CYBERPRZEMOC Subscribe to this list

| Select titles to:
(Kon)teksty kultury medialnej : analizy i interpretacje. T. 2 / red. nauk. Marek Sokołowski. Publisher: Olsztyn : "Algraf", 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1). Place hold
Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży / Jacek Pyżalski. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1). Place hold
Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży / Jacek Pyżalski. Publisher: Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-100802] (4).
  Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).
Place hold
Agresja i przemoc : współczesne konteksty i wyzwania / red. nauk. Krystyna Barłóg, Ewa Tłuczek-Tadla. Publisher: Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1). Place hold
Agresja wirtualna vs realna : poglądy i badania / [red. nauk.] Zdzisław Majchrzyk, Jan F. Terelak. Publisher: Białystok : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, 2011. Other title: Agresja wirtualna versus realna.Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1). Place hold
Bezpieczna szkoła : założenia i realia / pod red. Tadeusza Gracy. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2013. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1). Place hold
Crime scene investigation / Jacqueline T. Fish [et al.]. Edition: 3rd ed.Publisher: Oxford ; Waltham : Anderson Publishing - an imprint of Elsevier, cop. 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 343.9] (1). Place hold
Cyberprzemoc : o zagrożeniach i szansach na ograniczenie zjawiska wśród adolescentów / Julia Barlińska, Anna Szuster. Edition: Wydanie 1, dodruk 3.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2019. Availability: Copies available for loan: [M-113929] (2).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Place hold
Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży / Robin M. Kowalski, Susan P. Limber, Patricia W. Agatston ; przekł. Adam Wicher. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2010. Availability: Copies available for loan: [M-077602] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Place hold
Cyberprzestępstwa seksualne na szkodę małoletniego w polskim i amerykańskim porządku prawnym / Karolina Kudyba. Edition: Stan prawny : wrzesień 2012.Publisher: Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2015. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1). Place hold
Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym : wybrane patologie społeczno-wychowawcze w cyberprzestrzeni / pod red. Anny Andrzejewskiej, Józefa Bednarka, Sylwii Ćmiel. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, cop. 2013. Other title: Wybrane patologie społeczno-wychowawcze w cyberprzestrzeni.Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 316.325] (1). Place hold
Dziecko w sieci / Bartosz Danowski, Alicja Krupińska. Publisher: Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-104360] (1).
  Copies available for hold on place: [M-081794] (1).
Place hold
Hate crimes in cyberspace / Danielle Keats Citron. Publisher: Cambridge ; London : Harvard University Press, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1). Place hold
Hazard i uzależnienia wirtualne / red. Jarosław Jęczeń, Karolina Komsta, Julia Sak. Publisher: Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1). Place hold
Internet w psychologii : psychologia w Internecie / red. nauk. Bassam Aouli, Kazimierz Czerwiński, Danuta Wosik-Kawala. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; Gniezno : Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium, cop. 2014. Other title: Internet w psychologii - psychologia w Internecie.Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1). Place hold
Internet złych rzeczy / Julia Chmielecka. Publisher: Bielsko-Biała : Wydawnictwo Pascal, 2017. Availability: Copies available for loan: [M-106573] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.77] (1).
Place hold
Introduction to forensic psychology : essentials for law enforcement / Stephanie Scott-Snyder. Publisher: Boca Raton : CRC Press - Taylor & Francis Group, cop. 2017. Availability: Copies available for loan: [M-106063] (1).
  Copies available for reference: [CZ 343.9] (1).
Place hold
Kliniczna psychologia sądowa / Danuta Rode, Karolina Dukała, Joanna Kabzińska, Karolina Zalewska-Łunkiewicz. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : PWN, 2020. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-117064] (3).
  Copies available for reference: [CZ 343.9] (1).
Place hold
Konteksty prawa i praw człowieka / pod red. nauk. Zyty Marii Dymińskiej. Publisher: Kraków : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-112527] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 342.7] (1).
Place hold
Nieletni i świadek w sądzie / Zdzisław Majchrzyk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2014. Other title: Juvenile and witness at court.Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-113028] (2).
  Copies available for reference: [CZ 343.9] (1).
Place hold
Nienawiść w czasach Internetu / Alina Naruszewicz-Duchlińska. Publisher: Gdynia : Novae Res, cop. 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.7] (1). Place hold
Patologia fonoholizmu : przyczyny, skutki i leczenie uzależnienia dzieci i młodzieży od telefonu komórkowego / Stanisław Kozak. Publisher: Warszawa : Difin, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.81/.84] (1). Place hold
Patologie gier cyfrowych : studium z zakresu polityki kryminalnej / Wojciech Andrzej Kasprzak. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1). Place hold
Patologie komunikowania w Internecie : zagrożenia i skutki dla dzieci i młodzieży / Stanisław Kozak. Publisher: Warszawa : Difin, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.77] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Patologie w cyberprzestrzeni : profilaktyka zagrożeń medialnych / redakcja naukowa Danuta Morańska. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu, 2015. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 316.325] (1). Place hold
Pedagogika i profilaktyka społeczna : nowe wyzwania, konteksty, problemy / redakcja naukowa Mariusz Z. Jędrzejko, Adam Szwedzik. Publisher: Milanówek : Centrum Profilaktyki Społecznej - Oficyna Wydawnicza von Velke ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA (ASPRA-JR F.H.U.), 2018. Other title: Education sciences and social preventive measures : new challenges, contexts, problems | Pädagogik und soziale Prävention : neue Herausforderungen, Zusammenhänge, Probleme.Availability: Copies available for loan: [M-114163] (6).
  Copies available for reference: [CZ 37.013.42] (1).
Place hold
Principles of cybercrime / Jonathan Clough. Edition: 2nd ed.Publisher: Cambridge : Cambridge University Press, cop. 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1). Place hold
Promocja zdrowia psychicznego : badania i działania w Polsce. Cz. 2 / pod red. K. Okulicz-Kozaryn, K. Ostaszewskiego. Publisher: Warszawa : Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-090396] (1).
  Copies available for hold on place: [M-115337] (1).
Place hold
Przemoc i mobbing w szkole, w domu, w miejscu pracy / red. nauk. Claire P. Monks, Iain Coyne ; red. nauk. pol. wyd. Małgorzata Gamian-Wilk ; tł. Małgorzata Guzowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. Other title: Bullying in different contexts..Availability: Copies available for loan: [M-103052] (5).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Place hold
Przestępczość teleinformatyczna 2015 / pod redakcją Jerzego Kosińskiego. Publisher: Szczytno : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, 2015. Other title: Przestępczość teleinformatyczna dwa tysiące piętnaście.Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1). Place hold
 <<  <  1  2    >>
Log in to create new lists.

Powered by Koha