STEREOTYPY Subscribe to this list

| Select titles to:
Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne / Marian Golka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-057005] (2).
  Copies available for hold on place: [M-107889] (1).
Place hold
Gender and economic opportunities in Poland: has transition left women behind? : March 15, 2004 / Poverty Reduction and Economic Management Unit Europe and Central Asia Region. Publisher: Warsaw : World Bank, cop. 2004. Other title: Poland - Gender and economic opportunities in Poland.Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1). Place hold
Gender jako determinanta w przestrzeni prywatnej i publicznej : praca zbiorowa / pod red. Aliny Balczyńskiej-Kosman [et al.]. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1). Place hold
Horyzonty i perspektywy edukacji równościowej / redakcja naukowa: Grzegorz Piekarski, Marta Anna Sałapata. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Gdańsk: Katedra Wydawnictwo Naukowe, 2018. Availability: Copies available for loan: [M-114156] (2).
  Copies available for reference: [CZ 316.7] (1).
Place hold
Karuzela z mężczyznami : problematyka męskości w polskich badaniach społecznych / pod red. Katarzyny Wojnickiej i Eweliny Ciaputy. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1). Place hold
Kobiecość i męskość : komunikacja, relacje, społeczeństwo / red. nauk. Bogna Bartosz. Publisher: Warszawa : ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury, cop. 2011. Availability: Copies available for loan: [M-080955] (1).
  Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Place hold
Kobieta i jej wielopostaciowość we współczesnym społeczeństwie / red. nauk. Dorota Ruszkiewicz, Sławomir Cudak. Publisher: Kielce : [s.n.], 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1). Place hold
Kobieta i małżeństwo : społeczno-kulturowe aspekty seksualności : wiek XIX i XX : zbiór studiów / pod red. Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo "DiG", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-063074] (1).
  Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Place hold
Kobiety i mężczyźni : odmienne spojrzenia na różnice / pod red. Bogdana Wojciszke ; przekł. Sylwia Pikiel, Ewa Wojtych. Edition: Wyd. 1, w jęz. pol.Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-064875] (5).
  Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Place hold
Kobiety w polityce / Małgorzata Fuszara. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Trio, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-038747] (7).
  Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Place hold
Komunikacja wizerunkowa : public relations, reklama, branding / Monika Bronowicz. Edition: [Wyd. 2].Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Astrum, [2015]. Availability: Copies available for reference: [CZ 659] (1). Place hold
Koniec mitu niewinności? : płeć i seksualność w socjalizacji i edukacji / red. nauk. Lucyna Kopciewicz, Edyta Zierkiewicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Psychologii i Kultury "Eneteia", 2009. Availability: Copies available for loan: [M-063076] (1).
  Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Place hold
Kultura mniejszości narodowych i grup etnicznych w Europie / pod red. Zenona Jasińskiego i Tadeusza Lewowickiego ; Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Publisher: Opole : Wydaw. UO, 2004. Other title: Culture of national minorities and ethnic groups in Europe.Availability: Copies available for reference: [CZ 323.15] (1). Place hold
Leksykon pedagogiki międzykulturowej i etnopedagogiki / Marta Guziuk-Tkacz, Alicja Joanna Siegień-Matyjewicz ; [tłumaczenie terminów na język angielski: Marta Guziuk-Tkacz]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-114191] (4).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Place hold
Między płcią a rodzajem : teorie, badania, aplikacje / pod red. nauk. Anety Chybickiej, Nataszy Kosakowskiej-Berezeckiej. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. Availability: Copies available for loan: [M-084782] (1).
  Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Place hold
Między tradycją a nowoczesnością : tożsamość kobiety w przestrzeni domu, w historii, kulturze i na drogach emancypacji / red. nauk. Wanda Laszczak et al. ; Uniwersytet Opolski. Publisher: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1). Place hold
Mity i stereotypy w dziejach Polski i Ukrainy w XIX i XX wieku / pod red. Andrzeja Czyżewskiego [et al.] ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Publisher: Warszawa ; Łódź : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2012. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 316.6] (1). Place hold
O płci, ciele i seksualności w języku i mediach / pod red. Małgorzaty Karwatowskiej [et al.]. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1). Place hold
Oczekiwania kobiet i wobec kobiet : stereotypy i wzorce kobiecości w kulturze europejskiej i amerykańskiej / pod red. Bożeny Płonki-Syroki, Janiny Radziszewskiej i Aleksandry Szlagowskiej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-067755] (5).
  Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Place hold
Polityka kobiecości jako pedagogika różnic / Lucyna Kopciewicz. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1). Place hold
Polityka równości płci w praktyce : podręcznik / [aut. Astrida Neimanis ; tł. Agnieszka Grzybek]. Publisher: Warszawa : Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr, Fundacja "Fundusz Współpracy", 2006. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1). Place hold
Portrety "obcego" : od stereotypu do symbolu / Zbigniew Benedyktowicz. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-108051] (1). Place hold
Poza stereotypy : dehumanizacja i esencjalizm w postrzeganiu grup społecznych / red. nauk.: Marek Drogosz, Michał Bilewicz, Mirosław Kofta ; [aut. Paul Bain et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.6] (1). Place hold
Psychologia dorastania : zmiany rozwojowe w dobie globalizacji / Anna Oleszkowicz, Alicja Senejko. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.92] (1). Place hold
Romowie - bliscy czy dalecy? : realizacja zadań w ramach Rządowego Programu na Rzecz Społeczności Romskiej w Polsce = Roma people? - close or distant? : conducting tasks within the governmental Programme for Roma Community in Poland / Małgorzata Leśniak ; [tł. na jęz. ang. Małgorzata Kiełtyka]. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2009. Other title: Roma people - close or distant?.Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-058331] (12).
  Copies available for reference: [CZ KA 323.15] (1).
Place hold
Stereotypy kobiet w badaniach psychosemantycznych : porównawcze obrazy pojęciowych reprezentacji kategorii złożonych / Nawoja Mikołajczak-Matyja, Bożena Niećko-Bukowska, Joanna Anders. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.6] (1). Place hold
Sztuka zdrowego myślenia : jak stereotypy w myśleniu odbierają zdrowie / Neil Nedley ; [tł. Mariola Waliczek-Ostrowska]. Publisher: Mszczonów : Fundacja Źródła Życia, cop. 2013. Other title: Lost art of thinking.Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1). Place hold
Tożsamość, nowoczesność, stereotypy / pod red. Renaty Dopierały i Kai Kaźmierskiej. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos", 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.6] (1). Place hold
Zgwałcenie : definicja, reakcja, wsparcie dla ofiar / redakcja naukowa Lidia Mazowiecka. Edition: Stan prawny na 1 lipca 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-106538] (1).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Place hold
Log in to create new lists.

Powered by Koha