorna-Ignatowicz, Katarzyna [Red.]
 • Oficyna Wydawnicza AFM [pbl]
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego [pbl]
Series: Konteksty WspółczesnościLanguage: Polish Summary language: English
Publication details: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2014
Other title:
 • Media - popular culture - politics : interactions and new phenomena
Availability:
Items available for loan: (11)M-095273, ... Items available for reference: (1)CZ KA 659.3.
Media wobec kulturowych przemian współczesności / Marek Sokołowski. by
 • Sokołowski, Marek, (1962- )
Publication details: Olsztyn : Kastalia, 2003
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 659.3.
Oblicza Internetu : Opus Universale : kulturowe, edukacyjne i technologiczne przestrzenie internetu / red. nauk. Marek Sokołowski. by
 • Sokołowski, Marek, (1962- ) [Red.]
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (Elbląg). Wydawnictwo [pbl]
Language: Polish, English
Publication details: Elbląg : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2008
Other title:
 • Opus Universale : kulturowe, edukacyjne i technologiczne przestrzenie internetu
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 316.325.
Obraz w relacjach społecznych / Andrzej Zwoliński. by
 • Zwoliński, Andrzej, (1957- )
 • Wydawnictwo WAM (Kraków) [pbl]
Publication details: Kraków : Wydaw. WAM, 2004
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 316.7.
Obrót dobrami wirtualnymi w grach komputerowych : studium cywilnoprawne / Kamil Szpyt. by
 • Szpyt, Kamil [Autor]
 • Wydawnictwo C.H. Beck [Wydawca]
Series: Instytucje Prawa Prywatnego
Edition: Stan prawny na dzień 30.9.2017 r.
Publication details: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 347.78.
Patologie gier cyfrowych : studium z zakresu polityki kryminalnej / Wojciech Andrzej Kasprzak. by
 • Kasprzak, Wojciech Andrzej
 • Wyższa Szkoła Policji (Szczytno). Wydział Wydawnictw i Poligrafii [pbl]
Publication details: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2017
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 343.
Patologie komunikowania w Internecie : zagrożenia i skutki dla dzieci i młodzieży / Stanisław Kozak. by
 • Kozak, Stanisław
 • Difin [pbl]
Series: Engram
Publication details: Warszawa : Difin, 2011
Availability:
Items available for loan: (1)M-106574. Items available for reference: (1)CZ 316.77.
Profesjonalne tworzenie gier internetowych dla systemu Android : w językach HTML5, CSS3 i JavaScript / Juriy Bura, Paul Coates ; [tł. Krzysztof Rychlicki-Kicior]. by
 • Bura, Ûrij
 • Rychlicki-Kicior, Krzysztof [Tł.]
 • Coates, Paul
 • Grupa Wydawnicza Helion [pbl]
Language: Polish Original language: English
Publication details: Gliwice : Helion, cop. 2013
Other title:
 • Pro Android web game apps: using HTML5, CSS3 and JavaScript
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 004.
Projektowanie gier przy użyciu środowiska Unity i języka C# / Jeremy Gibson Bond ; tłumaczenie Jacek Janusz. by
 • Bond, Jeremy Gibson [Autor]
 • Janusz, Jacek [Tłumacz]
 • Grupa Wydawnicza Helion [Wydawca]
Language: Polish Original language: English
Publication details: Gliwice : Helion, copyright © 2019
Online access:
Availability:
Items available for loan: (2)M-113757, ... Items available for reference: (1)CZ 004.
Przestępczość nieletnich / pod red. Bożeny Gulli i Małgorzaty Wysockiej-Pleczyk. by
 • Gulla, Bożena [Red.]
 • Wysocka-Pleczyk, Małgorzata [Red.]
 • Uniwersytet Jagielloński. Wydawnictwo [pbl]
Publication details: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2009
Availability:
Items available for loan: (4)M-095103, ... Items available for reference: (1)CZ 364.6. Checked out (1)M-077289.
Psychologiczne konteksty Internetu / red. naukowa Barbara Szmigielska. by
 • Szmigielska, Barbara, (1953- ) [Red.]
 • Wydawnictwo WAM (Kraków) [pbl]
Publication details: Kraków : Wydawnictwo WAM, 2009
Online access:
Availability:
Items available for loan: (3)M-058931, ... Items available for reference: (1)CZ 159.9.
Unity : przepisy na interfejs gry / Francesco Sapio ; [tłumaczenie: Zbigniew Waśko]. by
 • Sapio, Francesco
 • Waśko, Zbigniew [Tł.]
 • Grupa Wydawnicza Helion [pbl]
Series: Technologia i Rozwiązania
Publication details: Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2017
Other title:
 • Unity UI cookbook
Online access:
Availability:
Items available for loan: (2)M-113764, ... Items available for reference: (1)CZ 004.
Unity i C# : podstawy programowania gier / Ewa Ross, Jacek Ross. by
 • Ross, Ewa (informatyka) [Autor]
 • Ross, Jacek [Autor]
 • Grupa Wydawnicza Helion [Wydawca]
Publication details: Gliwice : Helion, copyright © 2018
Online access:
Availability:
Items available for loan: (2)M-113763, ... Items available for reference: (1)CZ 004.
Unity w akcji / Joseph Hocking ; [tłumaczenie: Robert Górczyński]. by
 • Hocking, Joseph
 • Górczyński, Robert [Tł.]
 • Grupa Wydawnicza Helion [pbl]
Language: Polish Original language: English
Publication details: Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2017
Online access:
Availability:
Items available for loan: (2)M-113769, ... Items available for reference: (1)CZ 004.
Unity. Tworzenie gier mobilnych / Jon Manning, Paris Buttfield-Addison ; tłumaczenie Piotr Rajca. by
 • Manning, Jon [Autor]
 • Buttfield-Addison, Paris [Autor]
 • Rajca, Piotr [Tłumacz]
 • Grupa Wydawnicza Helion [Wydawca]
Language: Polish Original language: English
Publication details: Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 2018
Other title:
 • Mobile game development with Unity
Online access:
Availability:
Items available for loan: (2)M-113767, ... Items available for reference: (1)CZ 004.
 <<  <  1  2    >>
Logo Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój Flaga Rzeczypospolitej Polskiej Logo Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny