BIAŁORUŚ Subscribe to this list

| Select titles to:
Bezpieczeństwo energetyczne : rynki surowców i energii : energetyka - bezpieczeństwo w wyzwaniach badawczych. T. 1, Energetyka: Polska i świat - energetyka jądrowa - bezpieczeństwo - logistyka / Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski (redakcja naukowa). Publisher: Poznań : Fundacja na Rzecz Czystej Energii, 2017. Other title: Energetyka - bezpieczeństwo w wyzwaniach badawczych.Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1). Place hold
Białoruś : zespół ukrytego paradoksu / Mariusz Maszkiewicz. Publisher: Warszawa [etc.] : Centrum Wschodnie POU : PRET, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 323] (1). Place hold
Białoruś / pod red. Bernarda J. Albina i Walentego Baluka. Publisher: Wrocław : "Arboretum" : Instytut Studiów Międzynarodowych. Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004. Other title: Europa Wschodnia - dekada transformacji.Availability: Copies available for loan: [M-092221] (4).
  Copies available for reference: [CZ 323] (1).
Place hold
Białoruś: trudna droga do demokracji / pod red. Mikołaja Iwanowa. Publisher: Wrocław : Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-092099] (3).
  Copies available for reference: [CZ 323] (1).
Place hold
Białorusini / pod red. Teresy Zaniewskiej ; Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2010. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-064993] (1).
  Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Place hold
Geopolityczne przemiany białoruskiej przestrzeni cywilizacyjnej / Artur Roland Kozłowski. Publisher: Warszawa : CeDeWu.pl, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 323] (1). Place hold
Kłopotliwa inwestycja : Białoruska Elektrownia Jądrowa w Ostrowcu / Joanna Hyndle-Hussein, Szymon Kardaś, Kamil Kłysiński ; pod redakcją Wojciecha Konończuka. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia = Centre for Eastern Studies, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1). Place hold
Koniec mitu bratniej Białorusi? : uwarunkowania i przejawy rosyjskiego soft power na Białorusi po 2014 roku / Kamil Kłysiński, Piotr Żochowski ; Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-110578] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Place hold
Między Wschodem a Zachodem : przez pogranicza Europy / Anne Applebaum ; przeł. Ewa Kulik-Bielińska. Publisher: Warszawa : Prószyński i S-ka, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.15] (1). Place hold
Miejsce kultur etnicznych i regionalnych w jednoczącej się Europie / pod red. Zenona Jasińskiego, Tadeusza Lewowickiego ; Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Publisher: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2007. Other title: Place of ethnic and regional cultures in the uniting Europe = Místo etnických a regionálních kultur v sjednocené Evropě | Místo etnických a regionálních kultur v sjednocené Evropě.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 323.15] (1). Place hold
Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce po II wojnie światowej : wybrane elementy polityki państwa / pod red. Stefana Dudry i Bernadetty Nitschke. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.15] (1). Place hold
Partnerstwo dla przyszłości : szkice o polityce wschodniej i mniejszościach narodowych / Michał Jagiełło. Edition: Wyd. 2 poszerz.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Biblioteka Narodowa, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-092233] (2).
  Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Place hold
Polskie odrodzenie na Białorusi 1988-2005 / Tadeusz Gawin. Publisher: Białystok : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.15] (1). Place hold
Rosja, Ukraina, Białoruś : wybrane dylematy rozwoju / red. nauk. Sylwester Gardocki. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 327] (1). Place hold
Stalin i Europa, 1928-1953 / [oprac.] Timothy Snyder, Ray Brandon ; przekł. Sławomir Kędzierski. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, cop. 2014. Other title: Stalin and Europe : imitation and domination, 1928-1953 | Stalin i Europa.Availability: Copies available for loan: [M-111623] (1).
  Copies available for reference: [CZ 94(4/9)] (1).
Place hold
System polityczno-prawny Białorusi / Ksenia Kakareko. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1). Place hold
Wojna z "reżimem Łukaszenki" / [red. Lech Z. Niekrasz]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prasy Lokalnej, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-092097] (1).
  Copies available for reference: [CZ 323.12/.14] (1).
Place hold
Współczesna sztuka białoruska Od Nowa = Contemporary Belarusian art A New / Krzysztof Stanisławski ; [tłumaczenia na język angielski Maria Apanowicz, Izabella Stanisławska]. Publisher: Warszawa : Stowarzyszenie Kampania Artystyczna, 2011. Other title: Contemporary Belarusian art A New.Availability: Copies available for loan: [M-100496] (1).
  Copies available for hold on place: [M-112736] (1).
Place hold
Źródła nienawiści : konflikty etniczne w krajach postkomunistycznych / pod red. Kamila Janickiego ; z przedm. Artura Kijasa. Publisher: Kraków ; Warszawa : Instytut Wydawniczy Erica : Portal Internetowy "Histmag.org", 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.12/.14] (1). Place hold
Log in to create new lists.

Powered by Koha