KULTURA ORGANIZACYJNA Subscribe to this list

| Select titles to:
Audyt w zarządzaniu przedsiębiorstwem / pod red. nauk. Piotra Jedynaka ; [aut.: Anna Dyląg et al.] ; Uniwersytet Jagielloński. Instytut Ekonomii i Zarządzania. Publisher: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1). Place hold
Cultures and organizations : software of the mind : intercultural cooperation and its importance for survival / Geert Hofstede, Gert Jan Hofstede, Michael Minkov. Edition: 3rd, rev. and exp. ed.Publisher: New York [etc.] : McGraw-Hill, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-111298] (7).
  Copies available for reference: [CZ 316.7] (1).
Place hold
Działanie współczesnych przedsiębiorstw : determinanty kulturowe, zasobowe i samorządowe / red. nauk. Tadeusz Falencikowski. Publisher: Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ; Warszawa : CeDeWu, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1). Place hold
Humanistyczne wartości zarządzania w poszukiwaniu sensu menedżerskich działań / Józef Penc. Publisher: Warszawa : Difin, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1). Place hold
Kultura a style przywództwa : zarządzanie w warunkach globalizacji / Björn Bjerke ; [przeł.: Bogumiła Nawrot]. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2004. Other title: Business leadership and culture.Availability: Copies available for loan: [M-086143] (3).
  Copies available for reference: [CZ 316.7] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Kultura bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie : modele, diagnoza i kształtowanie / redakcja naukowa Anna Rakowska. Publisher: Warszawa : CeDeWu, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1). Place hold
Kultura i etyka w organizacji aspekty pragmatyczne i strategiczne / Józef Penc. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1). Place hold
Kultura organizacji : badania etnograficzne polskich firm / red. nauk. Monika Kostera ; wstęp Marek Kwiek. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1). Place hold
Kultura organizacji publicznych świadczących usługi społeczne : orientacja, uwarunkowania i efekty / redakcja naukowa Aldona Frączkiewicz-Wronka, Izabela Marzec. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1). Place hold
Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana : model wartości konkurujących / Kim S. Cameron, Robert E. Quinn ; przełożyła Bogumiła Nawrot. Edition: Wyd. 2, poszerz.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Kultura organizacyjna / Czesław Sikorski. Edition: 2. wyd. popr.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-049215] (1).
  Copies available for hold on place: [M-095471] (1).
Place hold
Kultura organizacyjna w oświacie : praca zbiorowa / pod red. Mieczysława Pęcherskiego i Jerzego Tudreja ; Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk Pedagogicznych. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1985. Availability: Copies available for hold on place: [M-012826] (1). Place hold
Kultura w organizacji : identyfikacja kultur znanych firm / Lidia Zbiegień-Maciąg. Edition: Wyd. 1, 3 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1). Place hold
Kulturowe procesy zarządzania / Łukasz Sułkowski. Publisher: Warszawa : Difin, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1). Place hold
Metody i techniki zarządzania zasobami ludzkimi / redakcja naukowa Tadeusz Listwan, Łukasz Sułkowski. Publisher: Warszawa : Difin, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-105824] (3).
  Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Place hold
Metody zarządzania kulturą organizacyjną / red. nauk. Łukasz Sułkowski, Czesław Sikorski. Publisher: Warszawa : Difin, 2014. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1). Place hold
Nowa przestrzeń dla kultury : Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 / [korekta i red. tekstu: Magdalena Chudzik, Maria Grykin (wersja pol.), Alicja Kowalska (wersja ang.)]. Edition: Stan na dzień 31 marca 2014.Publisher: Warszawa : Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Departament Funduszy Europejskich, 2014. Availability: Copies available for hold on place: [M-112659] (1). Place hold
Ocena i rozwój umiejętności pracowniczych / Małgorzata Kossowska. Publisher: Kraków : "Akade", cop. 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1). Place hold
Partnerski HR : nowe normy efektywnej rekrutacji, pracy i szkolenia dzisiejszej kadry pracowniczej / Irving H. Buchen ; przeł. Joanna Parys. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2011. Other title: Partnership HR.Availability: Copies available for loan: [M-090225] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Place hold
Prawda o wypaleniu zawodowym : co robić ze stresem w organizacji / Christina Maslach, Michael P. Leiter ; przekł. Małgorzata Guzowska-Dąbrowska ; red. nauk. wyd. pol. Helena Sęk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-096172] (3).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Przedsiębiorczość w zarządzaniu i socjologii / [cz. I red. nauk. Elena Mieszajikina [!], cz. II red. nauk. Renata Maciejewska]. Publisher: Lublin : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1). Place hold
Wielokulturowość, ukierunkowanie na wartości i społeczna odpowiedzialność : nowe wyzwania w zarządzaniu organizacją / red. nauk. Małgorzata Rozkwitalska ; [Wyższa Szkoła Bankowa, Gdańsk]. Publisher: Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa ; Warszawa : CeDeWu, 2013. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1). Place hold
Współczesne problemy w zarządzaniu organizacjami / pod red. Wiktora Adamusa ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : Krakowskie Wydawnictwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-054671] (7).
  Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (2).
  Checked out (1).
Place hold
Współczesne tendencje w zachowaniach organizacyjnych : praca zbiorowa / pod redakcją Bogusza Mikuły ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Zachowań Organizacyjnych. Publisher: Kraków : Katedra Zachowań Organizacyjnych. Uniwersytet Ekonomiczny, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1). Place hold
Zachowania człowieka w organizacji / Barbara Kożusznik. Edition: Wyd. 4 zm.Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1). Place hold
Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach : metody, narzędzia, mierniki / Dagmara Lewicka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Profesjonalne PWN, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-099484] (3).
  Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Place hold
Zarządzanie międzynarodowe / Richard Mead, Tim G. Andrews ; [przekł. Paweł Drogosz]. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. Other title: International management : culture and beyond.Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1). Place hold
Zarządzanie pracownikami : instrumenty polityki personalnej : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Makowskiego ; Joanna Górska [et al.]. Publisher: Warszawa : Poltext, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1). Place hold
Zarządzanie szkołą wyższą : dylematy i wyzwania / red. nauk. Janusz Dworak, Jacek Jaworski. Publisher: Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa ; Warszawa : CeDeWu, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1). Place hold
Zarządzanie współczesnymi przedsiębiorstwami : uwarunkowania strategiczne, innowacyjne i kulturowe / red. nauk. Tadeusz Falencikowski. Publisher: Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa ; Warszawa : CeDeWu, 2010. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1). Place hold
Log in to create new lists.

Powered by Koha