DYSLEKSJA Subscribe to this list

| Select titles to:
Dar dysleksji : dlaczego niektórzy zdolni ludzie nie umieją czytać i jak mogą się nauczyć / Ronald D. Davis [oraz] Eldon M. Braun ; przekł. Grażyna Skoczylas. Publisher: Poznań : Zysk i S-ka, cop. 2010. Other title: Gift of dyslexia : why some of the smartest people can`t read and how they can learn.Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1). Place hold
Diagnoza dysleksji : najważniejsze problemy / pod red. Grażyny Krasowicz-Kupis. Edition: Wyd. 2 (popr.).Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-084633] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Place hold
Diagnoza psychopedagogiczna : podstawowe problemy i rozwiązania / Ewa Jarosz, Ewa Wysocka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-085633] (10).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Place hold
Dysleksja : problem znany czy nieznany? / red. Małgorzata Kostka-Szymańska, Grażyna Krasowicz-Kupis. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1). Place hold
Dysleksja : teoria i praktyka / red. nauk. Gavin Reid, Janice Wearmouth ; przekł. Hanna Kostyło, Piotr Kostyło. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. Other title: Dyslexia and literacy.Availability: Copies available for loan: [M-049118] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Place hold
Dysleksja / Wojciech Brejnak. Edition: Wyd. 1 (dodr.).Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2005. Other title: Nie jesteś sam.Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Dysleksja a nauczanie języków obcych : przewodnik dla nauczycieli i rodziców uczniów z dysleksją / Katarzyna Maria Bogdanowicz. Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1). Place hold
Dysleksja i ADHD współwystępujące zaburzenia rozwoju : neuropsychologiczna analiza deficytów pamięci / Małgorzata Lipowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2011. Other title: Neuropsychologiczna analiza deficytów pamięci.Availability: Copies available for loan: [M-084590] (2).
  Copies available for reference: [CZ 159.92] (1).
Place hold
Dysleksja i inne trudności w uczeniu się / Mark Selikowitz ; przeł. Agnieszka Wierzejska. Publisher: Warszawa : Prószyński i S-ka, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Dysleksja rozwojowa : perspektywa psychologiczna : praca zbiorowa / pod red. Grażyny Krasowicz-Kupis. Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-084278] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Dysortografia : uwarunkowania psychologiczne / Izabela Pietras. Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo "Harmonia", 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1). Place hold
Edukacja elementarna w zreformowanym systemie szkolnym. T. 1 / red. nauk. i oprac. Zdzisław Ratajek, Małgorzata Kwaśniewska. Publisher: Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-062400] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Place hold
Jedynka z ortografii? : rozpoznawanie dysleksji, dysortografii i dysgrafii w starszym wieku szkolnym / Janina Mickiewicz. Edition: Wyd. 2.Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-086994] (1). Place hold
Kariera szkolna dzieci w rodzinach o zróżnicowanym statusie społeczno-ekonomicznym / Elżbieta Subocz. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1). Place hold
Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela / pod red. nauk. Danuty Wosik-Kawali, Teresy Zubrzyckiej-Maciąg. Publisher: Kraków : Impuls, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-067068] (4).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Place hold
Kształcenie kompetencji w biegu życia człowieka / red. nauk. Joanna Aksman i Stanisław Nieciuński. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2013. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-111973] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 37] (1).
Place hold
Ku dobrej edukacji / Kazimierz Denek ; Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "AKAPIT" ; Leszno : Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-049180] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Place hold
Logopedia a specjalne potrzeby edukacyjne w obliczu reformy szkolnej / red. nauk.: Wojciech Brejnak, Ewa Wolnicz-Pawłowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2011. Other title: Logopédie et les besoins éducatifs particuliers devant la réforme scolaire.Availability: Copies available for reference: [CZ 376-056.264] (1). Place hold
Nauczycielska diagnoza pedagogiczna w przedszkolu i w szkole / Małgorzata Chojak. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : Difin, 2021. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-117424] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Place hold
Neuropsychologia kliniczna dziecka : wybrane zagadnienia / red. nauk.: Aneta R. Borkowska, Łucja Domańska. Edition: Wyd. 2, 3 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-114880] (14).
  Copies available for reference: [CZ 616.8:159.91] (1).
  Checked out (2).
Place hold
Nowa psychologia dysleksji / Grażyna Krasowicz-Kupis. Edition: Wydanie I - 1 dodruk.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-117588] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Poznanie i komunikacja : rozwój typowy i atypowy / red. zeszytu Marta Białecka-Pikul. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-095960] (1). Place hold
Predyktory przezwyciężania dysleksji rozwojowej : doświadczenia pedagogiczne / Maria Bogumiła Pecyna ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu. Publisher: Opole : Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji : Wydawnictwo Instytut Śląski, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1). Place hold
Psychologia dysleksji / Grażyna Krasowicz-Kupis. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1). Place hold
Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży / redakcja naukowa Iwona Grzegorzewska, Lidia Cierpiałkowska, Aneta R. Borkowska. Edition: Wydanie I - 2 dodruk.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2020. Availability: Copies available for loan: [M-117483] (3).
  Copies available for reference: [CZ 159.92] (1).
Place hold
Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju / pod red. Marty Bogdanowicz i Małgorzaty Lipowskiej. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.92] (1). Place hold
Specjalne potrzeby edukacyjne : wskazówki dla nauczycieli / Jenny Thompson ; przekł. Jolanta Bartosik. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2013. Other title: Essential guide to understanding special educational needs.Availability: Copies available for loan: [M-114023] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w refleksji i działaniu nauczyciela : wybrane zagadnienia / Jolanta Dyrda, Helena Liwo, Katarzyna Materny. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020. Availability: Copies available for loan: [M-117524] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Werbalne i obrazowe przyswajanie liter : nauczanie dzieci z dysleksją i nie tylko... / Leokadia Wiatrowska. Publisher: Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1). Place hold
Wygraj z dysgrafią : zbiór ćwiczeń dla uczniów z trudnościami w pisaniu / Zofia Pomirska, Dorota Wieczorek. Publisher: Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1). Place hold
 <<  <  1  2    >>
Log in to create new lists.

Powered by Koha