FUNDUSZE STRUKTURALNE Subscribe to this list

| Select titles to:
Analiza możliwości wprowadzenia regionalnego systemu zarządzania funduszami strukturalnymi UE w Polsce w latach 2007-2013 / red. Tomasz Grzegorz Grosse ; Instytut Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.7] (1). Place hold
Działania Unii Europejskiej na rzecz kultury i turystyki kulturowej / Stanisław Andrzej Bąk. Publisher: Warszawa : Difin, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-103483] (2).
  Copies available for reference: [CZ 339.923] (1).
Place hold
Europa regionów / red. Michał Gołoś, Agnieszka Kasińska-Metryka. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; Chełm : Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej, cop. 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1). Place hold
Finansowanie polityki regionalnej w Unii Europejskiej / Dorota Czykier-Wierzba. Publisher: Warszawa : Twigger, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1). Place hold
Fundusze nie tylko z Unii : wsparcie z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii = Not only EU funding : support from Iceland, Liechtenstein, Norway. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.7] (1). Place hold
Fundusze przedakcesyjne w Polsce / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-108848] (1). Place hold
Fundusze strukturalne dla NGO : fundusze strukturalne a strategie rozwoju państwa. cz. 2 / autorzy Marzena Mendza-Drozd, Ewa Kolankiewicz. Edition: Wydanie pierwsze - luty 2005.Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-028531] (1).
  Copies available for hold on place: [M-028530] (1).
Place hold
Fundusze strukturalne dla NGO : wolontariat i partnerstwo w funduszach strukturalnych / autorzy Bartłomiej Głuszak, Tomasz Kozłowski. Edition: Wydanie pierwsze - luty 2005.Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-028528] (1).
  Copies available for hold on place: [M-028529] (1).
Place hold
Fundusze strukturalne i programy pomocowe Unii Europejskiej : poradnik praktyczny : praca zbiorowa / pod red. Klemensa Budzowskiego. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : na zlec.: Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2003. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-094614] (65).
  Copies available for reference: [CZ KA 339.7] (1).
Place hold
Fundusze strukturalne Unii Europejskiej : komentarz do rozporządzenia Rady Unii Europejskiej Nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. wprowadzającego ogólne przepisy dotyczące Funduszy Strukturalnych / Agnieszka Jankowska, Tomasz Kierzkowski (red.), Robert Knopik. Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-023937] (9).
  Copies available for reference: [CZ 339.7] (1).
Place hold
Fundusze strukturalne w Polsce/ Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-108849] (1). Place hold
Fundusze strukturalne w Unii Europejskiej / Monika Sadurska-Kisiel. Publisher: Warszawa : Departament Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej. Min. Spraw Zagranicznych, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-086323] (2).
  Copies available for reference: [CZ 339.7] (1).
Place hold
Fundusze UE dla jednostek samorządu terytorialnego w latach 2007-2013 : praca zbiorowa. Cz. 1, Przewodnik po funduszach UE dla jst / pod red. Marka Szczepańskiego. Publisher: Warszawa : TWIGGER, 2007. Other title: Przewodnik po funduszach UE dla jst.Availability: Copies available for loan: [M-051686] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339.7] (1).
Place hold
Fundusze unijne : szansa na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw : budżet na lata 2014-2020 / Rafał Kasprzak. Publisher: Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.7] (1). Place hold
Fundusze unijne i europejskie 2007-2013 czyli Jak nie oszaleć w drodze po środki pomocowe z UE / Anna Szymańska. Edition: Wyd. 2.Publisher: Gliwice : Internetowe Wydawnictwo "Złote Myśli", cop. 2006. Other title: Jak nie oszaleć w drodze po środki pomocowe z UE.Availability: Copies available for loan: [M-030750] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339.7] (1).
Place hold
Fundusze unijne i europejskie 2007-2013 dla mieszkańców obszarów wiejskich / Anna Szymańska. Edition: [Stan prawny na 30 października 2007 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Placet, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-053244] (2).
  Copies available for reference: [CZ 339.7] (1).
