OCHRONA DÓBR KULTURY Subscribe to this list

| Select titles to:
Cultural security : evaluating the power of culture in international afairs / Erik Nemeth. Publisher: London : Imperial College Press, cop. 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.15] (1). Place hold
Cyfryzacja w naukach o przeszłości i ochronie zabytków : analiza potencjału i zagrożeń na wybranych przykładach / redakcja naukowa Rafał Zapłata. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.94] (1). Place hold
Konwergencja zasobów architektury lokalnej dla współczesnych potrzeb na terenie Małopolski / Wojciech Jan Chmielewski, Tomasz Kapecki ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2019. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1). Place hold
Ku nowej filozofii dziedzictwa / Andrzej Tomaszewski ; wybrała i oprac. Ewa Święcka. Publisher: Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-110474] (1).
  Copies available for reference: [CZ 72] (1).
Place hold
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych : materiał szkoleniowy dla szeregowych / [red. Zbigniew Falkowski ; zespół aut. Zbigniew Falkowski et al.]. Publisher: Warszawa : Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1). Place hold
Nowa przestrzeń dla kultury : Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 / [korekta i red. tekstu: Magdalena Chudzik, Maria Grykin (wersja pol.), Alicja Kowalska (wersja ang.)]. Edition: Stan na dzień 31 marca 2014.Publisher: Warszawa : Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Departament Funduszy Europejskich, 2014. Availability: Copies available for hold on place: [M-112659] (1). Place hold
Ochrona dziedzictwa architektury i urbanistyki : doktryny, teoria, praktyka / Andrzej Kadłuczka ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1). Place hold
Ochrona praw człowieka w wymiarze uniwersalnym : aksjologia, instytucje, nowe wyzwania, praktyka. 1 / redakcja naukowa Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak ; [Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach]. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1). Place hold
Planowanie dziedzictwa / Gregory Ashworth. Publisher: Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-110473] (1).
  Copies available for reference: [CZ 7] (1).
Place hold
Polskie przestrzenie kultury : wybrane zagadnienia / Mateusz Gyurkovich. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2019. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1). Place hold
The cultural treasury of Serbia / edited by Jovan Janićijević ; written by Jovan Janićijević ; translated edition by Alice Copple-Tošić. Edition: 2nd edition.Publisher: Belgrade : IDEA, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(4/9)] (1). Place hold
Współczesne wyzwania teorii i praktyki bezpieczeństwa / redakcja: Sławomir M. Mazur, Monika Ostrowska. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM KAAFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-110228] (1).
  Copies available for reference: [CZ KA 327.56/.57] (1).
Place hold
Log in to create new lists.

Powered by Koha