WYPALENIE ZAWODOWE Subscribe to this list

| Select titles to:
1001 sposobów na zwiększenie wydajności pracowników / Bob Nelson ; [tł. Joanna Sugiero]. Publisher: Gliwice : Helion, 2006. Other title: Tysiąc jeden sposobów na zwiększenie wydajności pracowników | 1001 ways to energize employees.Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1). Place hold
Agresja i przemoc w szkole : przyczyny, rozpoznawanie, zapobieganie / pod red. Ireny Pufal-Struzik. Publisher: Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Bezpieczeństwo społeczeństwa / Brunon Hołyst. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2015. Other title: Bezpieczeństwo.Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 316.6] (1). Place hold
Człowiek w sytuacji pracy w okresie ponowoczesności / Jan F. Terelak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2011. Other title: People in work situations in the postmodern world.Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1). Place hold
Edukacja w perspektywie integracji Europy : praca zbiorowa / pod red. Mariana Ochmańskiego, Teresy Sokołowskiej-Dzioba i Andrzeja Pieleckiego ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Publisher: Warszawa : Wydaw. WSP TWP, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Elastyczne formy pracy : poradnik dla pracodawców / [aut. Lucyna Machol-Zajda, Dorota Głogosz ; słowo wstępne Cecylia Sadowska-Snarska]. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1). Place hold
Empatia kuratorów zawodowych jako bufor chroniący przed stresem i wypaleniem zawodowym = Empathy of professional probation offers as a safety buffer protecting them from occupational stress and burnout / Elżbieta Żytyńska-Chwast. Publisher: Kraków : Centrum Wsparcia Frenezja Elżbieta Żytyńska-Chwast, 2017. Other title: Empathy of professional probation offers as a safety buffer protecting them from occupational stress and burnout.Availability: Copies available for loan: [M-104424] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Język polski w medycynie = A guide to Polish in medical practice / Magdalena Ławnicka-Borońska. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska SA, 2013. Other title: Guide to Polish in medical practice.Availability: Copies available for loan: [P] (5).
  Copies available for reference: [CZ 811.162.1] (1).
Place hold
Komunikacja społeczna w edukacji : inspiracje, analizy, działania / pod red. Mirosławy Nowak-Dziemianowicz, Kazimierza Czerwińskiego i Wojciecha J. Maliszewskiego. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Kryzysy, katastrofy, kataklizmy : zjawiska współczesnej cywilizacji / pod red. Katarzyny Popiołek. Publisher: Poznań : Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1). Place hold
Obszary zrównoważonego zarządzania organizacjami w zmiennym otoczeniu / redakcja naukowa Dariusz Fatuła. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM, 2016. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-114627] (1).
  Copies available for reference: [CZ KA 005] (1).
Place hold
Pedagog specjalny : dylematy roli / redakcja naukowa Urszula Bartnikowska, Czesław Kosakowski. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.42] (1). Place hold
Pogoda na starość : podręcznik skutecznego wspierania seniorów / redakcja naukowa Krzysztof Owczarek, Magdalena Anna Łazarewicz. Edition: Stan prawny na 1 września 2015 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-100187] (3).
  Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Place hold
Pokonać wypalenie zawodowe : sześć strategii poprawienia relacji z pracą / Christina Maslach, Michael P. Leiter ; przeł. Katarzyna Braksal. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-090223] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Place hold
Policja na świecie / Brunon Hołyst. Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2011. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-106793] (1). Place hold
Powinności i kompetencje w wychowaniu osób niedostosowanych społecznie / pod red. Zdzisława Bartkowicza, Andrzeja Węglińskiego, Agnieszki Lewickiej. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-102668] (1).
  Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Powrót do źródeł : o profilaktyce w szkołach / Hanna Rylke, Tomasz Tuszewski ; Fundacja Bene Vobis. Publisher: Kielce : Oficyna Wydawnicza Nauczycieli, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-014471] (1). Place hold
Prawda o wypaleniu zawodowym : co robić ze stresem w organizacji / Christina Maslach, Michael P. Leiter ; przekł. Małgorzata Guzowska-Dąbrowska ; red. nauk. wyd. pol. Helena Sęk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-096172] (3).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Problemy zdrowia psychicznego : ewaluacja kształcenia pielęgniarek i położnych / pod red. Małgorzaty Wojciechowskiej. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 616-083] (1). Place hold
Profesjonalizm lekarski / pod red. Janusza Janczukowicza ; [aut. Irene McTaggart et al.]. Publisher: Warszawa : Medical Tribune Polska, 2014. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-106853] (16).
  Copies available for reference: [CZ 614.2] (1).
Place hold
Psychiatra korpoświata / Witold Misztal. Edition: Wydanie I.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2020. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-114527] (1).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 159.9] (1).
Place hold
Psychologia : podręcznik dla szkół medycznych / Jacek Formański. Edition: Wyd. 2 (przedr.).Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-096963] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Place hold
Samoocena : geneza, struktura, funkcje i metody pomiaru / Malwina Szpitalak, Romuald Polczyk. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
  Checked out (2).