Place hold
Inicjatywa JEREMIE jako źródło wsparcia rozwoju i konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw : studium przypadku województwa zachodniopomorskiego / Roman Kisiel, Joanna Zielińska-Szczepkowska, Karolina Józefowicz. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1). Place hold
Innowacyjność w Polsce w ujęciu regionalnym : nowe teorie, rola instytucji, funduszy unijnych i klastrów / red. nauk. Sylwia Pangsy-Kania oraz Krzysztof Piech. Publisher: Warszawa : Instytut Wiedzy i Innowacji, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1). Place hold
Instrumenty finansowe polityki regionalnej Unii Europejskiej / [zespół red. Enrique Lopez Galan et al.]. Publisher: Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Projekt Twinningowy pomiędzy Województwem Małopolskim i Autonomicznym Regionem Madrytu, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-099647] (1). Place hold
Instrumenty polityki regionalnej i strukturalnej wspierające rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich / red. Adam Wasilewski ; aut. Barbara Chmielewska [et. al] ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Państwowy Instytut Badawczy. Publisher: Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2011. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1). Place hold
Integracja elastycznych 50+ / pod red. Małgorzaty Dobrowolskiej. Publisher: Katowice : KMB Press, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1). Place hold
Jak przygotować dobry wniosek czyli jak skutecznie pozyskiwać fundusze unijne 2007-2013 / Anna Szymańska. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Placet, 2008. Other title: Jak skutecznie pozyskiwać fundusze unijne 2007-2013.Availability: Copies available for loan: [M-061183] (4).
  Copies available for reference: [CZ 339.7] (1).
Place hold
Małopolska w Europie : raport na temat wdrażania i wykorzystania funduszy strukturalnych w Małopolsce w latach 2004-2006 / pod red. Roberta Borkowskiego i Roberta Lisowskiego. Publisher: Kraków : Fundacja Inicjatyw Lokalnych i Oświatowych, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-091236] (2).
  Copies available for reference: [CZ 339.7] (1).
Place hold
Narodowy Plan Rozwoju / [Ministerstwo Gospodarki i Pracy]. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Instytucja Zarządzająca Podstawami Wsparcia Wspólnoty, [ca 2005]. Availability: Copies available for hold on place: [M-028542] (1). Place hold
Nieprawidłowe wykorzystanie środków unijnych : aspekty prawno-kryminologiczne / Szymon Kisiel. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1). Place hold
Państwo wobec zawodności mechanizmów rynkowych : zbiór prac analitycznych i studiów przypadku opracowanych przez Słuchaczy KSAP w oparciu o badania własne, pogłębione wywiadami w trakcie wizyt studyjnych w Brukseli, Berlinie i Paryżu zorganizowanych w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego / red. merytoryczna Andrzej Zybała ; Krajowa Szkoła Administracji Publicznej. Publisher: Warszawa : Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1). Place hold
Pieniądze za darmo czyli Jak zdobyć unijne dotacje dla Twojej firmy / Andrzej Godlewski, Andrzej Szoszkiewicz. Publisher: Komorów k. Warszawy : Wydawnictwo Rectus, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-046217] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339.7] (1).
Place hold
Polityka regionalna UE i rola sektora finansowego w realizacji tej polityki w Polsce w latach 2004-2006 / Krzysztof Wąsowski. Publisher: Warszawa : Narodowy Bank Polski. Departament Komunikacji Społecznej, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1). Place hold
Polityka rozwoju regionalnego : publikacja zbiorowa : na podstawie materiałów z konferencji: Polityka regionalna - implikacje organizacyjne i finansowe, zorganizowanej przez Klub Obywatelski, Wrocław, 26-27 czerwca 1999 / pod red. Cezarego Lusińskiego. Publisher: Warszawa : Klub Obywatelski, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-075716] (1).
  Copies available for hold on place: [M-089535] (1).
Place hold
Południowe Podlasie w warunkach integracji europejskiej / red. nauk. Maria Ciechocińska ; Katedra Studiów Regionalnych. Akademia Podlaska w Siedlcach. Publisher: Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-072439] (1). Place hold
 <<  <  1  2    >>
Log in to create new lists.

Powered by Koha