UCHODŹSTWO Subscribe to this list

| Select titles to:
Doświadczenia życiowe przed przybyciem do Polski osób ubiegajacych się o status uchodźcy / Paweł Hut ; Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.15] (1). Place hold
Human rights : between needs and possibilities / edited by Magdalena Sitek & Antonio Felice Uricchio & Iwona Florek ; Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów. Publisher: Józefów : Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy, 2017. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1). Place hold
Inni - to także my : rzecz o prawach człowieka, mniejszościach narodowych i uchodźcach / [aut. Jarosław Ruszewski]. Publisher: Suwałki : Centrum Aktywności Społecznej "PRYZMAT", 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.15] (1). Place hold
Inspirator międzykulturowy / pod red. Karoliny Grot i Witolda Klausa. Publisher: Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, cop. 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.15] (1). Place hold
Konteksty dysfunkcyjności państw Afryki Subsaharyjskiej / Robert Kłosowicz. Edition: Wydanie I.Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego , copyright 2017 . Availability: Copies available for loan: [M-107085] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Łączenie rodzin cudzoziemców : studium prawnomiędzynarodowe / Marta Szuniewicz. Publisher: Gdynia : Akademia Marynarki Wojennej, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1). Place hold
Między piekłem a rajem : problemy adaptacji kulturowej uchodźców i imigrantów w Polsce / pod red. Macieja Ząbka ; aut. Marta Antosik [et al.]. Publisher: Warszawa : Trio : Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Wydziału Historycznego UW, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Migracja, uchodźstwo, wielokulturowość : zderzenie kultur we współczesnym świecie / red. nauk. Danuta Lalak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, cop. 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-055787] (3).
  Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Place hold
Migracje, uchodźstwo i wysiedlenia wewnętrzne w świecie doby globalizacji : studium socjologiczno-prawne / Bogumił Termiński. Publisher: Regensburg : S. Roderer Verlag, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 314] (1). Place hold
Nowe wyzwania i rozwiązania w systemach ochrony praw człowieka w Australii i Oceanii / redakcja naukowa Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak ; Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1). Place hold
Prawa człowieka i ich ochrona / redakcja naukowa Mira Malczyńska-Biały, Krzysztofa Żarna. Edition: Wydanie I.Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1). Place hold
Psychologia migracji / Jacek Kubitsky. Publisher: Warszawa : Difin, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1). Place hold
Refugee women and their mental health : shattered societies, shattered lives / Ellen Cole, Oliva M. Espin, Esther D. Rothblum, editors. Publisher: New York ; London : Routledge/Taylor & Francis Group, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 615.851] (1). Place hold
Uchodźcy w Polsce - teoria a rzeczywistość : na podstawie badań prowadzonych w Centralnym Ośrodku Recepcyjnym w Dębaku oraz w Urzędzie ds. Repatriacji i Cudzoziemców / Justyna Hryniewicz. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-005512] (1).
  Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Place hold
Współczesne bezpieczeństwo człowieka : dystans społeczny, uchodźcy, percepcja zagrożeń / Roman Stawicki. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : Difin, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 327.56/.57] (1). Place hold
Log in to create new lists.

Powered by Koha