ADOLESCENCJA Subscribe to this list

| Select titles to:
Domestic and sexual violence and abuse : tackling the health and mental health effects / Catherine Itzin, Anna Taket and Sarah Barter-Godfrey. Publisher: London ; New York : Routledge, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
LGB : zdrowie psychiczne i seksualne / redakcja naukowa: Robert Kowalczyk, Remigiusz Jarosław Tritt, Zbigniew Lew-Starowicz ; Robert Kowalczyk [i 11 pozostałych]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2016. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-101188] (1).
  Copies available for reference: [CZ 613.88] (1).
  Checked out (1).
Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów wieku adolescencji = Mediation in resolving the conflicts of adolescence / pod. red. Małgorzaty Leśniak ; [tł. na jęz. ang. Małgorzata Kiełtyka] ; Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2009. Other title: Mediation in resolving the conflicts of adolescence.Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-059740] (10).
  Copies available for reference: [CZ KA 316.6] (1).
  Copies available for hold on place: [M-108083] (1).
Modele zachowań seksualnych w prasie młodzieżowej i poglądach nastolatków / Beata Gola. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-085185] (3).
  Copies available for reference: [CZ 316.83] (1).
Przemoc i mobbing w szkole, w domu, w miejscu pracy / red. nauk. Claire P. Monks, Iain Coyne ; red. nauk. pol. wyd. Małgorzata Gamian-Wilk ; tł. Małgorzata Guzowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. Other title: Bullying in different contexts..Availability: Copies available for loan: [M-103052] (4).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
  Checked out (1).
Psychologia rozwojowa w zarysie : od niemowlęctwa do dorosłości / Ann Birch ; przeł. Jan Łuczyński, Marian Olejnik. Edition: Wyd. 1 nowe, dodr. 5.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-114213] (2).
  Copies available for reference: [CZ 159.92] (1).
Rodzina współczesna : portret interdyscyplinarny / pod red. nauk. Grażyny Szabelskiej, Galiny Tarasenko. Publisher: Bydgoszcz : Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Seksualność Polaków na początku XXI wieku : studium badawcze / Zbigniew Izdebski. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.83] (1).
Szkice pedagogiczne : dylematy juwentologii / redakcja naukowa Joanna Wyleżałek, Małgorzata Such-Pyrgiel. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2018. Other title: Dylematy juwentologii.Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych / pod redakcją Grażyny Miłkowskiej, Ernesta Magdy. Publisher: Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Youth & crime / John Muncie. Edition: 4th ed.Publisher: London [etc.] : SAGE, 2015. Other title: Youth and crime.Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
  Checked out (1).
Zaburzenia w zachowaniu dzieci i młodzieży w kontekście trudnych sytuacji szkolnych i pozaszkolnych / pod red. nauk. Danuty Boreckiej-Biernat. Publisher: Kraków : Impuls, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Zachowania seksualne dzieci i młodzieży z dysfunkcjami poznawczymi, emocjonalnymi i behawioralnymi : oblicza problemów dziecka i rodziców / Monika I. Dąbkowska. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2013. Other title: Zachowania seksualne dzieci i młodzieży z dysfunkcjami.Availability: Copies available for reference: [CZ 316.83] (1).
Log in to create new lists.

Powered by Koha