POZYTYWNE WYCHOWANIE Subscribe to this list

| Select titles to:
Aksjologia w kształceniu pedagogów / pod red. nauk. Janiny Kostkiewicz. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. Availability: Copies available for loan: [M-053204] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Place hold
Aksjologiczne aspekty edukacji szkolnej / Kazimierz Denek ; Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-085179] (1). Place hold
Aksjologiczne horyzonty wychowania człowieka XXI wieku / pod red. Zofii Frączek. Publisher: Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-011770] (1). Place hold
Aksjologiczne problemy współczesnej pedagogiki / red. nauk. Zofia Krzysztoszek i Wiktor Rabczuk ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie. Publisher: Warszawa : Wydaw. WSP TWP, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-045858] (1).
  Copies available for hold on place: [M-018721] (1).
Place hold
Człowiek i człowieczeństwo : strategia bycia i stawania się człowiekiem : fenomenologia człowieczeństwa : praca zbiorowa. T. 1 / pod red. Haliny Romanowskiej-Łakomy i Hanny Kędzierskiej. Publisher: Olsztyn : OBN, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-058991] (3).
  Copies available for hold on place: [M-101580] (1).
Place hold
Edukacja aksjologiczna. T. 4, Wybrane problemy przekazu wartości / pod red. Katarzyny Olbrycht. Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski, 1999. Other title: Wybrane problemy przekazu wartości.Availability: Copies available for loan: [M-046413] (3).
  Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Place hold
Edukacja wobec dylematów moralnych współczesności / pod red. Franciszka Adamskiego i Andrzeja M. de Tchorzewskiego. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 1999. Availability: Copies available for loan: [M-085169] (2).
  Copies available for hold on place: [M-014569] (1).
Place hold
Filozofia osobowości : wychowanie a zachowanie / Adolf E. Szołtysek. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2016. Availability: Copies available for loan: [M-112407] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Jak kochać dziecko ; Momenty wychowawcze ; Prawo dziecka do szacunku / Janusz Korczak ; [red. nauk. tomu Stefan Wołoszyn ; oprac. tekstów, geneza utworów i uwagi o tekstach Elżbieta Cichy] ; Instytut Badań Edukacyjnych, Instytut Badań Literackich PAN, Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Latona : przy współudz. Spółdzielni Wydaw. "Czytelnik", 1993. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Na mównicy : publicystyka społeczna (1898-1912). 2 / Janusz Korczak ; [red. nauk. tomu Józefa Bartnicka ; oprac. tekstów, geneza utworów, uwagi o tekstach i przypisy Bożena Wojnowska] ; Instytut Badań Edykacyjnych, Instytut Badań Literackich PAN, Miedzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Latona, 1994. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Pedagogika kultury - wychowanie do wyboru wartości / pod red. Bogusława Żurakowskiego. Publisher: Kraków : Impuls, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-085275] (1).
  Copies available for hold on place: [M-014485] (1).
Place hold
Pisma rozproszone : listy : (1913-1939). 1 / Janusz Korczak ; [red. nauk. tomu Hanna Kirchner ; oprac. tekstów, genezy utworów i uwagi o tekstach oraz przypisy Bożena Wojnowska ; tł. tekstów hebrajskich, przekł. filologiczny Ewa Świderska, oprac. literackie Hanna Kirchner] ; Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka. Publisher: Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Prawidła życia ; Publicystyka dla dzieci. 2 / Janusz Korczak ; [red. nauk. tomu Aleksander Lewin ; oprac. tekstów i uwagi o tekstach Józefa Bartnicka, Monika Ziółek ; genezy utworów i przypisy Marta Ciesielska] ; Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka. Publisher: Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Prawidła życia ; Publicystyka dla dzieci. 3 / Janusz Korczak ; [red. nauk. tomu Aleksander Lewin ; oprac. tekstów i uwagi o tekstach Józefa Bartnicka, Monika Ziółek ; genezy utworów i przypisy Marta Ciesielska] ; Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka. Publisher: Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Psychologia pozytywna : nauka o szczęściu i ludzkich siłach / Alan Carr ; przekł. Zbigniew A. Królicki ; [konsultacja nauk. Helena Sęk ; red. nauk. Łukasz Kaczmarek]. Publisher: Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2009. Availability: Copies available for loan: [M-080150] (5).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Place hold
Psychologia pozytywna / Ewa Trzebińska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2008. Availability: Copies available for loan: [M-064855] (5).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Place hold
Psychologia pozytywna w praktyce / red. nauk. P. Alex Linley, Stephen Joseph, red. nauk. wyd. pol. Janusz Czapiński ; przekł. Aleksandra Jaworska-Surma. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. Other title: Positive psychology in practice.Availability: Copies available for loan: [M-091156] (2).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Place hold
Psychospołeczne uwarunkowania wyboru wartości przez młodzież / Tadeusz Kluz. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "AKAPIT", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-006311] (1).
  Copies available for hold on place: [M-107779] (1).
Place hold
Radość życia : o sztuce miłości i akceptacji / Leo F. Buscaglia ; przekł. Ewa Wojtych. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1). Place hold
Slovensko, Pol'sko, svet : rodina - vybrané aspekty z humanitných a prírodnych vied / [red.] Klemens Budzowski, Amantius Akimjak, Tomáš Jablonský. Publisher: Ružomberok : Katolícka univerzita. Pedagogická fakulta, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-056812] (9).
  Copies available for hold on place: [M-069728] (1).
Place hold
Szkoła życia ; Obrazki szpitalne ; Artykuły pedagogiczne i medyczne (1900-1912) / Janusz Korczak ; [red. nauk. t. Stefan Wołoszyn ; oprac. tekstów i uwagi o tekstach Elżbieta Cichy ; geneza utworów i przypisy Maciej Demel et al.] ; Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Latona, 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Wartości, człowiek, wychowanie : zarys problematyki aksjologiczno-wychowawczej / Władysław Cichoń. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-085693] (2).
  Copies available for hold on place: [M-069729] (1).
Place hold
Wychowanie i pedagogika w dobie przemian kulturowych : podręcznik akademicki / Wolfgang Brezinka ; przekł. Jerzy Kochanowicz. Publisher: Kraków : Wydaw. WAM, 2005. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-045870] (1).
  Copies available for hold on place: [M-081429] (1).
Place hold
Log in to create new lists.

Powered by Koha