PARKINSON Subscribe to this list

| Select titles to:
Atlas ćwiczeń w wybranych chorobach układu nerwowego / [autorzy: Anna Gójska-Grymajło, Joanna Jabłońska-Brudło, Małgorzata Kusiak-Kaczmarek, Agnieszka Sobierajska-Rek, Dominika Szalewska, Jarosław Tomaszewski, Piotr Zieliński]. Publisher: Otomin : AsteriaMed, 2017. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-108270] (2).
  Copies available for reference: [CZ 615.8] (1).
Place hold
Choroba Parkinsona : mechanizmy, rozpoznawanie, leczenie / pod red. Andrzeja Friedmana ; [współaut:. Andrzej Friedman et al.]. Publisher: Lublin : Wydawnictwo CZELEJ, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 616.8] (1).
  Checked out (2).
Place hold
Choroby otępienne : teoria i praktyka / pod red. Jerzego Leszka. Edition: Wyd. 2 [popr., uaktualnione, rozsz.].Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 616.8] (1). Place hold
Diagnoza dyzartrii u dorosłych w neurologii klinicznej / Izabela Gatkowska. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 616.8] (1). Place hold
Edukacja prozdrowotna i promocja zdrowia / redakcja naukowa Joanna Gromadzka-Ostrowska ; autorzy Joanna Gromadzka-Ostrowska, Dariusz Włodarek, Zuzanna Toeplitz, Joanna Myszkowska-Ryciak, Tomasz Królikowski. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 614] (1). Place hold
Farmakoterapia w geriatrii / Constanze Schäfer, Andrea Liekweg, Albrecht Eisert. Edition: Wyd. 1 pol. / red. nauk.: Barbara Bień, Zyta Beata Wojszel, Dariusz Pawlak, Katarzyna Wieczorowska-Tobis.Publisher: Wrocław : MedPharm Polska, cop. 2017. Other title: Geriatrische Pharmazie.Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 615] (1). Place hold
Fizjoterapia w chorobie Parkinsona / Józef Opara ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki, 2014. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 615.8] (1). Place hold
Geriatria : praktyczny przewodnik / Regina Roller-Wirnsberger, Katrin Singler, Maria Cristina Polidori ; redakcja naukowa wydania polskiego Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Agnieszka Neumann-Podczaska ; tłumacze Ewa Baum [i 19 pozostałych]. Edition: Wydanie 1.Publisher: Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie , 2021. Other title: Learnig geriatric medicine : a study guide for miedical students.Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1). Place hold
Leczenie w neurologii : kompendium / Anna Członkowska, Andrzej Członkowski. Edition: Wyd. 2 rozsz. i uaktualnione, 4 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 616.8] (1). Place hold
Pielęgniarstwo neurologiczne / redakcja naukowa części pielęgniarskiej: Krystyna Jaracz, części klinicznej: Wojciech Kozubski ; [autorzy Kazimiera Adamczyk i 26 pozostałych]. Edition: Wyd. 1, dodr. 3.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-104131] (3).
  Copies available for reference: [CZ 616.8] (1).
  Checked out (2).
Place hold
Pielęgniarstwo rodzinne i opieka środowiskowa / redakcja naukowa Barbara Ślusarska, Ludmiła Marcinowicz, Katarzyna Kocka ; autorzy: Agnieszka Bartoszek [i 39 pozostałych]. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2019. Online Access: Okładka | Spis treści | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-116190] (5).
  Copies available for reference: [CZ 616-083] (1).
Place hold
Pogoda na starość : podręcznik skutecznego wspierania seniorów / redakcja naukowa Krzysztof Owczarek, Magdalena Anna Łazarewicz. Edition: Stan prawny na 1 września 2015 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-100187] (3).
  Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Place hold
Poradnik opiekuna seniora : pogoda na starość / redakcja Krzysztof Owczarek, Magdalena Anna Łazarewicz. Edition: Stan prawny na 1 września 2015 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. Other title: Pogoda na starość.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1). Place hold
Praktyczna psychogeriatria : rozpoznawanie i postępowanie w zaburzeniach psychicznych u chorych w wieku podeszłym / Tomasz Sobów. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 616.89] (1). Place hold
Psychiatria / Piotr Gałecki, Agata Szulc. Publisher: Wrocław : Edra Urban & Partner, cop. 2018. Online Access: Okładka | Dostęp autoryzowany Availability: Copies available for loan: [M-110068] (1).
  Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
  Checked out (19).
Place hold
Psychologia zaburzeń : [człowiek we współczesnym świecie]. Vol. 2 / Robert C. Carson, James N. Butcher, Susan Mineka ; przekł. Włodzimierz Dietrich [et al.]. Edition: Wyd. 1 w jęz. pol.Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011. Other title: Abnormal psychology and modern life.Availability: Copies available for loan: [M-083665] (5).
  Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Place hold
Rehabilitacja osób z zaburzeniami funkcji poznawczych / Adrianna Maria Borowicz, Maria Forycka, Katarzyna Wieczorowska-Tobis ; patronat merytoryczny Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN. Edition: Wyd. 1 - 1 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 615.8] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Równowaga ciała człowieka : ćwiczenia / Anna Olczak ; patronat merytoryczny Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2016. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-102327] (5).
  Copies available for reference: [CZ 615.8] (1).
Place hold
Starzenie się społeczeństwa wyzwaniem dla zespołu opieki interdyscyplinarnej / red. nauk. Agnieszka Renn-Żurek. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 616-083] (1). Place hold
Terapia w chorobach układu nerwowego / redakcja nukowa Wojciech Kozubski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2016. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 616.8] (1). Place hold
Terapia wielospecjalistyczna : pacjent stomatologiczny w ujęciu interdyscyplinarnym / redakcja naukowa Marta Tanasiewicz. Publisher: Katowice : Elamed Media Group, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 616] (1). Place hold
Ukryta wiedza : rola jąder podstawy w utajonym uczeniu się / Radosława Herzog-Krzywoszańska. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.95/.953] (1). Place hold
Vademecum geriatrii dla lekarza praktyka. T. 2 / pod redakcją Barbary Gryglewskiej i Tomasza Grodzickiego ; [autorzy Małgorzata Berwecka i 22 pozostałych]. Publisher: Gdańsk : Via Medica, 2017. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-117044] (9).
  Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Place hold
Zaburzenia mowy w wybranych zespołach uwarunkowanych genetycznie / pod redakcją Jagody Cieszyńskiej-Rożek, Piotra Sobolewskiego, Danuty Grzesiak-Witek. Edition: Wydanie I.Publisher: Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 616.8] (1). Place hold
Zaburzenia poznawcze i psychiczne w chorobie Parkinsona i w innych zespołach parkinsonowskich / pod red. Tomasza Sobowa i Jarosława Sławka. Publisher: Wrocław : "Continuo", 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 616.8] (1). Place hold
Zaburzony umysł : co nietypowe mózgi mówią o nas samych / Eric R. Kandel ; tłumaczenie Dariusz Rossowski. Edition: Wydanie III.Publisher: Kraków : Copernicus Center Press, 2021. Availability: Copies available for loan: [M-118470] (7).
  Copies available for reference: [CZ 616.8:159.91] (1).
  Checked out (2).
Place hold
Log in to create new lists.

Powered by Koha