Your search returned 129 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Ustrój polityczny Republiki Federalnej Niemiec / Leszek Garlicki ; [wyd. we współpr. z Instytutem Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego]. Publisher: Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1985. Availability: Copies available for loan: [M-006175] (1).
  Copies available for hold on place: [M-039725] (1).
Opinie na temat "Narodowej Strategii Integracji". Druk Sejmowy nr 2156. Publisher: Warszawa : Biuro Studiów i Ekspertyz, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-011736] (1).
Ustrój polityczny Republiki Włoskiej / Janina Zakrzewska. Publisher: Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1986. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Międzynarodowe siły szybkiego reagowania ONZ / Piotr Piątkowski ; [Departament Bezpieczeństwa Międzynarodowego. Ministerstwo Obrony Narodowej]. Publisher: Warszawa ; Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-077594] (2).
  Copies available for hold on place: [M-018292] (1).
Przyszła globalna rola NATO a regionalizm europejski / Marcin Kozieł. Publisher: Warszawa : Departament Strategii i Planowania Polityki. Min. Spraw Zagranicznych, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-086317] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.51] (1).
Lists:
Francusko-niemieckie kontrowersje wokół poszerzenia Unii Europejskiej o Polskę / Bogdan Koszel. Publisher: Warszawa : Departament Strategii i Planowania Polityki. Min. Spraw Zagranicznych, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-086320] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Prawne i praktyczne aspekty realizacji umów partnerskich z niemieckimi krajami federalnymi / Ryszarda Formuszewicz. Publisher: Warszawa : Departament Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej. Min. Spraw Zagranicznych, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-063464] (2).
  Copies available for hold on place: [M-097705] (1).
Fundusze strukturalne w Unii Europejskiej / Monika Sadurska-Kisiel. Publisher: Warszawa : Departament Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej. Min. Spraw Zagranicznych, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-086323] (2).
  Copies available for reference: [CZ 339.7] (1).
Uchwały w Unii Europejskiej / Krystyna Michałowska-Gorywoda. Publisher: Warszawa : Departament Strategii i Planowania Polityki. Min. Spraw Zagranicznych, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-086315] (1).
  Copies available for hold on place: [M-109845] (1).
Istota współczesnego międzynarodowego terroryzmu politycznego / Marek Madej. Publisher: Warszawa : Departament Strategii i Planowania Polityki. Min. Spraw Zagranicznych, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-086319] (1).
  Copies available for reference: [CZ 323.28] (1).
Reformy Wspólnej Polityki Rolnej EWG/Wspólnoty Europejskiej / Piotr Kalka. Publisher: Warszawa : Departament Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej. Min. Spraw Zagranicznych, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-083447] (2).
  Copies available for hold on place: [M-098918] (1).
Polityka energetycznego bezpieczeństwa Ukrainy / Jerzy Kozakiewicz. Publisher: Warszawa : Min. Spraw Zagranicznych - Departament Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-083451] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Struktura i dynamika wspólnoty szyickiej w Iraku / Jerzy Zdanowski. Publisher: Warszawa : Departament Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej. Min. Spraw Zagranicznych, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-083446] (3).
  Copies available for reference: [CZ 323] (1).
Perspektywy Grupy Wyszehradzkiej / Joanna J. Mizgała. Publisher: Warszawa : Departament Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej. Min. Spraw Zagranicznych, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-083450] (2).
  Copies available for hold on place: [M-101674] (1).
Zmiany relacji między NATO, Rosją i Chinami po 11 września 2001 r. / Dominik Mierzejewski. Publisher: Warszawa : Departament Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej. Min. Spraw Zagranicznych, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-086325] (1).
  Copies available for hold on place: [M-067528] (1).
Lists:
Niemieckie oceny strategii i taktyki polityki zagranicznej Rosji po 11 września 2001 r. / Erhard Cziomer. Publisher: Warszawa : Departament Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej. Min. Spraw Zagranicznych, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-063453] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Kampania informacyjna na rzecz euro jako przykład dla strategii promocji Unii Europejskiej w Polsce / Joanna Sterzyńska. Publisher: Warszawa : Departament Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej. Min. Spraw Zagranicznych, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-063452] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Trybunał Obrachunkowy : instytucja kontroli finansowej Unii Europejskiej / Krystyna Michałowska-Gorywoda. Publisher: Warszawa : Departament Strategii i Planowania Polityki. Min. Spraw Zagranicznych, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-086321] (1).
  Copies available for hold on place: [M-101661] (1).
Problemy współpracy gospodarczej Niemiec z Rosją po zmianie ekipy rządzącej w Rosji / Erherd Cziomer. Publisher: Warszawa : Departament Strategii i Planowania Polityki. Min. Spraw Zagranicznych, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-086318] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Zasady stosowania pomocy regionalnej w Unii Europejskiej / Monika Sadurska-Kisiel. Publisher: Warszawa : Departament Strategii i Planowania Polityki. Min. Spraw Zagranicznych, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-086316] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339.7] (1).
Współpraca samorządu terytorialnego w Polsce ze środowiskami ziomkowskimi w Niemczech / Ryszard Formuszewicz. Publisher: Warszawa : Min. Spraw Zagranicznych. Departament Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Unia Europejska wobec terroryzmu po 11 września 2001 roku / Artur Gruszczak. Publisher: [Warszawa] : Min. Spraw Zagranicznych. Departament Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-063463] (1).
  Copies available for reference: [CZ 323.28] (1).
Kodyfikacja odpowiedzialności międzynarodowej państwa / Renata Sonnenfeld. Publisher: Warszawa : Departament Strategii i Planowania Polityki. Min. Spraw Zagranicznych, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-063460] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Konstytucja RP a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej : zakres pożądanych zmian / Jan Barcz. Publisher: Warszawa : Departament Strategii i Planowania Polityki. Min. Spraw Zagranicznych, 2002. Other title: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej.Availability: Copies available for loan: [M-086322] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Perspektywy procesów naturalizacji i integracji społecznej w Republice Łotewskiej / Jacek Więcławski. Publisher: Warszawa : Min. Spraw Zagranicznych. Departament Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-092920] (2).
  Copies available for hold on place: [M-097796] (1).
Austria w procesie integracji Polski z Unią Europejską / Bogdan Koszel. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Departament Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-092921] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Wpływ wojny z terroryzmem oraz europejskiego procesu integracji na stosunki amerykańsko-europejskie / Jadwiga Kiwerska. Publisher: Warszawa : Min. Spraw Zagranicznych. Departament Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-092922] (2).
  Copies available for hold on place: [M-101675] (1).
Lists:
Ewolucja niemieckiej polityki bezpieczeństwa : udział Bundeswehry w operacjach wielostronnych / Krzysztof Malinowski. Publisher: Warszawa : Min. Spraw Zagranicznych. Departament Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-063459] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Perspektywy rozwoju wspólnej europejskiej polityki bezpieczeństwa i obronnej / Olaf Osica. Publisher: Warszawa : Min. Spraw Zagranicznych. Departament Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-063461] (1).
  Copies available for hold on place: [M-098908] (1).
Republika Federalna Niemiec wobec nowej roli Rosji w stosunkach międzynarodowych / Stanisław Żerko. Publisher: Warszawa : Departament Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej. Min. Spraw Zagranicznych, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-097674] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).

Powered by Koha