INFOBROKERING Subscribe to this list

| Select titles to:
Analiza informacji : teoria i praktyka / Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka, Tomasz R. Aleksandrowicz. Publisher: Warszawa : Difin, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-089715] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005.94] (1).
Place hold
Biały wywiad : otwarte źródła informacji - wokół teorii i praktyki / pod red. nauk. Wojciecha Filipkowskiego i Wiesława Mądrzejowskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2012. Other title: Otwarte źródła informacji - wokół teorii i praktyki.Availability: Copies available for loan: [M-089171] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Place hold
Biblioteki pedagogiczne wobec wyzwań współczesnej oświaty : materiały konferencji naukowej, Kalisz 11-12 maja 2006 / pod red. Danuty Wańki ; Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu. Publisher: Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-105406] (1). Place hold
Eksploracja zasobów internetowych : analiza struktury, zawartości i użytkowania sieci WWW / Zdravko Markov, Daniel T. Larose ; tł. z j. ang.: Anna Wilbik. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.94] (1). Place hold
Firma w warunkach ryzyka gospodarczego / Leszek Korzeniowski ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2001. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-114723] (9).
  Copies available for reference: [CZ KA 658] (1).
Place hold
Infobrokerstwo : idee, koncepcje, rozwiązania praktyczne / pod redakcją Małgorzaty Kowalskiej i Tadeusza Wojewódzkiego. Publisher: Gdańsk : Ateneum - Szkoła Wyższa, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-097295] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005.94] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Informacja i wiedza w zintegrowanym systemie zarządzania / Ryszard Borowiecki, Mirosław Kwieciński red. nauk. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-081366] (4).
  Copies available for reference: [CZ 005.94] (1).
Place hold
Informacja w internecie / Magdalena Karciarz, Maciej Dutko. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-089320] (1).
  Copies available for reference: [CZ 004] (1).
Place hold
Informacja w organizacjach społeczeństwa wiedzy / Katarzyna Materska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo SBP - Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2007. Other title: Information in the knowledge-based organizations.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-051071] (2).
  Copies available for hold on place: [M-105501] (1).
Place hold
Informacja w sieci : problemy, metody, technologie : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty, Ewy Chuchro i Włodzimierza Daszewskiego Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2006. Other title: Information in the net : problems, methods and technologies.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-105547] (1). Place hold
Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem : pozyskiwanie, wykorzystanie i ochrona : (wybrane problemy teorii i praktyki) / red. nauk. Ryszard Borowiecki, Mirosław Kwieciński. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-007506] (2).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Place hold
Internetowy detektyw / Dorota Szumilas. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.94] (1). Place hold
Manipulacja : pedagogiczno-społeczne aspekty. Cz. 1, Interdyscyplinarne aspekty manipulacji / pod red. Joanny Aksman. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2010. Other title: Interdyscyplinarne aspekty manipulacji.Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-108080] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 316.6] (1).
Place hold
Narzędzia zarządzania w obliczu kryzysu : wybrane aspekty / pod red. Dariusza Fatuły. Publisher: Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2009. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-114626] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 005] (1).
Place hold
Ocena jakości informacji w Internecie / Adam Czerwiński, Marcin Krzesaj. Publisher: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2018. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 004] (1). Place hold
Otwarte źródła informacji w działalności wywiadowczej / Krzysztof Liedel, Tomasz Serafin. Publisher: Warszawa : Difin, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-096167] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Place hold
Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej - tradycja i nowoczesność : praca zbiorowa / pod redakcją Beaty Antczak-Sabali, Małgorzaty Kowalskiej, Lucyny Tkaczyk. Edition: Wydanie 1.Publisher: Toruń : Wyższa Szkoła Bankowa, 2009. Other title: Information area of the academic library - the tradition and modernity.Availability: Copies available for hold on place: [M-105517] (1). Place hold
Rejestry kredytowe : teoria i praktyka / Alfred Bieć. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2012. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-106978] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336.77] (1).
Place hold
Ryzyko przedsiębiorcy : wywiad gospodarczy / Leszek Korzeniowski, Tatiana Varcholová. Publisher: Kraków : European Association for Security, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-114729] (1). Place hold
The extreme searcher's Internet handbook : a guide for the serious searcher / Randolph Hock ; forew. by Gary Price. Edition: 4th ed.Publisher: Madford : CyberAge Books, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.94] (1). Place hold
Ukryty Internet jako przedmiot edukacji informacyjnej / Natalia Pamuła-Cieślak ; [recenzent Wiesław Babik]. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.94] (1). Place hold
Web 2.0 for librarians and infromation professionals / Ellyssa Kroski. Publisher: New York ; London : Neal-Schuman Publishers, Inc., dr. 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-105515] (1). Place hold
Wizualizacja i wyszukiwanie dokumentów / Veslava Osińska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2010. Other title: Visualisation vs. documents' searching.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-105561] (1). Place hold
Wprowadzenie do bezpieczeństwa biznesu / Jerzy Konieczny. Publisher: Warszawa : Konsalnet, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-001928] (19).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Place hold
Współczesne oblicza komunikacji i informacji : przestrzeń informacyjna nauki / pod redakcją Ewy Głowackiej, Mariusza Jarockiego i Natalii Pamuły-Cieślak. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.94] (1). Place hold
Wybrane zagadnienia oceny jakości systemu informacyjnego w sieci WWW / Adam Czerwiński, Marcin Krzesaj. Publisher: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 004] (1). Place hold
Wywiad biznesowy w korporacjach transnarodowych : teoria i praktyka / Marek Ciecierski. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1). Place hold
Wywiad gospodarczy : historia i współczesność / Leszek Korzeniowski, Andrzej Pepłoński. Publisher: Kraków : European Association for Security, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-054459] (6).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Place hold
Wywiad gospodarczy w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Mirosław Kwieciński. Publisher: Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-048178] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Place hold
Wywiad i kontrwywiad gospodarczy wobec wyzwań bezpieczeństwa biznesu / red. nauk. Jarosław Kaczmarek, Mirosław Kwieciński. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2010. Availability: Copies available for loan: [M-081360] (2).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Place hold
 <<  <  1  2    >>
Log in to create new lists.

Powered by Koha