DOROSŁE DZIECI ALKOHOLIKÓW (DDA) Subscribe to this list

| Select titles to:
Dependence : let's talk about it openly = Uzależnienia : porozmawiajmy o tym głośno / [ed. board Michalina Taczanowska, Katarzyna Barańska, Jarosław Brzoskowski ; transl. Sara Morawski. Publisher: Kraków : Polish Academy of Arts and Sciences, 2011. Other title: Uzależnienia : porozmawiajmy o tym głośno.Availability: Copies available for loan: [M-094482] (2).
  Copies available for reference: [CZ 613.81/.84] (1).
Place hold
Diagnostyka i profilaktyka w teorii i praktyce pedagogicznej / pod red. Marii Deptuły. Publisher: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-094221] (5).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Place hold
Gdzie się podziało moje dzieciństwo : o dorosłych dzieciach alkoholików / [red. Piotr Żak]. Edition: Wyd. 2 popr.Publisher: Kielce : "Charaktery", 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-095887] (1). Place hold
Miejsce rodziny i szkoly w profilaktyce uzależnień : Świętokrzyskie Dni Profilaktyki - Kielce 2003, Ogólnopolska Konferencja 14-15 maja 2003 roku : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Sakowicza i Anny Kieszkowskiej ; Akademia Świętokrzyska. Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Publisher: Kielce : Jedność, cop. 2003. Availability: Copies available for loan: [M-045874] (1).
  Copies available for hold on place: [M-086991] (1).
Place hold
Na zdrowie! : jak poradzić sobie z uzależnieniem od alkoholu / Bohdan T. Woronowicz. Publisher: Poznań : Media Rodzina ; Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, copyright 2008. Other title: Jak poradzić sobie z uzależnieniem od alkoholu.Availability: Copies available for reference: [CZ 613.81/.84] (1). Place hold
Oblicza współczesnych uzależnień / red. nauk. Lidia Cierpiałkowska ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Edition: Wyd. 2.Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.81/.84] (1). Place hold
Rodzinne uwarunkowania psychospołeczne funkcjonowania Dorosłych Dzieci Alkoholików / Maria Ryś. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-108791] (1). Place hold
Strategie interwencji kryzysowej / Richard K. James, Burl E. Gilliland ; [tł. Andrzej Bidziński, Krzysztof Mazurek]. Publisher: Warszawa : Parpamedia - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Wydawnictwo Edukacyjne, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-003471] (5).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Place hold
Strategie rozwiązywania problemów uzależnień / pod red. Sylwii Badory i Ireny Mudreckiej ; Uniwersytet Opolski. Publisher: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.81/.84] (1). Place hold
Ukryte piętno : zagrożenia rozwoju w okresie dzieciństwa / red. nauk. Anna Brzezińska, Sławomir Jabłoński, Marta Marchow. Publisher: Poznań : Wydaw. Fundacji Humaniora, cop. 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-095976] (1). Place hold
Uzależnienia : geneza, terapia, powrót do zdrowia / Bohdan T. Woronowicz. Publisher: Poznań : Media Rodzina ; Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, cop. 2009. Availability: Copies available for loan: [M-111591] (10).
  Copies available for reference: [CZ 613.81/.84] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Uzależnienia w praktyce klinicznej : zagadnienia diagnostyczne / pod red. Barbary Bętkowskiej-Korpała ; Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-088156] (4).
  Copies available for reference: [CZ 613.81/.84] (1).
Place hold
Wspomóc uzależnionych od alkoholu : refleksja psychologiczno-teologiczna / red. Jan Dziedzic, Jan Klimek. Publisher: Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe, 2017. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 613.81/.84] (1). Place hold
Zagrożenia współczesnej rodziny / red. naukowa Elżbieta Lisowska ; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Publisher: Kielce : Staraniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych [etc.], 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-108772] (1). Place hold
Zagrożona młodzież i rodzina w środowisku lokalnym / red. nauk. Krzysztof Gąsior, Mirosław Jamrożek ; Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji, Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego. Publisher: Kielce : [s.n.], 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1). Place hold
Zakuci w kajdany / Katarzyna Bosowska. Publisher: Kraków : Wydawnictwo WAM, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1). Place hold
Zanim będzie za późno : przemoc i kontrola w rodzinie / Robert J. Ackerman, Susan E. Pickering ; przekł. Monika Gajdzińska. Edition: Wyd. 1 w jęz. pol.Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004. Other title: Before it's too late.Availability: Copies available for loan: [M-111041] (5).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Place hold
Log in to create new lists.

Powered by Koha