ZESPÓŁ DOWNA Subscribe to this list

| Select titles to:
...jak pomóc? : dziecko z zespołem Downa - pierwsze dni / [red. Andrzej Suchcicki, współpr. Ewa Kowalewska et al.]. Publisher: Warszawa : Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej Kochani, 2008. Other title: Dziecko z zespołem Downa - pierwsze dni.Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1). Place hold
Fizjoterapia w neurologii i neurochirurgii / [red. nauk.] Andrzej Kwolek ; aut.: Grażyna Cywińska-Wasilewska [et al.] ; Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN. Edition: Wyd. 1 - 3 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2014. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-111893] (4).
  Copies available for reference: [CZ 615.8] (1).
Place hold
Pedagogiczne, psychologiczne i społeczne refleksje nad zdrowiem oraz skuteczną edukacją zdrowotną / redakcja naukowa: Wojciech Błażejewski, Zbigniew Ruszaj. Publisher: Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicz, 2014. Availability: Copies available for loan: [M-118202] (1). Place hold
Pedagogika upośledzonych umysłowo : wybrane zagadnienia / Janina Wyczesany. Edition: Wyd. 5 poszerz. i zm.Publisher: Kraków : Impuls, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-046521] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Place hold
Pielęgniarstwo rodzinne i opieka środowiskowa / redakcja naukowa Barbara Ślusarska, Ludmiła Marcinowicz, Katarzyna Kocka ; autorzy: Agnieszka Bartoszek [i 39 pozostałych]. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2019. Online Access: Okładka | Spis treści | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-116193] (4).
  Copies available for reference: [CZ 616-083] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Po pierwsze nie ranić : zasady przekazywania niepomyślnych diagnoz / red. Andrzej Suchcicki. Publisher: Warszawa : Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani", 2009. Other title: Zasady przekazywania niepomyślnych diagnoz.Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1). Place hold
Psychologia dziecka / Ross Vasta, Marshall M. Haith, Scott A. Miller ; red. nauk. Anna Matczak ; przetł. Małgorzata Babiuch [et al.]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-079933] (2).
  Copies available for reference: [CZ 159.92] (1).
Place hold
Psychologia dziecka / H. Rudolph Schaffer ; przeł. Aleksander Wojciechowski ; red. nauk. Anna Brzezińska. Edition: Wyd. 1, 4 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-090422] (3).
  Copies available for reference: [CZ 159.92] (1).
Place hold
Rodzinna encyklopedia zdrowia : ciało człowieka, układ krążenia, układ pokarmowy, układ wydzielania wewnętrznego, układ odpornościowy, układ chłonny, układ mięśniowo-kostny, układ oddechowy, powłoki, układ rozrodczy, zmiany genetyczne, układ moczowy, układ nerwowy, narządy zmysłów, krew / [red. polskiego wyd. Teresa Materkowska] ; z hisz. przeł. Jan Krzyżanowski ; konsultacja nauk. tł. Przemysław Słomski. Publisher: Warszawa : Cykada, 2001. Other title: Enciclopedia saber a qué atenerse medicina familiar.Availability: Copies available for reference: [CZ 611/612] (1). Place hold
Rozwój człowieka / Jeffrey S. Turner, Donald B. Helms ; [red. nauk. Stanisława Lis ; przetł. Stanisława Lis et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Spółka Akcyjna, 1999. Other title: Lifespan development.Availability: Copies available for loan: [M-053517] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.92] (1).
Place hold
Terapia wielospecjalistyczna : pacjent stomatologiczny w ujęciu interdyscyplinarnym / redakcja naukowa Marta Tanasiewicz. Publisher: Katowice : Elamed Media Group, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 616] (1). Place hold
Wczesna diagnoza i terapia dzieci z utrudnieniami w rozwoju : interdyscyplinarne problemy / praca pod red. Joanny Kruk-Lasockiej i Małgorzaty Sekułowicz. Publisher: Wrocław : Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1). Place hold
Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka / pod redakcją naukową Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. Edition: Wyd. 6.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-114055] (4).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Place hold
Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju u dzieci z chorobami genetycznymi / red. Teresa Kaczan, Robert Śmigiel. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2012. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-084249] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Place hold
Zaburzenia mowy w wybranych zespołach uwarunkowanych genetycznie / pod redakcją Jagody Cieszyńskiej-Rożek, Piotra Sobolewskiego, Danuty Grzesiak-Witek. Edition: Wydanie I.Publisher: Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 616.8] (1). Place hold
Zagrożenia zdrowotne wśród dzieci i młodzieży. T. 2 / red. nauk. Mariola Seń, Grażyna Dębska. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego, 2011. Online Access: Click here to access online | Okładki Availability: Copies available for loan: [M-083017] (13).
  Copies available for reference: [CZ KA 159.92] (1).
Place hold
Log in to create new lists.

Powered by Koha