MNIEJSZOŚCI NARODOWE - MEDIA Subscribe to this list

| Select titles to:
Być narodem? : Ślązacy o Śląsku / Elżbieta Anna Sekuła [et al.] ; Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012. Availability: Copies available for hold on place: [M-108487] (1). Place hold
Dialog kultur czy zarzewie konfliktów? : problematyka mniejszości narodowych i etnicznych w Europie / pod redakcją Tomasza Gajownika, Pawła Pietnoczki, Krzysztofa Sidorkiewicza. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.15] (1). Place hold
Etniczne odsłony pogranicza : kwestie etniczne a pogranicze polsko-niemieckie : praca zbiorowa / pod red. Wiesława S. Burgera. Publisher: Szczecin : Wydaw. Naukowe US, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.15] (1). Place hold
Kultura mniejszości narodowych i grup etnicznych w Europie / pod red. Zenona Jasińskiego i Tadeusza Lewowickiego ; Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Publisher: Opole : Wydaw. UO, 2004. Other title: Culture of national minorities and ethnic groups in Europe.Availability: Copies available for reference: [CZ 323.15] (1). Place hold
Lokalne komunikowanie polityczne / red. nauk. Wojciech Furman, Paweł Kuca. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1). Place hold
Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce po II wojnie światowej : wybrane elementy polityki państwa / pod red. Stefana Dudry i Bernadetty Nitschke. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.15] (1). Place hold
Mowa nienawiści w przestrzeni publicznej : raport z badań prasy w 2014 roku / Adam Bulandra, Jakub Kościółek (red.), Mateusz Zimnoch. Publisher: Kraków : Stowarzyszenie Interkulturalnipl : Fundacja Dialog-Pheniben, 2015. Other title: Raport z badania prasy w 2014 roku.Availability: Copies available for reference: [CZ 050+070] (1). Place hold
Oblicza bezpieczeństwa / redakcja Tomasz Cichoń, Witold Mazurek, Anna Suchoń, Wojciech Węglarz. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Attyka, 2015. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1). Place hold
Podróże po mniejszym niebie : dotowane pisma mniejszości niemieckiej w Polsce jako prasa środowiskowa po 1989 roku / Marta Jas-Koziarkiewicz ; Katedra Europeistyki. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Uniwersytet Warszawski. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr, 2009. Other title: Dotowane pisma mniejszości niemieckiej w Polsce jako prasa środowiskowa po 1989 roku.Availability: Copies available for hold on place: [M-040032] (1). Place hold
Polska scena polityczna : środowiska - komunikacja polityczna - strategie / pod red. Katarzyny Sobolewskiej-Myślik, Agnieszki Hess, Krzysztofa Kowalczyka. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, cop. 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 329] (1). Place hold
Society in focus : an introduction to sociology / William E. Thompson, Joseph V. Hickey, Mica L. Thompson. Edition: Eighth edition.Publisher: Lanham ; Boulder ; New York ; London : Rowman & Littlefield, copyright 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 316] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Tożsamość, nowoczesność, stereotypy / pod red. Renaty Dopierały i Kai Kaźmierskiej. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos", 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.6] (1). Place hold
Współczesne media - wolne media? T. 3 / red. Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.7] (1). Place hold
Log in to create new lists.

Powered by Koha