ETYKA I NORMY ZAWODOWE Subscribe to this list

| Select titles to:
Adepci dziennikarstwa o dziennikarstwie : młode dziennikarstwo. 3 / pod redakcją Małgorzaty Bożek, Roberta Słabczyńskiego. Edition: Wydanie I.Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020. Other title: Młode dziennikarstwo..Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 050+070] (1). Place hold
Aktualne problemy prawne w psychologii i medycynie / redaktorzy Teresa Gardocka, Agnieszka Fiutak, Dariusz Jagiełło ; autorzy Dorota Bednarek, Michał Boczek, Paulina W. Chełmowska, Agnieszka Fiutak, Teresa Gardocka, Katarzyna Gutbier, Dariusz Jagiełło, Paweł Kowalski, Rafał Kubiak, Katarzyna Mełgieś, Agnieszka Mikos-Sitek, Dorota Parnowska, Jacek Sobczak, Tomasz Wierzchowski, Iwona Wrześniewska-Wal, Martyna Żelazowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1). Place hold
Dziennikarstwo / Marek Chyliński, Stephan Russ-Mohl. Edition: Wyd. 2, popr. i uzup.Publisher: Warszawa : Grupa Wydawnicza Polskapresse, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-055873] (1).
  Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Place hold
Dziennikarze mediów lokalnych w Polsce : między profesjonalizmem a koniecznością przetrwania / Lucyna Szot. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 050+070] (1). Place hold
Etyczność pracy zawodowej nauczycieli : studium teoretyczne / Dariusz Zając. Publisher: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2018. Availability: Copies available for loan: [M-113992] (4).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Place hold
Etyka a zło / pod red. nauk. Doroty Probuckiej. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1). Place hold
Etyka i dobro / pod redakcją naukową Doroty Probuckiej. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1). Place hold
Etyka mediów w obronie wartości = Media ethics in the defence of the values / Michał Drożdż, recenzje naukowe Jerzy Jastrzębski, Arkadiusz Wuwer. Publisher: Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II - Wydawnictwo Naukowe, 2019. Other title: Media ethics in the defence of the values.Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1). Place hold
Etyka pracy socjalnej w filozofii spotkania i dialogu / redakcja Małgorzata Duda, Izabela Rybka, Hubert Kaszyński. Publisher: Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wydawnictwo Naukowe, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1). Place hold
Etyka zawodowa policjanta we współczesnej kulturze służby państwa demokratycznego / Marek Fałdowski. Edition: Wydanie II poprawione i uzupełnione.Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1). Place hold
Filozoficzno-prawne aspekty zawodów prawniczych / Mariusz Paradowski. Edition: Wydanie 1.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo In Plus - Teresa Konarska, 2018. Availability: Copies available for loan: [M-110786] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Place hold
Horyzonty i perspektywy edukacji równościowej / redakcja naukowa: Grzegorz Piekarski, Marta Anna Sałapata. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Gdańsk: Katedra Wydawnictwo Naukowe, 2018. Availability: Copies available for loan: [M-114156] (2).
  Copies available for reference: [CZ 316.7] (1).
Place hold
Humanistyczne wartości zarządzania w poszukiwaniu sensu menedżerskich działań / Józef Penc. Publisher: Warszawa : Difin, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1). Place hold
Kłamstwo i jego wykrywanie : w biznesie, polityce i małżeństwie / Paul Ekman ; [ przeł. Szymon Emilia Draheim, Marek Kowalczyk ]. Edition: Wyd. 2 zm., 2 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1). Place hold
Kształcenie w zakresie etyki dziennikarskiej w kontekście mediów społecznościowych / Małgorzata Laskowska. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 050+070] (1). Place hold
Kultura pracy / Zdzisław Wołk. Publisher: Sulechów : Wyższa Szkoła Zawodowa Administracji Publicznej, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-049021] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Place hold
Media ethics : issues & cases / [edited by] Philip Patterson, Lee Wilkins. Edition: 8th ed., international ed.Publisher: Boston [etc.] : McGraw-Hill Education, cop. 2014. Other title: Media ethics : issues and cases.Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1). Place hold
Morale. Cz. 1, Teoretyczne i metodologiczne aspekty badania zjawiska morale / redakcja naukowa Marian Cieślarczyk, Aleksandra Skrabacz ; Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa UPH w Siedlcach, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Publisher: Warszawa : Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2016. Other title: Teoretyczne i metodologiczne aspekty badania zjawiska morale.Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1). Place hold
Odpowiedzialność społeczna i przeciwdziałanie korupcji w zarządzaniu organizacją / Jerzy Kowalczyk. Publisher: Warszawa : CeDeWu. PL Wydawnictwa Fachowe, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1). Place hold
Podejście etyczne w rachunkowości a jakość sprawozdań finansowych / Marek Cieślak ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1). Place hold
Policja w Polsce : stan obecny i perspektywy : praca zbiorowa. T. 1 / pod red. Adama Szymaniaka i Wiesława Ciepieli. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1). Place hold
Potencjał biznesowy mediów społecznościowych : diagnoza, metody, komunikacja / Katarzyna Bachnik, Justyna Szumniak-Samolej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Poltext, cop. 2015. Availability: Copies available for loan: [M-101125] (1).
  Copies available for reference: [CZ 004] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Profesjonalizm lekarski / pod red. Janusza Janczukowicza ; [aut. Irene McTaggart et al.]. Publisher: Warszawa : Medical Tribune Polska, 2014. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-106853] (16).
  Copies available for reference: [CZ 614.2] (1).
Place hold
Selekcja genetyczna w prokreacji medycznie wspomaganej : etyczne i prawne kryteria / Marta Soniewicka. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1). Place hold
Społeczeństwo odpowiedzialne? : o aspektach odpowiedzialności w życiu społecznym jednostek / redakcja Katarzyna Cikała, Wojciech B. Zieliński. Publisher: Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe, 2015. Other title: O aspektach odpowiedzialności w życiu społecznym jednostek.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-107545] (1). Place hold
Strategie dla kultury, kultura dla rozwoju : zarządzanie strategiczne instytucją kultury / pod red. Martyny Śliwy. Publisher: Kraków : Małopolski Instytut Kultury ; [Warszawa] : współpr. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, cop. 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1). Place hold
Teoretyczne i praktyczne kłopoty z wartościami i wartościowaniem : szkice z aksjologii stosowanej / Bohdan Dziemidok. Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 1] (1). Place hold
The new ethics of journalism : principles for the 21st century / Kelly McBride, Tom Rosenstiel [eds.]. Publisher: Los Angeles [etc.] : SAGE : CQ Press, cop. 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1). Place hold
Uchybienie godności urzędu sędziego jako podstawa odpowiedzialności dyscyplinarnej / Michał Laskowski. Edition: Stan prawny na 1 lutego 2019 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2019. Availability: Copies available for loan: [M-111865] (3).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Place hold
Wykłady z etyki biznesu / Wojciech Gasparski. Edition: Nowa edycja uzup.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1). Place hold
 <<  <  1  2    >>
Log in to create new lists.

Powered by Koha