HARCERSTWO Subscribe to this list

| Select titles to:
Dolnośląskie harcerstwo w latach 1945-1975 / Adam Kiewicz. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1982. Availability: Copies available for loan: [M-082944] (1).
  Copies available for hold on place: [M-037960] (1).
Place hold
Dzieje harcerstwa na obczyźnie 1912-2006 : zarys problematyki / Wiesław Kukla, Marian Miszczuk. Publisher: Warszawa : Tomiko, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-054192] (1). Place hold
Harcerstwo polskie poza granicami kraju : od zarania do 1930 roku w relacjach i dokumentach / Robert K. Daszkiewicz ; przygotował do wyd. Leon Formela ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Instytut Duszpasterstwa i Migracji Polonijnej. Publisher: Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 1983. Availability: Copies available for hold on place: [M-040159] (1). Place hold
Moje harcerstwo w Szkole Podstawowej i XLI Liceum im. Joachima Lelewela w Warszawie przy ul. Siemiradzkiego 2 / Andrzej Mutrynowski "Mamut". Source: O harmonijny rozwój człowieka : myśl pedagogiczna profesora Andrzeja Jaczewskiego Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM : na zlecenie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2019 Place hold
Palenie tytoniu : wolność czy zniewolenie? / red. Czesław Cekiera i Witold Zatoński. Publisher: Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, cop. 2001. Availability: Copies available for loan: [M-077576] (1).
  Copies available for reference: [CZ 613.81/.84] (1).
Place hold
Pedagogiczne aspekty rekreacji, turystyki i wypoczynku dzieci i młodzieży w przedszkolu, szkole i poza szkołą : praca zbiorowa / pod red. nauk. Mirosława Kisiela ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 379.8] (1). Place hold
Studia z dziejów harcerstwa 1944-1989 / pod red. Marka Wierzbickiego. Publisher: Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-063382] (1). Place hold
Szczera wola i zniewolenie : harcerstwo w Polsce 1945-1980 : zarys problematyki ideowej i wychowawczej / Stanisław Czopowicz. Publisher: Warszawa : Niezależne Wydawnictwo Harcerskie, 2010. Other title: Harcerstwo w Polsce 1945-1980.Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 06] (1). Place hold
Log in to create new lists.

Powered by Koha