ZWIĄZKI ZAWODOWE Subscribe to this list

| Select titles to:
Bunt białych czepków : analiza działalności związkowej pielęgniarek i położnych / Julia Kubisa. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 614.2] (1). Place hold
Charakter prawny statutu związku zawodowego / Jakub Szmit. Edition: Stan prawny na 1 października 2013 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1). Place hold
Elastyczne formy zatrudnienia / Ewa Bąk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, cop. 2006. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for loan: [M-078113] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Place hold
Instytucjonalizacja stosunków pracy w Polsce / pod red. Wiesławy Kozek. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe "Scholar", 2003. Availability: Copies available for loan: [M-099042] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Place hold
Kobiety w ruchu związkowym - możliwości i ograniczenia : praca zbiorowa / pod red. Bożeny Gawryluk, Genowefy Grabowskiej, Sławomiry Kamińskiej-Berezowskiej. Publisher: Katowice ; Ruda Śląska : Śląskie Media, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-098030] (1). Place hold
OPZZ i NSZZ "Solidarność" w systemie politycznym Polski w latach 1989-2001 / Bogusław Jagusiak. Publisher: Toruń : CEE, copyright 2004. Other title: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" w systemie politycznym Polski w latach 1989-2001 | OPZZ i NSZZ "Solidarność".Availability: Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1). Place hold
Podstawy pielęgniarstwa. T. 1, Założenia koncepcyjno-empiryczne opieki pielęgniarskiej / redakcja naukowa Danuta Zarzycka, Barbara Ślusarska. Publisher: Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2017. Other title: Założenia koncepcyjno-empiryczne opieki pielęgniarskiej.Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: No copies available
  Checked out (4).
Place hold
Polacy pracujący a kryzys fordyzmu / pod red. Juliusza Gardawskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1). Place hold
Polacy równi i równiejsi / red. Maria Jarosz. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-091303] (1).
  Copies available for hold on place: [M-107973] (1).
Place hold
Pomoc Społeczna w Praktyce : fachowy poradnik dla pracowników socjalnych i osób zarządzających placówkami socjalnymi / Olga Filipiak-Wadas [et al.] ; zespół aut. pod red. Jolanty Sobczak oraz Anny Wiśniewskiej-Mucha. Edition: Stan prawny na dzień 15 lipca 2004 r.Publisher: Warszawa : Verlag Dashofer, 2004-. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1). Place hold
Pracodawca a związki zawodowe : wybrane problemy zbiorowego prawa pracy : zagadnienia prawne w pytaniach i odpowiedziach, wzory pism / Janusz Żołyński. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1). Place hold
Samorząd zawodowy w Polsce / Paweł Antkowiak. Publisher: Warszawa ; Poznań : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 334] (1). Place hold
System prawa pracy. T. 5, Zbiorowe prawo pracy / red. nauk. Krzysztof W. Baran ; aut. Krzysztof W. Baran [et al.]. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1). Place hold
Wolność zrzeszania się w Polsce / pod red. Marka Chmaja ; aut. Stanisław Bułajewski [et al.]. Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-112578] (1). Place hold
Zbiorowe prawo pracy w społecznej gospodarce rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Grzegorza Goździewicza. Publisher: Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 2000. Availability: Copies available for loan: [M-099041] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Place hold
Związki zawodowe w systemie politycznym Unii Europejskiej / Bogusław Jagusiak. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-084510] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Place hold
Związkowe przedstawicielstwo pracowników zakładu pracy / red. nauk. Zbigniew Hajn. Edition: Stan pawny na 15 czerwca 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1). Place hold
Log in to create new lists.

Powered by Koha