PARTIE I ORGANIZACJE POLITYCZNE Subscribe to this list

| Select titles to:
"W kręgu państwa i władzy" : koncepcje ustroju politycznego polskich konserwatystów (1926-1939) / Tomasz Sikorski. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 329] (1). Place hold
Aksamitni terroryści : narodowy bolszewizm w Federacji Rosyjskiej / Przemysław Jan Sieradzan ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Nauk Politycznych. Zakład Badań Wschodnich. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy "Elipsa", 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 329] (1). Place hold
American government and politics today / Steffen W. Schmidt, Mack C. Shelley, Babara A. Bardes. Edition: 2007-2008 ed.Publisher: Belmont : Thomson/Wadsworth, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1). Place hold
Anatomia władzy / Michał Karnowski, Eryk Mistewicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Czerwone i Czarne, 2010. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1). Place hold
Antykomunizm po komunizmie / pod red. Jacka Kloczkowskiego. Publisher: Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 329] (1). Place hold
Antykomunizm polski : tradycje intelektualne : wybór tekstów źródłowych / pod red. Bogdana Szlachty ; oprac. zespół w składzie Henryk Głębocki [et al.]. Publisher: Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 329] (1). Place hold
Autonomia terytorialna w perspektywie europejskiej. T. 3, Regionalne i lokalne partie polityczne i systemy partyjne / red. Jan Iwanek, Waldemar Wojtasik. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014. Other title: Regionalne i lokalne partie polityczne i systemy partyjne.Availability: Copies available for reference: [CZ 323] (1). Place hold
Budowanie demokracji : podziały społeczne, partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce / Mirosława Grabowska, Tadeusz Szawiel. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-053897] (2).
  Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Place hold
CDU/CSU wobec polityki niemieckiej Republiki Federalnej Niemiec 1949-1969 / Janusz Józef Węc. Publisher: Kraków : Wydaw. i Drukarnia Pijarów, 2000. Other title: Christlich-Demokratische Union Deutschlands/Christlich-Soziale Union wobec polityki niemieckiej Republiki Federalnej Niemiec 1949-1969.Availability: Copies available for reference: [CZ 329] (1). Place hold
Chrześcijańska demokracja w Polsce : przyczyny słabości i szanse rozwoju / Dominika Sozańska ; przedm. Hieronim Kubiak. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2011. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-104504] (12).
  Copies available for reference: [CZ KA 329] (1).
Place hold
Ćwierć wieku polityki lokalnej w Europie Środkowo-Wschodniej / redakcja Maciej Drzonek, Magdalena Musiał-Karg, Artur Wołek. Publisher: Kraków : Akademia "Ignatianum" : Wydawnictwo WAM, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1). Place hold
Czeski i polski system partyjny : analiza porównawcza / Marek Migalski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-035655] (1).
  Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Place hold
Demokracja : zasady, procedury, instytucje / Marek Bankowicz. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-057257] (2).
  Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Place hold
Demokracja polska na początku drugiej dekady XXI wieku / pod red. Zbigniewa Machelskiego ; Uniwersytet Opolski. Publisher: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1). Place hold
Demokracja w Polsce po 2005 roku / pod red. Danuty Karnowskiej. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-099353] (1).
  Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Place hold
Demokracje zachodnioeuropejskie : analiza porównawcza / pod red. Andrzeja Antoszewskiego i Ryszarda Herbuta ; [aut. Robert Alberski et al.]. Edition: Wyd. 3 zm.Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1). Place hold
Doktryny polityczne XIX i XX wieku : liberalizm, konserwatyzm, socjalizm, doktryna socjaldemokracji, nauczanie społeczne Kościoła, totalitaryzm / pod red. Krystyny Chojnickiej i Wiesława Kozuba-Ciembroniewicza ; [aut.: Marian Bębenek et al.]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000. Other title: Liberalizm, konserwatyzm, socjalizm, doktryna socjaldemokracji, nauczanie społeczne Kościoła, totalitaryzm.Availability: Copies available for loan: [M-023912] (8).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Place hold
Eduskunta - parlament Finlandii / Marian Grzybowski ; Kancelaria Sejmu. Biuro Informacyjne. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 328] (1). Place hold
Europa i integracja europejska w polskiej myśli politycznej XX wieku / pod red. Jerzego Juchnowskiego i Janusza Tomaszewskiego. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-092524] (3).
  Copies available for hold on place: [M-097662] (1).
Place hold
Europeizacja partii politycznych i grup interesu w wybranych krajach partnerstwa wschodniego i kandydujących do Unii Europejskiej / Agnieszka K. Cianciara, Adam Burakowski, Paweł Olszewski, Jakub Wódka. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-099429] (1).
  Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Place hold
Europejska lewica wobec szans i wyzwań XXI wieku : materiały z Konferencji Naukowej poświęconej przemianom europejskiej i polskiej myśli socjaldemokratycznej, Kraków, 27-28 luty 2001 r. / pod red. Jerzego Kornasia ; Towarzystwo Polskiej Myśli Państwowej w Krakowie, Rada Krakowska Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Publisher: Kraków : Trans-Krak, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-006706] (4).
  Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Place hold
Europejska Partia Ludowa i Europejska Partia Ludowa - Europejscy Demokraci w Parlamencie Europejskim : przewodnik / [Jürgen Wahl ; tł. Marcin Wiatr]. Publisher: Gliwice : "Wokół nas" Rafał Budnik i Marek Kusto, cop. 2005. Other title: EPL i EPL-ED w Parlamencie Europejskim - przewodnik.Availability: Copies available for reference: [CZ 329] (1). Place hold
Europejska Unia Demokratyczna czyli O współpracy partii chrześcijańsko-demokratycznych i konserwatywnych / Beata Kosowska-Gąstoł. Publisher: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-076108] (1).
  Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Place hold
Federalizm : teorie i koncepcje / pod red. Wiesława Bokajły. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-092044] (6).
  Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Place hold
Finansowanie partii politycznych / Artur Ławniczak. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 329] (1). Place hold
Finansowanie polityki : wybory, pieniądze, partie polityczne / pod red. Marcina Waleckiego ; Instytut Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 329] (1). Place hold
Frustracja i nadzieja : Słowacja po zabójstwie Kuciaka / Krzysztof Dębiec, Jakub Groszkowski. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 323] (1). Place hold
Homo politicus : społeczne podstawy polityki / Seymour Martin Lipset ; przeł. Grażyna Dziurdzik-Kraśniewska. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1). Place hold
Ideologie polityczne : wprowadzenie / Andrew Heywood ; przekł. Miłosz Habura, Natalia Orłowska, Dorota Stasiak ; red. nauk. Tomasz Żyro. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-006319] (4).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Place hold
Ile ojczyzn? Ile patriotyzmów? / red. Michał Syska ; [aut. Jan Józef Lipski [et al.] ; Ośrodek Myśli Społecznej im. F. Lassalle'a]. Publisher: Warszawa : "Książka i Prasa", 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 329] (1). Place hold
 <<  <  1  2  3  ...  5    >>
Log in to create new lists.

Powered by Koha