GRY KOMPUTEROWE, EDUKACYJNE Subscribe to this list

| Select titles to:
(Kon)teksty kultury medialnej : analizy i interpretacje. T. 1 / red. nauk. Marek Sokołowski. Publisher: Olsztyn : "Algraf", 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1). Place hold
(Nie)bezpieczny komputer : od euforii do uzależnień / Anna Andrzejewska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-081594] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
  Checked out (1).
Place hold
A casual revolution : reinventing video games and their players / Jesper Juul. Publisher: Cambridge ; London : The MIT Press, cop. 2010. Other title: Reinventing video games and their players.Availability: Copies available for hold on place: [M-108544] (1). Place hold
Agresja dzieci i młodzieży : uwarunkowania indywidualne, rodzinne i szkolne / pod red. Ireny Pufal-Struzik. Publisher: Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-055808] (2).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
  Checked out (2).
Place hold
Agresja wirtualna vs realna : poglądy i badania / [red. nauk.] Zdzisław Majchrzyk, Jan F. Terelak Publisher: Białystok : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, 2011. Other title: Agresja wirtualna versus realna.Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1). Place hold
Antymatrix : człowiek w labiryncie sieci / Edwin Bendyk. Publisher: Warszawa : Wydaw. W.A.B., 2004. Availability: Copies available for loan: [M-055856] (1).
  Copies available for hold on place: [M-107876] (1).
Place hold
Cyberprzestrzeń i edukacja / red. nauk. Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2012. Availability: Copies available for hold on place: [M-107882] (1). Place hold
Cyberświat - możliwości i zagrożenia / red. nauk. Józef Bednarek, Anna Andrzejewska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak Teresa i Józef Śniecińscy, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-107883] (1). Place hold
Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego / red. nauk. Józef Bednarek. Publisher: Warszawa : Difin, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.325] (1). Place hold
Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym : nowy wymiar zagrożeń w świecie realnym i wirtualnym / pod red. Anny Andrzejewskiej, Józefa Bednarka, Sylwii Ćmiel. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, cop. 2013. Other title: Nowy wymiar zagrożeń w świecie realnym i wirtualnym.Online Access: Okładka Availability: Copies available for hold on place: [M-107891] (1). Place hold
Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym : wybrane patologie społeczno-wychowawcze w cyberprzestrzeni / pod red. Anny Andrzejewskiej, Józefa Bednarka, Sylwii Ćmiel. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, cop. 2013. Other title: Wybrane patologie społeczno-wychowawcze w cyberprzestrzeni.Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 316.325] (1). Place hold
Dzieci konsoli : uzależnienie od gier / Hilarie Cash, Kim McDaniel ; tł. Bolesław Ludwiczak. Publisher: Poznań : Media Rodzina, cop. 2014. Other title: Video games & your kids.Availability: Copies available for reference: [CZ 613.81/.84] (1). Place hold
Edukacja wspierana komputerowo a humanistyczne wartości pedagogiki / Janusz Morbitzer. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-003350] (9).
  Copies available for hold on place: [M-111981] (1).
Place hold
Gry fabularne - nowe zjawisko kultury współczesnej / Jerzy Zygmunt Szeja. Publisher: Kraków : Rabid, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-057768] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.7] (1).
Place hold
Homo players : strategie odbioru gier komputerowych / Dominika Urbańska-Galanciak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-053843] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.325] (1).
Place hold
Ja i grupa : trening dla uczniów / Justyna Święcicka. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Difin, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-099620] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Place hold
Komunikacja sieciowa : uwarunkowania, kategorie i paradoksy / Włodzimierz Gogołek ; Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, [kom. red.: Janusz W. Adamowski et al.]. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA JR., 2010. Availability: Copies available for loan: [M-109738] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.77] (1).
Place hold
Kulturotwórcza funkcja gier : gra jako medium, tekst i rytuał. T. 2 / red. nauk. Augustyn Surdyk, Jerzy Szeja ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Instytut Lingwistyki Stosowanej. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2007. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1). Place hold
Making the information society : experience, consequences, and possibilities / by James W. Cortada. Publisher: Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall, cop. 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-105714] (1). Place hold
Markstrat3 : the strategic marketing simulation / Jean-Claude Lachréché, Hubert Gatignon. Publisher: [Cincinnati] : South-Western College Publishing, cop. 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-041978] (1). Place hold
Obraz w relacjach społecznych / Andrzej Zwoliński. Publisher: Kraków : Wydaw. WAM, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.7] (1). Place hold
Obrót dobrami wirtualnymi w grach komputerowych : studium cywilnoprawne / Kamil Szpyt. Edition: Stan prawny na dzień 30.9.2017 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. Online Access: Click here to access online | Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1). Place hold
Patologie gier cyfrowych : studium z zakresu polityki kryminalnej / Wojciech Andrzej Kasprzak. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1). Place hold
Patologie komunikowania w Internecie : zagrożenia i skutki dla dzieci i młodzieży / Stanisław Kozak. Publisher: Warszawa : Difin, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-106574] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.77] (1).
Place hold
Przemoc : konteksty społeczno-kulturowe. T. 2, Kulturowe i edukacyjne aspekty zjawiska / pod red. Wiesławy Walc. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.6] (1). Place hold
Przestępczość nieletnich / pod red. Bożeny Gulli i Małgorzaty Wysockiej-Pleczyk. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2009. Availability: Copies available for loan: [M-077289] (2).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
  Checked out (3).
Place hold
Psychologia mediów i komunikowania : wprowadzenie / Agnieszka Ogonowska. Edition: Wydanie I.Publisher: Kraków : Impuls, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.77] (1). Place hold
Shades of deviance : a primer on crime, deviance and social harm / edited by Rowland Atkinson. Publisher: Abingdon ; New York : Routledge, [dr. 2015]. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1). Place hold
Wielka księga gier : historia gier wideo od Ponga do Battle Royale / Piotr Mańkowski. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : Idea Ahead, 2018. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 316.7] (1). Place hold
Wirtualny plac zabaw : gry sieciowe i przemiany kultury współczesnej / Mirosław Filiciak ; wstęp Wiesław Godzic. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-059137] (3).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
  Checked out (2).
Place hold
 <<  <  1  2    >>
Log in to create new lists.

Powered by Koha