KLASTRY Subscribe to this list

| Select titles to:
Cele i uwarunkowania funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw / red. nauk. Janusz Dworak, Tadeusz Falencikowski. Publisher: Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ; Warszawa : CeDeWu, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1). Place hold
Innowacyjność organizacji / [red. nauk. Andrzej Pomykalski]. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1). Place hold
Innowacyjność w Polsce w ujęciu regionalnym : nowe teorie, rola instytucji, funduszy unijnych i klastrów / red. nauk. Sylwia Pangsy-Kania oraz Krzysztof Piech. Publisher: Warszawa : Instytut Wiedzy i Innowacji, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1). Place hold
Koncepcja oceny efektywności struktur sieciowych / Beata Barczak ; [redaktor naukowy Adam Stabryła]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1). Place hold
Modele funkcjonowania współczesnego biznesu : teoria i praktyka : praca zbiorowa / pod red. Adama Jabłońskiego. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1). Place hold
Nowe kierunki w zarządzaniu współczesnymi organizacjami : monografia / red. nauk. Łukasz Skiba, Aleksandra Czarnecka ; Politechnika Częstochowska. Wydział Zarządzania. Publisher: Częstochowa : Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1). Place hold
Procesy formowania więzi organizacyjnych we współczesnej gospodarce : integracja, kooperencja, klastering / red. nauk. Ryszard Borowiecki, Tomasz Rojek ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Publisher: Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-081115] (1).
  Copies available for hold on place: [M-115000] (1).
Place hold
Przedsiębiorczość w zarządzaniu i socjologii / [cz. I red. nauk. Elena Mieszajikina [!], cz. II red. nauk. Renata Maciejewska]. Publisher: Lublin : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, 2012. Availability: Copies available for hold on place: [M-114755] (1). Place hold
Przestrzenne skutki procesów ludnościowych na obszarach wiejskich = Spatial effects of demographic processes in rural areas / pod redakcją Wioletty Kamińskiej i Pauliny Legutko-Kobus. Edition: Wydanie 1.Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2017. Other title: Spatial effects of demographic processes in rural areas.Availability: Copies available for reference: [CZ 314] (1). Place hold
Rozwój regionalny w Polsce w świetle wyzwań XXI w. = (Regional development in Poland in the light of the XXI century challenges) / pod red. Tadeusza Kudłacza ; Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2010. Other title: Regional development in Poland in the light of the XXI century challenges.Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1). Place hold
W sieci kultury / [red. Edyta Tomczyk]. Publisher: Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-108985] (1). Place hold
Wybrane problemy zarządzania i inżynierii produkcji w gospodarce niskoemisyjnej : implikacje dla branży energetycznej i motoryzacyjnej / redakcja naukowa Joanna Kurowska-Pysz ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2015. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1). Place hold
Wyzwania dla zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki i Andrzej Jaki ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Publisher: Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. Other title: Challenges for the management of the contemporary enterprise.Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1). Place hold
Zarządzanie i gospodarka : wybrane zagadnienia i obszary działania : studium przypadku województwa świętokrzyskiego , wyniki badań, doświadczenia, rekomendacje / pod redakcją naukową Janusza Kota. Publisher: Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2017. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1). Place hold
Zarządzanie i inżynieria produkcji : wybrane zagadnienia / redakcja naukowa Joanna Kurowska-Pysz ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1). Place hold
Log in to create new lists.

Powered by Koha