DOMY DZIECKA Subscribe to this list

| Select titles to:
Dziecko w systemie pomocy społecznej : poradnik dla pracowników socjalnych, wychowawców i innych osób zajmujących się prawami i wychowaniem dzieci i młodzieży / Katarzyna Braun [et al.] ; zespół aut. pod red. Anny Dunajskiej i Adama Lisowskiego. Edition: Stan prawny na dzień 10 marca 2006 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Verlag Dashofer, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Instytucje wsparcia społecznego : skrypt dla studentów / Dorota Smykowska ; Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi. Publisher: Łódź : WSInf Wyższa Szkoła Informatyki, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
  Checked out (1).
  On hold (1).
Jak kochać dziecko ; Momenty wychowawcze ; Prawo dziecka do szacunku / Janusz Korczak ; [red. nauk. tomu Stefan Wołoszyn ; oprac. tekstów, geneza utworów i uwagi o tekstach Elżbieta Cichy] ; Instytut Badań Edukacyjnych, Instytut Badań Literackich PAN, Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Latona : przy współudz. Spółdzielni Wydaw. "Czytelnik", 1993. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Kodeks rodzinny i opiekuńczy : komentarz / red. Krzysztof Pietrzykowski ; aut. Janusz Gajda [et al.]. Edition: Wyd. 2, [stan prawny na dzień 1.5.2010 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.6] (1).
Opieka i wychowanie w Polsce - problemy u progu XXI wieku : praca zbiorowa / pod red. Zofii Brańki ; Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Text", 1999. Availability: Copies available for loan: [M-080598] (1).
  Copies available for hold on place: [M-087069] (1).
Pisma rozproszone : listy : (1913-1939). 1 / Janusz Korczak ; [red. nauk. tomu Hanna Kirchner ; oprac. tekstów, genezy utworów i uwagi o tekstach oraz przypisy Bożena Wojnowska ; tł. tekstów hebrajskich, przekł. filologiczny Ewa Świderska, oprac. literackie Hanna Kirchner] ; Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka. Publisher: Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Pisma rozproszone : listy : (1913-1939). 2 / Janusz Korczak ; [red. nauk. tomu Hanna Kirchner ; oprac. tekstów, genezy utworów i uwagi o tekstach oraz przypisy Bożena Wojnowska ; tł. tekstów hebrajskich, przekł. filologiczny Ewa Świderska, oprac. literackie Hanna Kirchner] ; Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka. Publisher: Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Prawo rodzinne / Jerzy Ignatowicz, Mirosław Nazar. Edition: Stan prawny na 15 lutego 2005 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-094127] (10).
Przemoc i mobbing w szkole, w domu, w miejscu pracy / red. nauk. Claire P. Monks, Iain Coyne ; red. nauk. pol. wyd. Małgorzata Gamian-Wilk ; tł. Małgorzata Guzowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. Other title: Bullying in different contexts..Availability: Copies available for loan: [M-103052] (4).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
  Checked out (1).
Rodzina i jej wspomaganie : (wypisy wybranych tekstów z pedagogiki społecznej i opiekuńczej z lat 1990-2004) / Bożena Matyjas. Publisher: Kielce : Wydawnictwo Uczelniane Wszechnica Świętokrzyska, 2005. Other title: Aiding a family : (excerpts from selected texts in social and care pedagogy during 1990-2004).Availability: Copies available for hold on place: [M-108743] (1).
Rodzina wobec zagrożeń / red. nauk. Małgorzata Duda. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-055199] (2).
  Copies available for hold on place: [M-108797] (1).
Rozwój systemu opieki i resocjalizacji : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Stochmiałka. Publisher: Częstochowa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1994. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Wandalizm : aspekty socjologiczne, psychologiczne i prawne / pod red. Brunona Hołysta. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. Availability: Copies available for hold on place: [M-088881] (1).
Wartość i dobro rodziny / red. Jarosław Jęczeń, Marian Zdzisław Stepulak ; [Instytut Nauki o Rodzinie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II]. Publisher: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-108771] (1).
Log in to create new lists.

Powered by Koha