LOBBING Subscribe to this list

| Select titles to:
American government and politics today / Steffen W. Schmidt, Mack C. Shelley, Babara A. Bardes. Edition: 2007-2008 ed.Publisher: Belmont : Thomson/Wadsworth, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1). Place hold
Deficyt demokracji w Unii Europejskiej a europejskie grupy interesów / pod red. Urszuli Kurczewskiej ; Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2008. Availability: Copies available for loan: [M-049685] (1).
  Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Place hold
Diplomatic interference and the law / Paul Behrens. Publisher: Oxford ; Portland, Or. : Hart Publishing, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 327] (1). Place hold
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa. Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. z komentarzem / komentarz Marcin Michał Wiszowaty ; ujednolicony tekst ustawy Biuro Legislacyjne Kancelarii Sejmu. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2010. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-083722] (2).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Place hold
Ekonomia polityczna Unii Europejskiej i jej problemy / Kazimierz Tarchalski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo WNT, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.923] (1). Place hold
Europeizacja partii politycznych i grup interesu w wybranych krajach partnerstwa wschodniego i kandydujących do Unii Europejskiej / Agnieszka K. Cianciara, Adam Burakowski, Paweł Olszewski, Jakub Wódka. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-099429] (1).
  Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Place hold
Grupy interesu : teorie i działanie / pod red. Zbigniewa Machelskiego i Lecha Rubisza. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-077883] (1).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Place hold
Grupy interesu i lobbing w amerykańskim systemie politycznym / Konrad Oświecimski. Publisher: Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1). Place hold
Kompendium wiedzy o lobbingu : praca zbiorowa / pod kier. Arkadiusza Protasa ; Anna Lewicka-Strzałecka [et al.]. Publisher: Warszawa : Związek Pracodawców Business Centre Club ; Bydgoszcz : Forum Związków Zawodowych, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1). Place hold
Komunikacja wizualna : public relations, reklama, branding / Monika Bronowicz. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Astrum, [2013]. Availability: Copies available for loan: [M-111573] (1). Place hold
Koniec Europy jaką znamy / red. Przemysław Wielgosz. Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-108114] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Place hold
Kontrola legalności ustawy w Sejmie / pod redakcją Piotra Radziewicza ; [autorzy Piotr Chybalski, Katarzyna Kubuj, Marzena Laskowska, Anna Młynarska-Sobaczewska, Ewa Popławska, Piotr Radziewicz, Michał Ziółkowski]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-105376] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Place hold
Kształtowanie się środowiska biznesu jako grupy interesu w Polsce / pod red. Jolanty Gładys-Jakóbik. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1). Place hold
Lobbing : sztuka skutecznego wywierania wpływu / Krzysztof Jasiecki, Małgorzata Molęda-Zdziech, Urszula Kurczewska. Edition: Wyd. 2 uaktualn.Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-059149] (3).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Place hold
Lobbing gospodarczy w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej / Michał Piechowicz. Publisher: Toruń : Wydawnictwo MADO, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.923] (1). Place hold
Lobbing i grupy interesu w Unii Europejskiej : proces konsolidacji systemu / Urszula Kurczewska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1). Place hold
Lobbing i jego sekrety / Michel Clamen ; [red. nauk. wyd. pol. Małgorzata Molęda-Zdziech ; tł. Anna Janowska, Agnieszka Kühnl-Kinel]. Publisher: Warszawa : Wydaw. Felberg SJA, 2005. Other title: Lobbying et ses secrets.Availability: Copies available for loan: [M-082295] (3).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Place hold
Lobbing na rzecz polskich regionów w Brukseli - przygotowanie do aktywnego członkowstwa w Unii Europejskiej / Danuta Berlińska, Lech M. Nijakowski ; Stowarzyszenie Instytut Śląski. Publisher: Opole : IŚ, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-064499] (1).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Place hold
Lobbing w Polsce / Paweł Kuczma. Publisher: Toruń : Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1). Place hold
Lobbing w samorządzie województwa : raport z badań i monitoringu / pod red. Grzegorza Makowskiego ; [aut. raportu Jarosław Zbieranek et al.] ; Instytut Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1). Place hold
Lobbing w świetle teorii wyboru publicznego / Marcin Kalinowski. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1). Place hold
Machiavelli w Brukseli : sztuka lobbingu w Unii Europejskiej / Rinus van Schendelen ; przekł.: Joanna Bojko, Krzysztof Bolesta. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006. Other title: Sztuka lobbingu w Unii Europejskiej.Availability: Copies available for reference: [CZ 328] (1). Place hold
Mały słownik politologii / pod red. Stefana Opary i zespołu. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1). Place hold
Mandat przedstawicielski w teorii, prawie i praktyce poselskiej / red. nauk. Maria Kruk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2013. Online Access: Click here to access online | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1). Place hold
Marketing polityczny / Paweł Dzieciński ; Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Publisher: Włocławek : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1). Place hold
Marketing polityczny w teorii i praktyce / pod red. Andrzeja W. Jabłońskiego i Leszka Sobkowiaka. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1). Place hold
Model kompetencji współczesnego lobbysty / Joanna Dzieńdziora. Publisher: Warszawa : PWN, copyright © 2018. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1). Place hold
Nauka o państwie / pod red. nauk. Pawła Kaczorowskiego ; [aut. Jacek Czaputowicz et al.]. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1). Place hold
Nowe oblicza dyplomacji / red. nauk. Beata Surmacz. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 327] (1). Place hold
Obywatel Coke : kapitalizm według Coca-Coli / Bartow J. Elmore ; przełożyła Anna Zdziemborska. Edition: Wydanie I.Publisher: Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2018. Availability: Copies available for loan: [M-110021] (2).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Place hold
 <<  <  1  2    >>
Log in to create new lists.

Powered by Koha