GRY KOMPUTEROWE Subscribe to this list

| Select titles to:
(Kon)teksty kultury medialnej : analizy i interpretacje. T. 1 / red. nauk. Marek Sokołowski. Publisher: Olsztyn : "Algraf", 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1). Place hold
A casual revolution : reinventing video games and their players / Jesper Juul. Publisher: Cambridge ; London : The MIT Press, cop. 2010. Other title: Reinventing video games and their players.Availability: Copies available for hold on place: [M-108544] (1). Place hold
Cyberprzestrzeń i edukacja / red. nauk. Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2012. Availability: Copies available for hold on place: [M-107882] (1). Place hold
Cyberscience 2.0 : research in the age of digital social networks / Michael Nentwich, René König. Publisher: Frankfurt ; New York : Campus Verlag, cop. 2012. Other title: Research in the age of digital social networks.Availability: Copies available for reference: [CZ 316.325] (1). Place hold
Cyberświat - możliwości i zagrożenia / red. nauk. Józef Bednarek, Anna Andrzejewska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak Teresa i Józef Śniecińscy, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-107883] (1). Place hold
Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego / red. nauk. Józef Bednarek. Publisher: Warszawa : Difin, 2014. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 316.325] (1). Place hold
Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym : nowy wymiar zagrożeń w świecie realnym i wirtualnym / pod red. Anny Andrzejewskiej, Józefa Bednarka, Sylwii Ćmiel. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, cop. 2013. Other title: Nowy wymiar zagrożeń w świecie realnym i wirtualnym.Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-107891] (1). Place hold
Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym : wybrane patologie społeczno-wychowawcze w cyberprzestrzeni / pod red. Anny Andrzejewskiej, Józefa Bednarka, Sylwii Ćmiel. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, cop. 2013. Other title: Wybrane patologie społeczno-wychowawcze w cyberprzestrzeni.Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 316.325] (1). Place hold
Gry fabularne - nowe zjawisko kultury współczesnej / Jerzy Zygmunt Szeja. Publisher: Kraków : Rabid, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-057768] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.7] (1).
Place hold
Gry informacyjne : dziennikarstwo epoki cyfrowej / Ian Bogost, Simon Ferrari, Bobby Schweizer ; przekł. Joanna Gilewicz. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2012. Other title: Newsgames : journalism at play.Availability: Copies available for loan: [M-116533] (1).
  Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Place hold
Homo players : strategie odbioru gier komputerowych / Dominika Urbańska-Galanciak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-053843] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.325] (1).
Place hold
HTML5 : tworzenie gier / Jacob Seidelin ; tł. Maciej Reszotnik. Publisher: Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 004] (1). Place hold
Komunikacja sieciowa : uwarunkowania, kategorie i paradoksy / Włodzimierz Gogołek ; Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, [kom. red.: Janusz W. Adamowski et al.]. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA JR., 2010. Availability: Copies available for loan: [M-109738] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.77] (1).
Place hold
Kulturotwórcza funkcja gier : gra jako medium, tekst i rytuał. T. 2 / red. nauk. Augustyn Surdyk, Jerzy Szeja ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Instytut Lingwistyki Stosowanej. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2007. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 316.7] (1). Place hold
Media - kultura popularna - polityka : wzajemne oddziaływania i nowe zjawiska = Media - popular culture - politics : interactions and new phenomena / red. nauk. Joanna Bierówka, Katarzyna Pokorna-Ignatowicz ; [aut. Joanna Bierówka et al.]. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2014. Other title: Media - popular culture - politics : interactions and new phenomena.Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-095273] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 659.3] (1).
Place hold
Media wobec kulturowych przemian współczesności / Marek Sokołowski. Publisher: Olsztyn : Kastalia, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1). Place hold
Oblicza Internetu : Opus Universale : kulturowe, edukacyjne i technologiczne przestrzenie internetu / red. nauk. Marek Sokołowski. Publisher: Elbląg : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2008. Other title: Opus Universale : kulturowe, edukacyjne i technologiczne przestrzenie internetu.Availability: Copies available for reference: [CZ 316.325] (1). Place hold
Obraz w relacjach społecznych / Andrzej Zwoliński. Publisher: Kraków : Wydaw. WAM, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.7] (1). Place hold
Obrót dobrami wirtualnymi w grach komputerowych : studium cywilnoprawne / Kamil Szpyt. Edition: Stan prawny na dzień 30.9.2017 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. Online Access: Click here to access online | Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1). Place hold
Profesjonalne tworzenie gier internetowych dla systemu Android : w językach HTML5, CSS3 i JavaScript / Juriy Bura, Paul Coates ; [tł. Krzysztof Rychlicki-Kicior]. Publisher: Gliwice : Helion, cop. 2013. Other title: Pro Android web game apps: using HTML5, CSS3 and JavaScript.Availability: Copies available for reference: [CZ 004] (1). Place hold
Projektowanie gier przy użyciu środowiska Unity i języka C# / Jeremy Gibson Bond ; tłumaczenie Jacek Janusz. Publisher: Gliwice : Helion, copyright © 2019. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-113757] (2).
  Copies available for reference: [CZ 004] (1).
Place hold
Unity : przepisy na interfejs gry / Francesco Sapio ; [tłumaczenie: Zbigniew Waśko]. Publisher: Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2017. Other title: Unity UI cookbook.Online Access: Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-113764] (2).
  Copies available for reference: [CZ 004] (1).
Place hold
Unity i C# : podstawy programowania gier / Ewa Ross, Jacek Ross. Publisher: Gliwice : Helion, copyright © 2018. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-113763] (2).
  Copies available for reference: [CZ 004] (1).
Place hold
Unity w akcji / Joseph Hocking ; [tłumaczenie: Robert Górczyński]. Publisher: Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2017. Online Access: Spis treści | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-113769] (2).
  Copies available for reference: [CZ 004] (1).
Place hold
Unity. Tworzenie gier mobilnych / Jon Manning, Paris Buttfield-Addison ; tłumaczenie Piotr Rajca. Publisher: Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 2018. Other title: Mobile game development with Unity.Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-113767] (2).
  Copies available for reference: [CZ 004] (1).
Place hold
Wielka księga gier : historia gier wideo od Ponga do Battle Royale / Piotr Mańkowski. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : Idea Ahead, 2018. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 316.7] (1). Place hold
Wirtualny plac zabaw : gry sieciowe i przemiany kultury współczesnej / Mirosław Filiciak ; wstęp Wiesław Godzic. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-059137] (5).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Place hold
Wojny konsolowe : Sega, Nintendo i batalia, która zdefiniowała pokolenie / Blake J. Harris ; tłumaczenie Bartosz Czartoryski. Publisher: Kraków : Wydawnictwo "Sine Qua Non", 2017. Other title: Console wars : Sega, Nintendo, and the battle that defined a generation.Availability: Copies available for reference: [CZ 316.7] (1). Place hold
Zagrożenia ze strony mediów / pod redakcją Grażyny Penkowskiej. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1). Place hold
Życie w społeczeństwie ryzyka : nowe obszary zagrożeń i współczesne technologie bezpieczeństwa / redakcja naukowa Marek Walancik, Maciej Witkowski ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu. Wydawnictwo Naukowe, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1). Place hold
Log in to create new lists.

Powered by Koha