Lists

Log in to create new lists.
List name Contents Type  
CHOROBA PARKINSONA 20 items Public  
CHOROBY NOWOTWOROWE 76 items Public  
CHOROBY PRZEWLEKŁE 41 items Public  
CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA 19 items Public  
CUKRZYCA 27 items Public  
CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ 46 items Public  
CZAS WOLNY 69 items Public  
DEPRESJA 40 items Public  
DEWIACJE I PATOLOGIE SPOŁECZNE 101 items Public  
DIAGNOSTYKA OBRAZOWA (obrazowanie medyczne) 16 items Public  
DOMY DZIECKA 14 items Public  
DOROSŁE DZIECI ALKOHOLIKÓW DDA 13 items Public  
DUMPING 10 items Public  
DYREKTOR SZKOŁY 9 items Public  
DYSLEKSJA, DYSGRAFIA I DYSORTOGRAFIA 26 items Public  
DYZARTRIA 13 items Public  
DZIECKO - INTERNET 43 items Public  
DZIECKO - MEDIA 49 items Public  
DZIECKO - REKLAMA 20 items Public  
E-HANDEL 38 items Public  
 <<    1  2  3  4  5  ...  18    >>

Powered by Koha