AGROTURYSTYKA Subscribe to this list

| Select titles to:
Agroturystyka : przedsiębiorczość na obszarach wiejskich / Jan Sikora. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1). Place hold
Agroturystyka / Michał Sznajder, Lucyna Przezbórska. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-062360] (9).
  Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Place hold
Agroturystyka jako element rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich na przykładzie województwa mazowieckiego - badania pilotażowe gospodarstw agroturystycznych / Anna Mrozik-Kozak ; Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA. Publisher: Warszawa : Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, [ca 2010]. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1). Place hold
Agroturystyka w agrobiznesie / Damian Knecht. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1). Place hold
Agroturystyka, energia odnawialna, ekorolnictwo, kształtowanie środowiska / red. Tomasz Malczyk. Publisher: Nysa : Oficyna Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-094644] (1). Place hold
Alternatywne źródła dochodów ludności rolniczej / [komitet red. Stanisław Sosnowski et al.] ; Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Ropczycach. Publisher: Ropczyce : Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-042666] (1). Place hold
Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego w skali lokalnej / red. nauk. Mestwin Stanisław Kostka, Dorota Ostrowska ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1). Place hold
Innowacyjność w turystyce wiejskiej a nowe możliwości zatrudnienia na obszarach wiejskich = Innovation of rural tourism and new opportunities of employement on rural areas / pod redakcją Wioletty Kamińskiej. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2015. Other title: Innovation of rural tourism and new opportunities of employement on rural areas.Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1). Place hold
Konsulting finansowy w strategii rozwoju przedsiębiorstw i instytucji finansowych / pod red. Marii Dębniewskiej. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1). Place hold
Kultura i turystyka : razem, ale jak? : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Stasiaka. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Małopolska : atlas gospodarstw agroturystycznych / [red. Grzegorz Wamberski]. Publisher: Kraków : Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1). Place hold
Polityka turystyczna / red. nauk. Aleksander Panasiuk. Publisher: Szczecin ; Kopenhaga : Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1). Place hold
Prawno-finansowe uwarunkowania prowadzenia usług turystycznych na polskiej wsi po akcesji do UE : poradnik praktyczny : [opracowanie zbiorowe / pod red. Elżbiety Kmity-Dziasek ; aut. Jerzy Raciborski et al.] ; Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Oddział w Krakowie. Edition: Wyd. 2 zm. i uzup.Publisher: Kraków : CDR, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-005949] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Place hold
Problemy ekonomii i zarządzania : materiały z III ogólnopolskiej studenckiej konferencji naukowej Kraków, 18 maja 2011 r. / Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1). Place hold
Problemy ochrony środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-ukraińskim : region Roztocza : praca zbiorowa. T. 2 / pod red. Antoniego Jarosza, Andrzeja Michałowskiego ; [tł. Mirosław Wereżak] ; Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu w Warszawie [et al.]. Publisher: Lubaczów ; Jarosław : Wydaw. Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu, 2001. Other title: Roztocze.Availability: Copies available for hold on place: [M-081348] (1). Place hold
Przyrodniczo-ekonomiczny potencjał regionów na pograniczu polsko-ukraińskim / pod red. Romana Fedana, Zbigniewa Makieły. Publisher: Jarosław : [Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej], 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1). Place hold
Raport o stanie świata : o postępie w budowie zrównoważonego społeczeństwa / Gary Gardner [et al.] ; z ang. przeł. Eugeniusz Możejko. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, cop. 2004. Other title: State of the world 2003.Availability: Copies available for loan: [M-067942] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Place hold
Reaganomics goes global : what can the EU, Russia and other transition countries learn from the USA? / ed. by Wojciech Bieńkowski, Josef C. Brada and Mariusz-Jan Radło. Publisher: Houndmills, Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-058939] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Place hold
Rekreacja, turystyka i agroturystyka w gospodarce przestrzennej - wyzwanie XXI wieku / red. nauk. Witold Czarnecki ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1). Place hold
Rolnictwo polskie w obliczu integracji z Unią Europejską : politologiczna i ekonomiczna analiza wybranych aspektów problemu : praca zbiorowa / pod red. nauk. Macieja Walkowskiego ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Publisher: Poznań : UAM, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-007231] (4).
  Copies available for hold on place: [M-089549] (1).
Place hold
Socio-economic potential on the Polish-Ukrainian border / Krzysztof Rejman, Vasyl Kravciv (ed.) ; The Bronislaw Markiewicz State Higher School of Technology and Economics in Jaroslaw, Institute of Regional Research of the NAS of Ukraine in Lviv, Association of Polish-Ukrainian Institute in Jaroslaw. Publisher: Jarosław ; Lwów : Publishing House of The Bronisław Markiewicz State Higher School of Technology and Economics in Jarosław, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1). Place hold
Turystyka i rekreacja na obszarach niezurbanizowanych : wybrane zagadnienia / pod red. Ireny Ozimek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1). Place hold
Turystyka i rekreacja szansą rozwoju aktywności społecznej / pod red. Renaty Grzywacz. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1). Place hold
Uwarunkowania rozwoju turystyki : wybrane problemy / pod redakcją Wioletty Kamińskiej. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2015. Other title: Determinants of tourism development : selected issues.Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1). Place hold
Wiejska turystyka kulturowa / Tadeusz Jędrysiak. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1). Place hold
Wsparcie turystyki i agroturystyki na obszarach wiejskich w latach 2007-2013 finansowane ze środków Unii Europejskiej / Anna Mrozik-Kozak ; Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA. Publisher: Warszawa : Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, [ca 2009]. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.7] (1). Place hold
Współczesne zagadnienia zarządzania : przedsiębiorstwo - biznes - region / pod red. Andrzeja Chodyńskiego. Publisher: Kraków : Wydział Ekonomii i Zarządzania Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2009. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-061423] (10).
  Copies available for reference: [CZ 005] (2).
Place hold
Wybrane problemy rozwoju sportu, turystyki i rekreacji / redakcja Roman Fedan, Grażyna Dyrda, Marek Wiśniewski. Publisher: Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza : Stowarzyszenie Instytut Polsko-Ukraiński, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1). Place hold
Źródła przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw w agrobiznesie / pod red. nauk. Dionizego Niezgody. Publisher: Lublin : Katedra Ekonomiki i Organizacji Agrobiznesu Akademii Rolniczej, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1). Place hold
Log in to create new lists.

Powered by Koha