EDUKACJA PLASTYCZNA Subscribe to this list

| Select titles to:
Creative expression and the 21st century education / edited by Małgorzata Suświłło, Adam Grabowski. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Edukacja - szkoła - nauczyciele : promowanie rozwoju dziecka / pod red. Józefa Kuźmy i Janusza Morbitzera. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-040746] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Place hold
Edukacja poprzez kulturę : kreatywność i innowacyjność/ pod red. nauk. Doroty Ilczuk i Sławomira Ratajskiego ; [aut. Juliusz Braun et al.]. Publisher: Warszawa : Polski Komitet do spraw UNESCO, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Edukacja przez sztukę : o edukacyjnych wartościach artystycznej twórczości dziecka / Hanna Krauze-Sikorska. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-083125] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.92] (1).
Place hold
Kompetencje - kształcenie - ewaluacja : w poszukiwaniu innowacyjnego modelu kształtowania i oceny kompetencji uczniów młodszych = Competence - education - evaluation : in search of innovative models for the development and the evaluation of young students' skills / Joanna Aksman, Alena Doušková, Jolanta Gabzdyl i inni ; [tłumaczenie na język angielski: Szymon Domański]. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2015. Other title: W poszukiwaniu innowacyjnego modelu kształtowania i oceny kompetencji uczniów młodszych | Competence - education - evaluation : in search of innovative models for the development and the evaluation of young students' skills.Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-096824] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 37.091] (1).
Place hold
Ku integralności edukacji wczesnoszkolnej / red. Ewa Smak, Stanisława Włoch ; Uniwersytet Opolski. Publisher: Opole : Wydawnictwo "Nowik", 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1). Place hold
Metodyka zajęć plastycznych w klasach początkowych / praca pod red. Stanisława Popka. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987. Availability: Copies available for loan: [M-083670] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Place hold
Modelowanie w technice i sztuce : prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński : doktor honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej / [Opracowanie Stanisław Adamczak]. Publisher: Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2015. Other title: Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński - doktor honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej.Online Access: Okładka Availability: Copies available for hold on place: [M-112663] (1). Place hold
Nauczyciel w świecie współczesnym / pod red. nauk. Bożeny Muchackiej i Mirosława Szymańskiego. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Nauka - Sztuka -Edukacja : opracowanie i upowszechnianie Innowacyjnego Modelu diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie : raport zawierający wnioski i rekomendacje dotyczące dalszego wdrażania i upowszechniania modelu / [oprac. zespół w składzie: Joanna Aksman, Jolanta Pułka, Piotr Kordek]. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2013. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-090656] (9).
  Copies available for reference: [CZ KA 37] (1).
Place hold
Nauka, sztuka, edukacja : innowacyjny model diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie / red. nauk. Joanna Aksman ; [tł. Zofia Cieślak]. Publisher: Kraków : Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2013. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [MW-000257] (4).
  Copies available for reference: [CZ KA 37] (1).
Place hold
Pedagogiczne aspekty rekreacji, turystyki i wypoczynku dzieci i młodzieży w przedszkolu, szkole i poza szkołą : praca zbiorowa / pod red. nauk. Mirosława Kisiela ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 379.8] (1). Place hold
Przykładowe prace plastyczno-techniczne dla uczniów I etapu kształcenia. Cz. 1 / Katarzyna Bider. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1). Place hold
Psychologia twórczości plastycznej / Stanisław Leon Popek. Publisher: Kraków : "Impuls", 2010. Availability: Copies available for loan: [M-082837] (2).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Place hold
Rodzina współczesna : portret interdyscyplinarny / pod red. nauk. Grażyny Szabelskiej, Galiny Tarasenko. Publisher: Bydgoszcz : Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1). Place hold
Wybrane obszary praktyki w edukacji wczesnoszkolnej / redakcja Grażyna Kwaśniewska, Ewa Swoboda. Publisher: Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, 2019. Availability: Copies available for hold on place: [M-020921] (1). Place hold
Wychowanie plastyczne w przedszkolu / Anna Natorff, Krystyna Wasiluk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1). Place hold
Log in to create new lists.

Powered by Koha