EDUKACJA, PEDAGOGIKA MEDIALNA Subscribe to this list

| Select titles to:
Aktualne problemy pedagogiczne : konteksty i wyzwania / redakcja naukowa Daria Becker-Pestka, Elżbieta Kowalik. Publisher: Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa ; Warszawa : CeDeWu, 2016. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Bezpieczna szkoła : założenia i realia / pod red. Tadeusza Gracy. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2013. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Cyberprzestrzeń i edukacja / red. nauk. Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2012. Availability: Copies available for hold on place: [M-107882] (1).
Cyberświat - możliwości i zagrożenia / red. nauk. Józef Bednarek, Anna Andrzejewska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak Teresa i Józef Śniecińscy, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-107883] (1).
Cywilizacja medialna : geneza, ewolucja, eksplozja / Tomasz Goban-Klas. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-002987] (3).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Człowiek w l@biryncie sieci / red. nauk. Jarosław Jęczeń, Karolina Komsta. Publisher: Lublin : Stowarzyszenie "Rodzina" z Puław, 2013. Other title: Człowiek w labiryncie sieci.Availability: Copies available for hold on place: [M-107890] (1).
Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego / red. nauk. Józef Bednarek. Publisher: Warszawa : Difin, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.325] (1).
Doświadczanie zmian w teorii i praktyce pedagogicznej / redakcja naukowa Joanna Skibska i Justyna Wojciechowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2015. Availability: Copies available for loan: [M-112704] (4).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Dydaktyka mediów / Friedrich W. Kron, Alivisos Sofos ; przekł.: Joanna Sztobryn-Giercuszkiewicz. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-089278] (17).
  Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Dylematy współczesnego wychowania i edukacji / pod red. nauk. Anny Kozłowskiej ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2007. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-064579] (9).
  Copies available for reference: [CZ KA 37] (1).
Dziennikarstwo internetowe / Leszek Olszański. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-004794] (3).
  Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
  On hold (1).
Edukacja dla społeczeństwa wiedzy / red. nauk. Maria Kozielska. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-053838] (1).
  Copies available for hold on place: [M-107888] (1).
Edukacja i kultura popularna / Witold Jakubowski. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Edukacja poprzez kulturę : kreatywność i innowacyjność/ pod red. nauk. Doroty Ilczuk i Sławomira Ratajskiego ; [aut. Juliusz Braun et al.]. Publisher: Warszawa : Polski Komitet do spraw UNESCO, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna wyzwaniem dla nauczycieli i wychowawców nowego wieku / red. nauk. Eugeniusz Bielicki, Mieczysław Ciosek ; Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-112399] (9).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Edukacja szansą aktywizacji lokalnego rynku pracy / pod red. Urszuli Pulińskiej. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-014538] (1).
Edukacja w świecie kultury popularnej / Witold Jakubowski. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Edukacja wspierana komputerowo a humanistyczne wartości pedagogiki / Janusz Morbitzer. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-003350] (9).
  Copies available for hold on place: [M-111981] (1).
Fotograficzne gatunki dziennikarskie / Kazimierz Wolny-Zmorzyński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2007. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-070633] (6).
  Copies available for hold on place: [M-095530] (1).
Gatunki dziennikarskie : teoria, praktyka, język / Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Andrzej Kaliszewski, Wojciech Furman. Edition: Wyd. 2Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-055995] (2).
  Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
  Checked out (1).
Global education up to the future / ed. by Amantius Akimjak, Donna Harrel Lubcker. Publisher: Warszawa [etc.] : OWP "SIM", 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-111988] (1).
Internetowe gatunki dziennikarskie / red. nauk. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Wojciech Furman. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
  Checked out (2).
Jak uczy się mózg / Manfred Spitzer ; przeł. Małgorzata Guzowska-Dąbrowska ; [red. nauk. wyd. pol. Maria Jagodzińska]. Edition: Wyd. 1, 1 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.95/.953] (1).
Kompetencje informacyjne młodzieży : analiza - stan faktyczny - kształcenie na przykładzie Polski, Niemiec i Wielkiej Brytanii / Justyna Jasiewicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012. Other title: Youth information literacy : analysis - actual state - education in Poland, Germany and Great Britain.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-105548] (1).
Komunikacja społeczna w edukacji : inspiracje, analizy, działania / pod red. Mirosławy Nowak-Dziemianowicz, Kazimierza Czerwińskiego i Wojciecha J. Maliszewskiego. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Kształcenie ustawiczne - idee i doświadczenia : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Pawła Kruszewskiego, Józefa Półturzyckiego, Eugenii Anny Wesołowskiej ; Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. Publisher: Płock : Wydaw. Naukowe "Novum", 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.83] (1).
Kultura konwergencji : zderzenie starych i nowych mediów / Henry Jenkins ; tł. Małgorzata Bernatowicz, Mirosław Filiciak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-014827] (1).
  Copies available for hold on place: [M-108540] (1).
Kultura, edukacja, technologia kształcenia : konteksty nowomedialne / redakcja naukowa Wojciech Skrzydlewski. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2017. Availability: Copies available for loan: [M-114069] (4).
  Copies available for reference: [CZ 316.325] (1).
Logopedia : standardy postępowania logopedycznego : podręcznik akademicki / redakcja naukowa: Stanisław Grabias, Jolanta Panasiuk, Tomasz Woźniak. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-111654] (1).
  Copies available for reference: [CZ 376-056.264] (1).
  Checked out (2).
Manipulacja - media - edukacja / red. Bronisław Siemieniecki. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-050982] (2).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
 <<  <  1  2  3    >>
Log in to create new lists.

Powered by Koha