INFOBROKERING, BROKER INFORMACJI Subscribe to this list

| Select titles to:
Analiza informacji : teoria i praktyka / Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka, Tomasz R. Aleksandrowicz. Publisher: Warszawa : Difin, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-089715] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005.94] (1).
Biblioteki pedagogiczne wobec wyzwań współczesnej oświaty : materiały konferencji naukowej, Kalisz 11-12 maja 2006 / pod red. Danuty Wańki ; Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu. Publisher: Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-105406] (1).
Eksploracja zasobów internetowych : analiza struktury, zawartości i użytkowania sieci WWW / Zdravko Markov, Daniel T. Larose ; tł. z j. ang.: Anna Wilbik. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.94] (1).
Infobrokerstwo : idee, koncepcje, rozwiązania praktyczne / pod redakcją Małgorzaty Kowalskiej i Tadeusza Wojewódzkiego. Publisher: Gdańsk : Ateneum - Szkoła Wyższa, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-097294] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005.94] (1).
  Checked out (1).
Informacja w internecie / Magdalena Karciarz, Maciej Dutko. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-089320] (1).
  Copies available for reference: [CZ 004] (1).
Informacja w organizacjach społeczeństwa wiedzy / Katarzyna Materska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo SBP - Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2007. Other title: Information in the knowledge-based organizations.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-051071] (2).
  Copies available for hold on place: [M-105501] (1).
Informacja w sieci : problemy, metody, technologie : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty, Ewy Chuchro i Włodzimierza Daszewskiego Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2006. Other title: Information in the net : problems, methods and technologies.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-105547] (1).
Internetowy detektyw / Dorota Szumilas. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.94] (1).
Manipulacja : pedagogiczno-społeczne aspekty. Cz. 1, Interdyscyplinarne aspekty manipulacji / pod red. Joanny Aksman. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2010. Other title: Interdyscyplinarne aspekty manipulacji.Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-108080] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 316.6] (1).
Narzędzia zarządzania w obliczu kryzysu : wybrane aspekty / pod red. Dariusza Fatuły. Publisher: Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2009. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-114626] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 005] (1).
Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej - tradycja i nowoczesność : praca zbiorowa / pod red.: Beaty Antczak-Sabali, Małgorzaty Kowalskiej, Lucyny Tkaczyk. Publisher: Toruń : Wyższa Szkoła Bankowa, 2009. Other title: Information area of the academic library - the tradition and modernity.Availability: Copies available for hold on place: [M-105517] (1).
Rejestry kredytowe : teoria i praktyka / Alfred Bieć. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2012. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-106978] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336.77] (1).
The extreme searcher's Internet handbook : a guide for the serious searcher / Randolph Hock ; forew. by Gary Price. Edition: 4th ed.Publisher: Madford : CyberAge Books, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.94] (1).
Web 2.0 for librarians and infromation professionals / Ellyssa Kroski. Publisher: New York ; London : Neal-Schuman Publishers, Inc., dr. 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-105515] (1).
Wizualizacja i wyszukiwanie dokumentów / Veslava Osińska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2010. Other title: Visualisation vs. documents' searching.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-105561] (1).
Współczesne oblicza komunikacji i informacji : przestrzeń informacyjna nauki / pod redakcją Ewy Głowackiej, Mariusza Jarockiego i Natalii Pamuły-Cieślak. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.94] (1).
Wybrane zagadnienia oceny jakości systemu informacyjnego w sieci WWW / Adam Czerwiński, Marcin Krzesaj. Publisher: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 004] (1).
Zarządzanie zasobami dokumentów elektronicznych w instytucjonalnych repozytoriach akademickich / Leszek Szafrański ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Edition: Wyd. I.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2019. Other title: Management of electronic document resources in institutional academic repositories.Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 005.94] (1).
Zawód infobroker : polski rynek informacji / redakcja naukowa Sabina Cisek, Aneta Januszko-Szakiel. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-106482] (10).
  Copies available for reference: [CZ 005.94] (1).
Log in to create new lists.

Powered by Koha