Place hold
Shine : using brain science to get the best from your people / Edward M. Hallowell. Publisher: Boston : Harvard Business Review Press, 2011. Other title: Using brain science to get the best from your people.Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1). Place hold
Strategie interwencji kryzysowej / Richard K. James, Burl E. Gilliland ; [tł. Andrzej Bidziński, Krzysztof Mazurek]. Publisher: Warszawa : Parpamedia - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Wydawnictwo Edukacyjne, 2008. Other title: Crisis intervention strategies.Availability: Copies available for loan: [M-003471] (5).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Place hold
Stres i wypalenie zawodowe pracowników socjalnych / Jerzy Szmagalski. Edition: Wyd. 2, uzup.Publisher: Warszawa : Instytut Rozwoju Służb Społecznych, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-089394] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Stres, mobbing i wypalenie zawodowe / Sven Max Litzke [i.e. Litzcke], Horst Schuh ; tł. Magdalena Wojdak-Piątkowska. Edition: Wyd. 1 w jęz. pol.Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-096530] (2).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
  Checked out (2).
Place hold
Szkice z psychologii różnic indywidualnych / red. nauk. Wanda Ciarkowska, Włodzimierz Oniszczenko ; [aut. zbioru Marcin Biernacki et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1). Place hold
Szkolne interakcje zaburzające skuteczne wychowanie / Janusz Mastalski. Publisher: Kraków : Wydaw. Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-014615] (1). Place hold
Tajemnica odporności psychicznej : jak uodpornić się na stres, depresję i wypalenie zawodowe / Christina Berndt ; przekład Ewa Kowynia. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2015. Other title: Jak uodpornić się na stres, depresję i wypalenie zawodowe | Resilienz : das Geheimnis der psychischen Widerstandskraft : was uns stark macht gegen Stress, Depressionen und Burn-out.Availability: Copies available for loan: [M-104122] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
  Checked out (3).
Place hold
Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych / pod redakcją Grażyny Miłkowskiej, Ernesta Magdy. Publisher: Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1). Place hold
Vademecum bezpieczeństwa wewnętrznego : społeczny wymiar bezpieczeństwa / redaktor naukowy Marek Z. Kulisz ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie. Publisher: Nysa : Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie, 2019. Other title: Społeczny wymiar bezpieczeństwa.Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1). Place hold
Wpływ wybranych czynników osobowościowych na wypalenie zawodowe policjantów : raport z badań / Agnieszka Bonus-Dzięgo, Anna Królikowska. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-049489] (1). Place hold
Wprowadzenie do psychologii : aspekty policyjne / Teresa Bielska. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1). Place hold
Współczesne problemy socjalne i ich rozwiązywanie / pod red. Danuty M. Piekut-Brodzkiej. Publisher: Kielce : Wszechnica Świętokrzyska, 2014. Other title: Contemporary social problems and solving them.Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1). Place hold
Współczesne problemy w zarządzaniu organizacjami / pod red. Wiktora Adamusa ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : Krakowskie Wydawnictwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-024851] (8).
  Copies available for reference: [CZ KA 005.95/.96] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Wybrane zagadnienia organizacji i zarządzania w pomocy społecznej / red. nauk. Adam Musielewicz, Anna Rutkowska. Publisher: Bydgoszcz : Wydawnictwo Edukacyjne WERS, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1). Place hold
Wypalenie zawodowe : przyczyny i zapobieganie / red. nauk. Helena Sęk ; [tł. Józef Radzicki, Mateusz Żywicki]. Edition: Wyd. 2, 7 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Wypalenie zawodowe / Agnieszka Wielgus, Jarosław Tomaszewski. Publisher: Kraków : Wydawnictwo M, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-093456] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
  Checked out (2).
Place hold
Wypalenie zawodowe a empatia u lekarzy i pielęgniarek / Ewa Wilczek-Rużyczka. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1). Place hold
Wypalenie zawodowe pracowników medycznych / Ewa Wilczek-Rużyczka. Edition: Stan prawny na 1 marca 2014 r.Publisher: Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for loan: [M-102608] (8).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Place hold
Wypalenie zawodowe w perspektywie wyzwań współczesnego świata / Patrycja Stawiarska. Publisher: Warszawa : Difin SA, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
  Checked out (2).
Place hold
Zachowania organizacyjne w przedsiębiorstwie : kreowanie twórczego nastawienia i aspiracji / Józef Penc. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-090489] (1).
  Copies available for reference: [Cz 005.95/.96] (1).
Place hold
Zarządzanie w czasach kryzysu : wybrane zagadnienia / redakcja naukowa Łukasz Wróblewski ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1). Place hold
Zarządzanie zasobami ludzkimi : aktor, kreator, inspirator / Marek Adamiec, Barbara Kożusznik. Publisher: Kraków : AKADE, cop. 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Zdrowie i choroba : problemy teorii, diagnozy i praktyki : prace dedykowane pani profesor Helenie Sęk / red. nauk. Jerzy M. Brzeziński, Lidia Cierpiałkowska. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-064831] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Place hold
Zjawiska patologii społecznej : przyczyny - przebieg - skutki / Stanisław Piotr Zakrzewski. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1). Place hold
Zjawisko stresu i wypalenia zawodowego wśród nauczycieli przedmiotu "Edukacja dla Bezpieczeństwa" : monografia / Monika Ostrowska, Zofia Mazur ; Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wydział Nauk o Bezpieczeństwie. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM KAAFM : na zlecenie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ KA 37.091] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Log in to create new lists.

Powered by Koha