PUBLIKOWANIE NAUKOWE Subscribe to this list

| Select titles to:
A manual for writers of research papers, theses, and dissertations : Chicago style for students and researchers / Kate L. Turabian ; revised by Wayne C. Booth, Gregory G. Colomb, Joseph M. Williams and the University of Chicago Press Editorial Staff. Edition: 8th edition.Publisher: Chicago ; London : The University of Chicago Press, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 001.891] (1). Place hold
Developmental editing : a handbook for freelancers, authors, and publishers / Scott Norton. Publisher: Chicago ; London : The University of Chicago Press, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 001.891] (1). Place hold
Digital paper : a manual for research and writing with library and Internet materials / Andrew Abbott. Publisher: Chicago ; London : The University of Chicago Press, cop. 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 001.891] (1). Place hold
Doktoraty i habilitacje : poradnik realizacji / Romuald Kolman, Katarzyna Szczepańska. Publisher: Toruń : Dom Organizatora, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-110538] (1).
  Copies available for reference: [CZ 001.891] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Eloquent science : a practical guide to becoming a better writer, speaker and atmospheric scientist / David M. Schultz. Publisher: Boston : American Meteorological Society, cop. 2009. Online Access: Licencja krajowa Availability: Copies available for reference: [CZ 001.891] (1). Place hold
From dissertation to book / William Germano. Edition: 2nd ed.Publisher: Chicago ; London : The University of Chicago Press, cop. 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 001.891] (1). Place hold
Metodologia badań w glottodydaktyce : wprowadzenie / Weronika Wilczyńska, Anna Michońska-Stadnik. Publisher: Kraków : Avalon : Flair, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1). Place hold
Nauka o informacji w okresie zmian : koncepcje, metody, badania, praktyki : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty przy udziale Marii Przastek-Samokowej i Zuzanny Wiorogórskiej ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2014. Other title: Information science in the change : conceptions, methods, research, practices.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-105557] (1). Place hold
Oceny nauki : Tomaszowice 16-18 listopada 2013 / pod red. Szczepana Bilińskiego. Publisher: Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 001.891] (1). Place hold
Scientific and medical communication : a guide for effective practice / Scott A. Mogull. Publisher: New York ; London : Routledge, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 001.891] (1). Place hold
Scientific style and format : the CSE manual for authors, editors, and publishers / Style Manual Subcommittee, Council of Science Editors. Edition: 8th ed.Publisher: Chicago ; London : The University of Chicago Press, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 001.891] (1). Place hold
Studium przypadku w badaniach naukowych : projektowanie i metody / Robert K. Yin ; tłumaczenie Joanna Gilewicz. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego , cop. 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 001.891] (1). Place hold
Systemy publicznego finansowania nauki w ujęciu międzynarodowym / [autorzy: Marta M. Bojko, Marzena Feldy, Anna Knapińska, Barbara Kowalczyk, Maciej Ostaszewski, Aldona Tomczyńska]. Publisher: Warszawa : Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2016. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 001.891] (1). Place hold
Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych / January Weiner. Edition: Wyd. 4 zm. - 1 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 001.891] (1). Place hold
Tekst naukowy i jego przekład / redakcja Anna Duszak, Anna Jopek-Bosiacka, Grzegorz Kowalski. Publisher: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 001.891] (1). Place hold
The Chicago guide to communicating science / Scott L. Montgomery. Edition: 2nd print.Publisher: Chicago ; London : The University of Chicago Press, dr. 2005. Other title: Communicating science.Availability: Copies available for reference: [CZ 001.891] (1). Place hold
The Chicago guide to writing about multivariate analysis / Jane E. Miller. Edition: 2nd ed.Publisher: Chicago ; London : University of Chicago Press, 2013. Other title: Multivariate analysis.Availability: Copies available for reference: [CZ 001.891] (1). Place hold
Twórczość pracowników naukowych : regulacja prawna / Tomasz Bakalarz. Publisher: Warszawa : Difin, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 001.891] (1). Place hold
Writing science in plain English / Anne E. Greene. Publisher: Chicago ; London : The University of Chicago Press, cop. 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 001.891] (1). Place hold
Współczesne oblicza komunikacji i informacji : problemy, badania, hipotezy / red. Ewa Głowacka, Małgorzata Kowalska, Przemysław Krysiński. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014. Other title: Współczesne oblicz@ komunikacji i informacji.Availability: Copies available for reference: [CZ 316.325] (1). Place hold
Log in to create new lists.

Powered by Koha